Limousin

Lista
Stmbnr. Namn Avelsindex Far MF Pedigre Kommentar
82421 3-7312 NIKOLAUS +22 JEFF AV HOBY DORK AV KLOCKAREGÅRDEN
Klicka här
NIKOLAUS
C
84557 3-7327 VB CLAUD +10 VIKTOR VILLE AV ALSLÖF
Klicka här
VB CLAUD
B
84465 3-7326 VB IXION +8 DON JUAN AV ALSLÖF 1-WAY POLLED KANA
Klicka här
VB IXION
B
83276 3-7319 VIVALDI -1 SAPHIR AV KULLEN OLIVER AV HOBY
Klicka här
VIVALDI
D

Lista

Rekommenderade tjurar till mjölkras
Ras Kodnr Namn Stbnr Far Morfar Avels
index
Pas
sar
Horn
status
Föd
vikt,
mat.
Föd
vikt,
direkt*
200d.
vikt,
mat.
200d.
vikt,
direkt
365d.
vikt,
direkt
Till
växt,
total
Form
klass
Fett
grupp
Slakt
kropp
Kalv.
mat.
Kalv,
direkt
T-tal Moders
index
Avkomme-
bedömning
på mjölkras
Prod
index
Föd
index
Kalv,
kor
Kalv,
kvigor
Död
föds.,
kor
Död
föds.,
kvigor
Limousin 3-7312 NIKOLAUS 82421 JEFF AV HOBY DORK AV KLOCKAREGÅRDEN +22 C 100 98 117 91 122 108 118 91 108 111 105 110 122 114 105 105 105 100 106
Limousin 3-7327 VB CLAUD 84557 VIKTOR VILLE AV ALSLÖF +10 S 103 82 108 97 107 103 103 98 103 92 125 108 104 104 125 100 101 90 99
Limousin 3-7326 VB IXION 84465 DON JUAN AV ALSLÖF 1-WAY POLLED KANA +8 P 100 98 104 95 102 99 110 89 102 96 108 110 102 103 108 95 91 95 86
Limousin 3-7319 VIVALDI 83276 SAPHIR AV KULLEN OLIVER AV HOBY -1 D 105 83 89 100 93 96 105 94 91 107 115 106 93 92 115 97 93 100 86
Avelsvärden beräknade: 17-11-15