Import tjurar

Lista
Stmbnr. Namn Avelsindex Far MF Kommentar
120468 9-5957 JAMES 0 JAMES BEUSACH OF SHENAVALLIE EOIN MHOR OF BEINN-LATHA-UR UKPA
120109 9-5911 SOFUS 0 RÅSTED GL. MÖLLE BRIAN CHOC BUIDHE AF SKOVL
700291 9-8069 ALASDAIR 0 ALASDAIR OF CNOC ARD IAIN DUBH OF WOODNEUK

Lista

Kodnr Namn Stbnr Avels
index
Horn
status
Föd
vikt,
mat.
Föd
vikt,
direkt*
200d.
vikt,
mat.
200d.
vikt,
direkt
365d.
vikt,
direkt
Till
växt,
total
Form
klass
Fett
grupp
Slakt
kropp
Kalv.
mat.
Kalv,
direkt
T-tal Moders
index
Prod
index
Föd
index
Kalv,
formåga
lakt. 2+
Avkomme-
bedömning
på mjölkras
Kalv.
formåga
lakt. 1
Lev
födda,
lakt 2+
Lev.
födda,
lakt. 1
Slakt
kropps
tillväxt
Form
klass
Fett
klass
9-5957 JAMES
F: JAMES BEUSACH OF SHENAVALLIE
MF: EOIN MHOR OF BEINN-LATHA-UR UKPA
120468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9-5911 SOFUS
F: RÅSTED GL. MÖLLE BRIAN
MF: CHOC BUIDHE AF SKOVL
120109 0 102 97 99 98 98 98 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9-8069 ALASDAIR
F: ALASDAIR OF CNOC ARD
MF: IAIN DUBH OF WOODNEUK
700291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avelsvärden beräknade: 21-08-10