Vadsbo mjölk 
– avel för den osynliga kon

Att mjölka 1300 kor i ekologisk mjölkproduktion gör det extra viktigt att korna fungerar bra. Alla kor som tar extra tid, är kor som du egentligen inte borde ha i din besättning.
Henrik Larsson, ladugårdsförman och Marie Gustafsson, avelsansvarig på Vadsbo mjölk och också den som seminerar, berättar om de utmaningar och glädjeämnen som  utspelar sig i Sveriges största mjölkbesättning. Avelsmålet på Vadsbo Mjölk är en medelstor ko som tar hand om sig själv och lätt blir dräktig. 
Fem år för att komma på rätt bana
År 2009 köptes 700 kvigor in och mjölkning startade vartefter de kalvade in. En hel besättning på 250 mjölkande kor köptes in från start. Två år senare mjölkade man 1000 kor. 

“Det tar ungefär fem år från det att ladan är full med kor tills dess att du har en produktion i balans. Vi är där nu! "Idag kan vi fokusera mer på de små detaljerna”, säger Henrik.

Genomisk test på alla hondjur
Vadsbo Mjölk gick med i LD-projektet* sommaren 2015 för att kunna identifiera de bästa hondjuren. Det finns utrymme förmedla 150 kvigor per år, och för att veta vilka kvigor man inte ska spara är vikitgt med säkra avelsvärden. “Vi sparar mycket pengar genom att inte ha dem kvar eftersom vi skickar alla våra kvigor till kvighotel. Målet är att ha en rekryterings procent på 33% varje år, och det är absolut fullt möjligt. Vi använder ca 10% X-Vik på de bästa kvigorna och 20% köttras på dekvigor med lägst NTM. "Köttraskorsningarna och kvigor med låga NTM säljs till slakt och med dagens köttpriser är det en god affär och står för en stor del av intäkterna på gården", säger Henrik 
60% VikingRed, 40% Holstein
Besttningen består av  60% VikingRed och 40% Holstein.  Det var så det blev när vi köpte in våra djur från början. Rasfördelningen har stannat på samma nivå och varje ko konkurrerar 
om sin plats, oavsett ras.
 “Även om Holstein kon mjölkar lite mer än 1000 kg jämfört de röda, har SRB korna fördelen att de håller sig friskare och är inte så ömtåliga", säger Marie.
Avelsstrategi
I en stor besättning, hanterar men djuren som en grupp, och inte som enskild invid. "Vår huvudfokus när vi väljer tjurar är dotterfertilitet".  En ko kan vara hur bra som helst, men tar hon sig inte dräktig, spelar det andra ingen som helst roll”, säger Marie. Kalvningsintervallet är 12.0 månader och det är inga problem att använda 
mer än en dos per brunst om det är nödvändigt. “Kostnaden för en extra dos är en liten kostnad jämfört med ett längre kalvningsintervall", säger Henrik. Därför tittar vi inte på hur många doser vi använder per dräktighet; det viktigaste är kalvningsintervallet. Vi påbörjar att seminera djuren så snart som möjlighet efter kalvning och vill ha alla kor dräktiga så fort som möjligt. 

Det är också viktigt att korna inte är för stora. "Stora kor verkar inte överleva så länge", säger Henrik. "Vi vill ha en jämn besättning, så vi väljer tjurar som ger större SRB djur och mindre Holstein djur".  Avelsrådgivare Eva Hultman, från VäxaSverige, har precis börjat jobba med Nya Genvägen i besättningen och Marie är mycket nöjd med den nya versionen. 

Då produktionen är ekologisk, behöver korna vara ute på bete minst tre månader och ytterliggare två månader utomhus. Detta innebär krav på hög kvalitet på betet och långa vägar till och från betesmarkerna där bra ben och klövar är extremt viktigt.   
“Vi expanderar just nu till 1400 kor, men efter det blir det svårt att öka utan att göra stora ombyggnationer – såsom ny kalvavdelning, nytt kalvstall osv. Det vi jobbar med nu är att finsjustera arbetet i alla delar”, säger Henrik. “I avel är det vikigt att hålla sig till sin plan, även om de har en del problem i besättningen då och då”, säger Marie.
Fakta
Vadsbo mjölk är ett dotterbolag till Vadsbo växtodling och ägs av 9 lantbrukare

22 anställda inklusive administration och underhåll 
60% VikingRed, 40% Holstein
Produktion: 9,100 kg ECM
Mjölkar i karusell 60 kor. Två gånger mjölkning per dag

Övrigt:
2500 ha, 300 ha beten
Ekologisk produktion
8% kliniska mastiter
Inkalvningsålder: 25 månader
kalvningsintervall: 12.0 månader

*LD-projektet = VikingGenetics subventionerar genomiska test på kvigor för att öka storleken på referenspopulationen och få högre säkerhet på avelsvärden. 

senaste nyheterna

Nya VikingJersey-tjurar
Läs mer
15.08.2019
Nya avelsvärden - Unge VR Foredal i topp med gNTM+34
Läs mer
14.08.2019
Nya avelsvärden - VH Growny i topp med gNTM +41
Läs mer
14.08.2019
Hornlösa tjurar ökar i popularitet 
Läs mer
07.06.2019
VikingGenetics letar efter ny framgångsrik VD
Läs mer
21.05.2019
Nya avelsvärden - topptjurar VikingRed
Läs mer
08.05.2019
Nya avelsvärden - topptjurar VikingHolstein
Läs mer
08.05.2019
Semintjurar från VikingGenetics
Läs mer
01.04.2019