Hereford

Lista
Stmbnr. Namn Avelsindex Far MF Kommentar
60784 3-7129 VB NOKIA +28 GOLIAT AV BRUNARED P DANILO AV HERRGÖLET A
56156 3-7122 INGEMANS +23 KEYNOTE 3 AV BRUNARED TA BAR-AA DEMPSEY 17X B, ej bärare av defekten hårlöshet
67675 3-7140 VB LAF +18 BRUS AV INGEMANSTORP NOBLE ET AV MUNKA A, Ej bärare av defekten hårlöshet
69908 3-7144 VB EXCELLENT +18 TRIARA XCELORATOR 594X HARVIE DAN RICOCHET 167U A, Ej bärare av defekten hårlöshet
68670 3-7143 VB ARMOR +17 TRIARA XCELORATOR 594X STAR TOHON 25M ET A, Ej bärare av defekten hårlöshet
65838 3-7137 VB JANNE +16 ORIGO KRAMER STAIL AV HERRGÖLET B, Ej bärare av defekten hörlöshet
68669 3-7142 VB EBONY +15 SQUARE-D DIESEL 957U ENERGY AV GYLTEBODA A, Ej bärare av defekten hårlöshet
66759 3-7139 VB ARES +14 BÅRARPS LAS VEGAS HASSE AV STENDALA B, Ej bärare av defekten hårlöshet
64918 3-7134 VB DALLE +14 DALTON AV MUNKA KOMPIS AV MUNKA A, Ej bärare av defekten hårlöshet
66758 3-7138 VB NANDO +11 ÄPH SUPER TUBORG JSF 271 DICE ET 10M A, Ej bärare av defekten hårlöshet
67674 3-7141 VB OZMO +10 BÅRARPS KASABLANKA BÅRARPS JAGUAR A, Ej bärare av defekten hårlöshet

Lista

Ras Kodnr Namn Stbnr Far Morfar Avels
index
Horn
status
Föd
vikt,
mat.
Föd
vikt,
direkt*
200d.
vikt,
mat.
200d.
vikt,
direkt
365d.
vikt,
direkt
Till
växt,
total
Form
klass
Fett
grupp
Slakt
kropp
Kalv.
mat.
Kalv,
direkt
T-tal Moders
index
Prod
index
Föd
index
Kalv,
kor
Avkomme-
bedömning
på mjölkras
Kalv,
kvigor
Död
föds.,
kor
Död
föds.,
kvigor
Hereford 3-7129 VB NOKIA 60784 GOLIAT AV BRUNARED P DANILO AV HERRGÖLET +28 A 91 99 129 106 105 105 111 112 118 143 114 111 123 118 114 91 102 97 103
Hereford 3-7122 INGEMANS 56156 KEYNOTE 3 AV BRUNARED TA BAR-AA DEMPSEY 17X +23 B 111 111 140 80 115 99 115 98 111 100 98 109 127 114 98 88 89 86 92
Hereford 3-7140 VB LAF 67675 BRUS AV INGEMANSTORP NOBLE ET AV MUNKA +18 P 97 90 109 99 126 114 105 104 119 104 110 112 108 116 110 101 95 108 101
Hereford 3-7144 VB EXCELLENT 69908 TRIARA XCELORATOR 594X HARVIE DAN RICOCHET 167U +18 A 91 81 106 121 120 121 122 103 118 96 108 113 103 122 108 0 0 0 0
Hereford 3-7143 VB ARMOR 68670 TRIARA XCELORATOR 594X STAR TOHON 25M ET +17 A 81 95 98 137 127 132 129 101 121 114 100 108 102 127 100 109 107 94 100
Hereford 3-7137 VB JANNE 65838 ORIGO KRAMER STAIL AV HERRGÖLET +16 B 134 66 122 104 94 99 109 108 98 117 118 109 119 102 118 114 116 109 107
Hereford 3-7142 VB EBONY 68669 SQUARE-D DIESEL 957U ENERGY AV GYLTEBODA +15 A 101 97 115 118 102 110 107 105 115 86 109 106 105 114 109 106 98 97 93
Hereford 3-7139 VB ARES 66759 BÅRARPS LAS VEGAS HASSE AV STENDALA +14 P 103 91 111 96 118 108 105 112 104 117 111 113 111 105 111 101 100 98 92
Hereford 3-7134 VB DALLE 64918 DALTON AV MUNKA KOMPIS AV MUNKA +14 A 130 87 122 97 110 104 113 104 105 81 113 107 108 109 113 90 102 88 88
Hereford 3-7138 VB NANDO 66758 ÄPH SUPER TUBORG JSF 271 DICE ET 10M +11 P 95 79 106 103 107 105 101 112 107 104 122 108 106 106 122 111 108 100 100
Hereford 3-7141 VB OZMO 67674 BÅRARPS KASABLANKA BÅRARPS JAGUAR +10 P 114 101 110 106 116 112 108 102 109 96 103 108 105 110 103 92 86 91 92
Avelsvärden beräknade: 18-03-14