Hereford

Lista
Stmbnr. Namn Avelsindex Far MF Pedigre Kommentar
60784 3-7129 VB NOKIA +27 GOLIAT AV BRUNARED P DANILO AV HERRGÖLET
Klicka här
VB NOKIA
Homozygot Poled
56156 3-7122 INGEMANS +25 KEYNOTE 3 AV BRUNARED TA BAR-AA DEMPSEY 17X
Klicka här
INGEMANS
B, ej bärare av defekten hårlöshet
68670 3-7143 VB ARMOR +21 TRIARA XCELORATOR 594X STAR TOHON 25M ET
Klicka här
VB ARMOR
A, Ej bärare av defekten hårlöshet, Y Vik
65838 3-7137 VB JANNE +17 ORIGO KRAMER STAIL AV HERRGÖLET
Klicka här
VB JANNE
B, Ej bärare av defekten hörlöshet
69908 3-7144 VB EXCELLENT +16 TRIARA XCELORATOR 594X HARVIE DAN RICOCHET 167U
Klicka här
VB EXCELLENT
A
68669 3-7142 VB EBONY +15 SQUARE-D DIESEL 957U ENERGY AV GYLTEBODA
Klicka här
VB EBONY
A, Ej bärare av defekten hårlöshet
66759 3-7139 VB ARES +14 BÅRARPS LAS VEGAS HASSE AV STENDALA
Klicka här
VB ARES
B, Ej bärare av defekten hårlöshet
64918 3-7134 VB DALLE +14 DALTON AV MUNKA KOMPIS AV MUNKA
Klicka här
VB DALLE
A, Ej bärare av defekten hårlöshet
67675 3-7140 VB LAF +13 BRUS AV INGEMANSTORP NOBLE ET AV MUNKA
Klicka här
VB LAF
A, Ej bärare av defekten hårlöshet
67674 3-7141 VB OZMO +10 BÅRARPS KASABLANKA BÅRARPS JAGUAR
Klicka här
VB OZMO
A, Ej bärare av defekten hårlöshet
66758 3-7138 VB NANDO +10 ÄPH SUPER TUBORG JSF 271 DICE ET 10M
Klicka här
VB NANDO
A, Ej bärare av defekten hårlöshet

Lista

Rekommenderade tjurar till mjölkras
Ras Kodnr Namn Stbnr Far Morfar Avels
index
Pas
sar
Horn
status
Föd
vikt,
mat.
Föd
vikt,
direkt*
200d.
vikt,
mat.
200d.
vikt,
direkt
365d.
vikt,
direkt
Till
växt,
total
Form
klass
Fett
grupp
Slakt
kropp
Kalv.
mat.
Kalv,
direkt
T-tal Moders
index
Avkomme-
bedömning
på mjölkras
Prod
index
Föd
index
Kalv,
kor
Kalv,
kvigor
Död
föds.,
kor
Död
föds.,
kvigor
Hereford 3-7129 VB NOKIA 60784 GOLIAT AV BRUNARED P DANILO AV HERRGÖLET +27 A 87 100 128 106 105 106 107 114 119 156 117 111 123 117 117 91 101 96 103
Hereford 3-7122 INGEMANS 56156 KEYNOTE 3 AV BRUNARED TA BAR-AA DEMPSEY 17X +25 B 113 109 141 79 115 99 115 98 111 99 102 109 127 114 102 88 89 86 92
Hereford 3-7143 VB ARMOR 68670 TRIARA XCELORATOR 594X STAR TOHON 25M ET +21 A 89 88 98 137 128 133 129 101 121 121 110 108 102 127 110 103 100 100 102
Hereford 3-7137 VB JANNE 65838 ORIGO KRAMER STAIL AV HERRGÖLET +17 B 128 70 122 104 100 102 110 112 99 119 113 109 119 103 113 113 115 111 107
Hereford 3-7144 VB EXCELLENT 69908 TRIARA XCELORATOR 594X HARVIE DAN RICOCHET 167U +16 A 96 81 105 122 120 121 122 103 117 96 106 113 102 121 106 0 0 0 0
Hereford 3-7142 VB EBONY 68669 SQUARE-D DIESEL 957U ENERGY AV GYLTEBODA +15 A 103 98 115 119 103 111 108 105 115 82 113 106 103 114 113 105 103 107 104
Hereford 3-7139 VB ARES 66759 BÅRARPS LAS VEGAS HASSE AV STENDALA +14 P 96 94 110 97 119 109 113 106 104 109 109 113 110 108 109 104 100 98 92
Hereford 3-7134 VB DALLE 64918 DALTON AV MUNKA KOMPIS AV MUNKA +14 A 127 91 124 98 113 106 115 104 107 73 113 107 106 111 113 89 102 87 88
Hereford 3-7140 VB LAF 67675 BRUS AV INGEMANSTORP NOBLE ET AV MUNKA +13 P 88 100 107 102 122 113 104 103 118 105 102 112 107 115 102 100 92 107 100
Hereford 3-7141 VB OZMO 67674 BÅRARPS KASABLANKA BÅRARPS JAGUAR +10 P 112 103 107 114 117 116 109 102 112 95 103 108 103 113 103 93 88 91 89
Hereford 3-7138 VB NANDO 66758 ÄPH SUPER TUBORG JSF 271 DICE ET 10M +10 P 97 82 106 104 107 106 102 111 108 99 117 108 104 107 117 110 109 99 101
Avelsvärden beräknade: 17-11-15