Charolais

Lista
Stmbnr. Namn Avelsindex Far MF Pedigre Kommentar
67672 3-7248 VB JACKSON +31 Eisenhower av Sonarp UNITED RAY AV STRÖMSNÄS
Klicka här
VB JACKSON
S
68672 3-7249 VB LUCKY +28 FELIX AV GUDMUNDSLUND BEST AV BACKAGÅRDEN
Klicka här
VB LUCKY
B
69907 3-7251 VB MAXON +25 FAFNER AV SONARP VAN BUSTER AV STRÖMSNÄS
Klicka här
VB MAXON
B
68673 3-7250 VB LYNCH +24 GUSTAV AV SKALLTORP URANUS AV GRÖNEKULLA
Klicka här
VB LYNCH
A
65803 3-7243 VB HERO +23 FLEETWOOD MAC AV SIMONTORP SAKIC
Klicka här
VB HERO
B
64885 3-7242 VB GUSTAV +18 AKRON AV BACKGÅRDEN RAMBO AV GUDMUNDSLUND
Klicka här
VB GUSTAV
A
64887 3-7241 VB GABRIEL +15 BEST AV BACKAGÅRDEN URANUS AV GRÖNEKULLA
Klicka här
VB GABRIEL
A
63904 3-7239 VB FLEETWOOD +13 VETERAN AV SIMONTORP NETO AV SJUNNETORP
Klicka här
VB FLEETWOOD
B
59606 3-7233 BEST +10 Ulysses ET av Simontorp JOKER-P
Klicka här
BEST
B
62777 3-7237 VB EASTWOOD +8 VIRIL AV NYNÄS SATURNUS AV SIMONTORP
Klicka här
VB EASTWOOD
A
66757 3-7245 VB IVANHOE +7 FREJ AV RÅBY BOROMIR 6 AV ÄLMÅS
Klicka här
VB IVANHOE
B
62778 3-7238 VB DENNIS +5 ACC HERCULES 31R TRULS AV HÖGANÄS
Klicka här
VB DENNIS
A
51229 3-7222 ORLANDO +5 MC SHOT IMMORTAL AV ÖRKELLJUNGA
Klicka här
ORLANDO
B
57297 3-7230 VIKING +3 MAR KATZ AV STRÖMSNÄS NETO AV SJUNNETORP
Klicka här
VIKING
A
66756 3-7246 VB IGLOO -2 FERB AV SONARP UNITED RAY AV STRÖMSNÄS
Klicka här
VB IGLOO
B
61778 3-7236 VB DJANGO -4 BRÅ AV OLINGE SAMMY AV EKERÖD
Klicka här
VB DJANGO
A

Lista

Rekommenderade tjurar till mjölkras
Ras Kodnr Namn Stbnr Far Morfar Avels
index
Pas
sar
Horn
status
Föd
vikt,
mat.
Föd
vikt,
direkt*
200d.
vikt,
mat.
200d.
vikt,
direkt
365d.
vikt,
direkt
Till
växt,
total
Form
klass
Fett
grupp
Slakt
kropp
Kalv.
mat.
Kalv,
direkt
T-tal Moders
index
Avkomme-
bedömning
på mjölkras
Prod
index
Föd
index
Kalv,
kor
Kalv,
kvigor
Död
föds.,
kor
Död
föds.,
kvigor
Charolais 3-7248 VB JACKSON 67672 Eisenhower av Sonarp UNITED RAY AV STRÖMSNÄS +31 S 99 96 114 117 131 125 115 95 124 104 108 111 115 132 108 84 93 94 98
Charolais 3-7249 VB LUCKY 68672 FELIX AV GUDMUNDSLUND BEST AV BACKAGÅRDEN +28 x S 88 93 109 113 135 126 103 100 123 113 112 118 113 126 112 101 101 101 101
Charolais 3-7251 VB MAXON 69907 FAFNER AV SONARP VAN BUSTER AV STRÖMSNÄS +25 B 73 97 115 116 125 121 102 106 120 109 107 114 117 123 107 0 0 0 0
Charolais 3-7250 VB LYNCH 68673 GUSTAV AV SKALLTORP URANUS AV GRÖNEKULLA +24 A 115 87 106 118 132 126 110 101 117 97 117 107 105 123 117 102 101 102 101
Charolais 3-7243 VB HERO 65803 FLEETWOOD MAC AV SIMONTORP SAKIC +23 B 117 89 113 105 125 116 107 97 114 99 112 111 112 118 112 109 103 108 103
Charolais 3-7242 VB GUSTAV 64885 AKRON AV BACKGÅRDEN RAMBO AV GUDMUNDSLUND +18 A 140 72 103 104 135 121 107 100 112 88 119 112 99 116 119 111 107 108 102
Charolais 3-7241 VB GABRIEL 64887 BEST AV BACKAGÅRDEN URANUS AV GRÖNEKULLA +15 A 76 92 97 114 121 118 123 96 102 100 110 110 97 112 110 96 96 100 101
Charolais 3-7239 VB FLEETWOOD 63904 VETERAN AV SIMONTORP NETO AV SJUNNETORP +13 B 114 101 95 118 122 120 101 97 112 110 107 116 98 113 107 97 98 102 105
Charolais 3-7233 BEST 59606 Ulysses ET av Simontorp JOKER-P +10 B 62 97 94 110 132 122 105 102 108 131 102 117 104 111 102 92 95 95 95
Charolais 3-7237 VB EASTWOOD 62777 VIRIL AV NYNÄS SATURNUS AV SIMONTORP +8 A 97 93 88 115 120 118 111 95 113 91 101 108 86 118 101 112 103 100 102
Charolais 3-7245 VB IVANHOE 66757 FREJ AV RÅBY BOROMIR 6 AV ÄLMÅS +7 P 92 94 111 110 111 111 103 117 100 119 101 108 117 102 101 93 99 92 98
Charolais 3-7238 VB DENNIS 62778 ACC HERCULES 31R TRULS AV HÖGANÄS +5 B 106 104 101 121 108 114 121 91 113 98 88 107 100 122 88 78 97 83 99
Charolais 3-7222 ORLANDO 51229 MC SHOT IMMORTAL AV ÖRKELLJUNGA +5 B 83 108 82 118 105 111 104 120 107 126 102 108 91 109 102 105 115 102 110
Charolais 3-7230 VIKING 57297 MAR KATZ AV STRÖMSNÄS NETO AV SJUNNETORP +3 A 87 108 104 101 123 113 115 107 99 126 94 108 112 107 94 81 88 82 97
Charolais 3-7246 VB IGLOO 66756 FERB AV SONARP UNITED RAY AV STRÖMSNÄS -2 P 98 79 97 85 103 95 101 103 85 94 129 108 95 85 129 114 107 99 96
Charolais 3-7236 VB DJANGO 61778 BRÅ AV OLINGE SAMMY AV EKERÖD -4 A 81 94 99 98 108 104 82 112 96 127 100 107 108 89 100 111 101 95 94
Avelsvärden beräknade: 17-11-15