Charolais

Lista
Stmbnr. Namn Avelsindex Far MF Kommentar
67672 3-7248 VB JACKSON +32 Eisenhower av Sonarp UNITED RAY AV STRÖMSNÄS S
68672 3-7249 VB LUCKY +25 FELIX AV GUDMUNDSLUND BEST AV BACKAGÅRDEN B
69907 3-7251 VB MAXON +25 FAFNER AV SONARP VAN BUSTER AV STRÖMSNÄS B
65803 3-7243 VB HERO +23 FLEETWOOD MAC AV SIMONTORP SAKIC B
68673 3-7250 VB LYNCH +21 GUSTAV AV SKALLTORP URANUS AV GRÖNEKULLA A
64885 3-7242 VB GUSTAV +16 AKRON AV BACKGÅRDEN RAMBO AV GUDMUNDSLUND A
64887 3-7241 VB GABRIEL +15 BEST AV BACKAGÅRDEN URANUS AV GRÖNEKULLA A
66757 3-7245 VB IVANHOE +13 FREJ AV RÅBY BOROMIR 6 AV ÄLMÅS B
62777 3-7237 VB EASTWOOD +9 VIRIL AV NYNÄS SATURNUS AV SIMONTORP A
59606 3-7233 BEST +9 Ulysses ET av Simontorp JOKER-P B
63904 3-7239 VB FLEETWOOD +8 VETERAN AV SIMONTORP NETO AV SJUNNETORP B
62778 3-7238 VB DENNIS +5 ACC HERCULES 31R TRULS AV HÖGANÄS A
57297 3-7230 VIKING +2 MAR KATZ AV STRÖMSNÄS NETO AV SJUNNETORP A
66756 3-7246 VB IGLOO -4 VB FERB UNITED RAY AV STRÖMSNÄS Slut hos VikingGenetics
61778 3-7236 VB DJANGO -5 BRÅ AV OLINGE SAMMY AV EKERÖD A, snart slut hos VikingGenetics

Lista

Ras Kodnr Namn Stbnr Far Morfar Avels
index
Horn
status
Föd
vikt,
mat.
Föd
vikt,
direkt*
200d.
vikt,
mat.
200d.
vikt,
direkt
365d.
vikt,
direkt
Till
växt,
total
Form
klass
Fett
grupp
Slakt
kropp
Kalv.
mat.
Kalv,
direkt
T-tal Moders
index
Prod
index
Föd
index
Kalv,
kor
Avkomme-
bedömning
på mjölkras
Kalv,
kvigor
Död
föds.,
kor
Död
föds.,
kvigor
Charolais 3-7248 VB JACKSON 67672 Eisenhower av Sonarp UNITED RAY AV STRÖMSNÄS +32 S 100 100 115 118 145 133 121 100 125 104 106 111 116 136 106 83 90 90 93
Charolais 3-7249 VB LUCKY 68672 FELIX AV GUDMUNDSLUND BEST AV BACKAGÅRDEN +25 S 90 93 110 111 132 123 101 102 120 108 112 118 112 122 112 91 96 93 97
Charolais 3-7251 VB MAXON 69907 FAFNER AV SONARP VAN BUSTER AV STRÖMSNÄS +25 B 77 97 114 115 125 120 102 106 119 106 108 114 115 122 108 0 0 0 0
Charolais 3-7243 VB HERO 65803 FLEETWOOD MAC AV SIMONTORP SAKIC +23 B 119 89 120 104 121 113 107 97 113 93 111 111 117 117 111 108 102 105 104
Charolais 3-7250 VB LYNCH 68673 GUSTAV AV SKALLTORP URANUS AV GRÖNEKULLA +21 A 109 96 105 118 129 124 111 101 113 99 110 107 104 119 110 110 106 113 108
Charolais 3-7242 VB GUSTAV 64885 AKRON AV BACKGÅRDEN RAMBO AV GUDMUNDSLUND +16 A 132 67 101 101 132 119 108 99 109 92 120 112 98 113 120 107 106 110 107
Charolais 3-7241 VB GABRIEL 64887 BEST AV BACKAGÅRDEN URANUS AV GRÖNEKULLA +15 A 71 95 99 114 121 118 122 97 102 100 110 110 99 112 110 94 95 100 101
Charolais 3-7245 VB IVANHOE 66757 FREJ AV RÅBY BOROMIR 6 AV ÄLMÅS +13 P 99 95 112 109 116 113 98 119 107 121 104 108 118 107 104 93 99 95 100
Charolais 3-7237 VB EASTWOOD 62777 VIRIL AV NYNÄS SATURNUS AV SIMONTORP +9 A 97 94 88 116 117 117 110 96 111 93 104 108 86 116 104 112 104 100 102
Charolais 3-7233 BEST 59606 Ulysses ET av Simontorp JOKER-P +9 B 60 97 95 109 131 122 105 103 107 126 102 117 104 110 102 92 95 95 94
Charolais 3-7239 VB FLEETWOOD 63904 VETERAN AV SIMONTORP NETO AV SJUNNETORP +8 B 123 100 98 116 122 119 95 99 112 100 102 116 98 110 102 98 99 102 105
Charolais 3-7238 VB DENNIS 62778 ACC HERCULES 31R TRULS AV HÖGANÄS +5 B 107 104 101 120 108 113 121 91 112 99 89 107 101 121 89 77 97 83 99
Charolais 3-7230 VIKING 57297 MAR KATZ AV STRÖMSNÄS NETO AV SJUNNETORP +2 A 89 108 104 100 121 112 115 106 98 122 94 108 111 106 94 81 88 81 97
Charolais 3-7246 VB IGLOO 66756 VB FERB UNITED RAY AV STRÖMSNÄS -4 P 102 75 97 87 99 93 106 101 81 91 123 108 94 83 123 118 106 104 98
Charolais 3-7236 VB DJANGO 61778 BRÅ AV OLINGE SAMMY AV EKERÖD -5 A 80 94 97 96 106 102 82 112 94 119 102 107 103 87 102 106 101 96 97
Avelsvärden beräknade: 18-08-07