Charolais

Lista
Stmbnr. Namn Avelsindex Far MF Kommentar
67672 3-7248 VB JACKSON +28 Eisenhower av Sonarp UNITED RAY AV STRÖMSNÄS S
69907 3-7251 VB MAXON +25 FAFNER AV SONARP VAN BUSTER AV STRÖMSNÄS B
68672 3-7249 VB LUCKY +24 FELIX AV GUDMUNDSLUND BEST AV BACKAGÅRDEN B
65803 3-7243 VB HERO +22 FLEETWOOD MAC AV SIMONTORP SAKIC B
68673 3-7250 VB LYNCH +22 GUSTAV AV SKALLTORP URANUS AV GRÖNEKULLA A
64885 3-7242 VB GUSTAV +17 AKRON AV BACKGÅRDEN RAMBO AV GUDMUNDSLUND A Doserna snart slut hos VG
64887 3-7241 VB GABRIEL +13 BEST AV BACKAGÅRDEN URANUS AV GRÖNEKULLA A
62777 3-7237 VB EASTWOOD +13 VIRIL AV NYNÄS SATURNUS AV SIMONTORP A
66757 3-7245 VB IVANHOE +10 FREJ AV RÅBY BOROMIR 6 AV ÄLMÅS B
59606 3-7233 BEST +9 Ulysses ET av Simontorp JOKER-P B
62778 3-7238 VB DENNIS +6 ACC HERCULES 31R TRULS AV HÖGANÄS A
63904 3-7239 VB FLEETWOOD +6 VETERAN AV SIMONTORP NETO AV SJUNNETORP B
57297 3-7230 VIKING +3 MAR KATZ AV STRÖMSNÄS NETO AV SJUNNETORP A
66756 3-7246 VB IGLOO +1 VB FERB UNITED RAY AV STRÖMSNÄS Slut hos VikingGenetics
61778 3-7236 VB DJANGO -3 BRÅ AV OLINGE SAMMY AV EKERÖD A, snart slut hos VikingGenetics

Lista

Ras Kodnr Namn Stbnr Far Morfar Avels
index
Horn
status
Föd
vikt,
mat.
Föd
vikt,
direkt*
200d.
vikt,
mat.
200d.
vikt,
direkt
365d.
vikt,
direkt
Till
växt,
total
Form
klass
Fett
grupp
Slakt
kropp
Kalv.
mat.
Kalv,
direkt
T-tal Moders
index
Prod
index
Föd
index
Kalv,
kor
Avkomme-
bedömning
på mjölkras
Kalv,
kvigor
Död
föds.,
kor
Död
föds.,
kvigor
Charolais 3-7248 VB JACKSON 67672 Eisenhower av Sonarp UNITED RAY AV STRÖMSNÄS +28 S 99 101 116 121 146 135 129 108 114 104 106 111 117 129 106 0 0 0 0
Charolais 3-7251 VB MAXON 69907 FAFNER AV SONARP VAN BUSTER AV STRÖMSNÄS +25 B 76 94 113 115 125 121 102 105 119 107 109 114 115 122 109 0 0 0 0
Charolais 3-7249 VB LUCKY 68672 FELIX AV GUDMUNDSLUND BEST AV BACKAGÅRDEN +24 B 89 94 114 102 131 118 100 103 117 108 112 118 116 119 112 0 0 0 0
Charolais 3-7243 VB HERO 65803 FLEETWOOD MAC AV SIMONTORP SAKIC +22 B 118 89 126 105 120 113 106 98 108 94 110 111 123 111 110 94 100 95 93
Charolais 3-7250 VB LYNCH 68673 GUSTAV AV SKALLTORP URANUS AV GRÖNEKULLA +22 A 110 95 103 120 129 125 115 100 113 99 111 107 103 121 111 0 0 0 0
Charolais 3-7242 VB GUSTAV 64885 AKRON AV BACKGÅRDEN RAMBO AV GUDMUNDSLUND +17 A 134 69 97 103 133 120 117 96 110 91 120 112 94 118 120 98 104 106 102
Charolais 3-7241 VB GABRIEL 64887 BEST AV BACKAGÅRDEN URANUS AV GRÖNEKULLA +13 A 73 96 98 109 121 116 120 102 101 101 109 110 98 111 109 89 96 97 93
Charolais 3-7237 VB EASTWOOD 62777 VIRIL AV NYNÄS SATURNUS AV SIMONTORP +13 A 94 93 89 117 117 117 114 95 112 102 106 108 90 118 106 98 104 98 95
Charolais 3-7245 VB IVANHOE 66757 FREJ AV RÅBY BOROMIR 6 AV ÄLMÅS +10 B 98 95 109 99 117 109 101 117 104 119 103 108 115 105 103 0 0 0 0
Charolais 3-7233 BEST 59606 Ulysses ET av Simontorp JOKER-P +9 B 61 97 97 109 131 122 104 104 107 126 102 117 105 110 102 0 0 0 0
Charolais 3-7238 VB DENNIS 62778 ACC HERCULES 31R TRULS AV HÖGANÄS +6 B 110 104 101 120 108 113 123 88 113 96 89 107 100 123 89 80 86 87 85
Charolais 3-7239 VB FLEETWOOD 63904 VETERAN AV SIMONTORP NETO AV SJUNNETORP +6 B 121 100 101 114 120 117 92 101 110 102 101 116 102 107 101 81 88 89 87
Charolais 3-7230 VIKING 57297 MAR KATZ AV STRÖMSNÄS NETO AV SJUNNETORP +3 A 89 108 103 100 121 112 115 107 98 122 95 108 110 106 95 0 0 0 0
Charolais 3-7246 VB IGLOO 66756 VB FERB UNITED RAY AV STRÖMSNÄS +1 B 97 76 96 93 104 99 106 101 90 95 121 108 95 92 121 106 111 103 100
Charolais 3-7236 VB DJANGO 61778 BRÅ AV OLINGE SAMMY AV EKERÖD -3 A 80 94 98 98 106 102 84 111 95 119 102 107 104 89 102 103 109 103 102
Avelsvärden beräknade: 18-12-14