Limousin

Lista
Stmbnr. Namn Avelsindex Far MF Kommentar
84914 3-7328 VB NORTON +25 FABBE AV ONSLUNDA POSTHAVEN POLLED URBAN COWBOY B, Färdigutskickad t.v. mjölkras
82421 3-7312 NIKOLAUS +22 JEFF AV HOBY DORK AV KLOCKAREGÅRDEN C, Slut hos VikingGenetics
84557 3-7327 VB CLAUD +8 VIKTOR VILLE AV ALSLÖF B
84465 3-7326 VB IXION +7 DON JUAN AV ALSLÖF 1-WAY POLLED KANA B, Använd enbart på kor
83276 3-7319 VIVALDI -6 SAPHIR AV KULLEN OLIVER AV HOBY C, Använd enbart på kor

Lista

Ras Kodnr Namn Stbnr Far Morfar Avels
index
Horn
status
Föd
vikt,
mat.
Föd
vikt,
direkt*
200d.
vikt,
mat.
200d.
vikt,
direkt
365d.
vikt,
direkt
Till
växt,
total
Form
klass
Fett
grupp
Slakt
kropp
Kalv.
mat.
Kalv,
direkt
T-tal Moders
index
Prod
index
Föd
index
Kalv,
kor
Avkomme-
bedömning
på mjölkras
Kalv,
kvigor
Död
föds.,
kor
Död
föds.,
kvigor
Limousin 3-7328 VB NORTON 84914 FABBE AV ONSLUNDA POSTHAVEN POLLED URBAN COWBOY +25 B 102 93 116 111 110 111 105 97 118 102 113 108 117 118 113 0 0 0 0
Limousin 3-7312 NIKOLAUS 82421 JEFF AV HOBY DORK AV KLOCKAREGÅRDEN +22 C 102 97 119 91 120 107 116 93 107 110 105 110 124 113 105 106 106 108 113
Limousin 3-7327 VB CLAUD 84557 VIKTOR VILLE AV ALSLÖF +8 B 102 81 106 98 111 105 102 103 101 96 124 108 104 101 124 101 101 101 105
Limousin 3-7326 VB IXION 84465 DON JUAN AV ALSLÖF 1-WAY POLLED KANA +7 B 102 97 103 99 101 100 111 87 104 95 106 110 100 105 106 95 93 97 97
Limousin 3-7319 VIVALDI 83276 SAPHIR AV KULLEN OLIVER AV HOBY -6 C 104 83 84 98 92 95 104 92 89 105 115 106 87 89 115 101 100 102 104
Avelsvärden beräknade: 18-12-14