Limousin

Lista
Stmbnr. Namn Avelsindex Far MF Kommentar
84914 3-7328 VB NORTON +25 FABBE AV ONSLUNDA POSTHAVEN POLLED URBAN COWBOY B
82421 3-7312 NIKOLAUS +21 JEFF AV HOBY DORK AV KLOCKAREGÅRDEN C, Slut hos VikingGenetics
84557 3-7327 VB CLAUD +13 VIKTOR VILLE AV ALSLÖF B, Använd enbart på kor
84465 3-7326 VB IXION +9 DON JUAN AV ALSLÖF 1-WAY POLLED KANA B, Använd enbart på kor
83276 3-7319 VIVALDI -3 SAPHIR AV KULLEN OLIVER AV HOBY C, Använd enbart på kor

Lista

Ras Kodnr Namn Stbnr Far Morfar Avels
index
Horn
status
Föd
vikt,
mat.
Föd
vikt,
direkt*
200d.
vikt,
mat.
200d.
vikt,
direkt
365d.
vikt,
direkt
Till
växt,
total
Form
klass
Fett
grupp
Slakt
kropp
Kalv.
mat.
Kalv,
direkt
T-tal Moders
index
Prod
index
Föd
index
Kalv,
kor
Avkomme-
bedömning
på mjölkras
Kalv,
kvigor
Död
föds.,
kor
Död
föds.,
kvigor
Limousin 3-7328 VB NORTON 84914 FABBE AV ONSLUNDA POSTHAVEN POLLED URBAN COWBOY +25 B 102 94 115 114 110 112 106 99 117 102 111 108 116 119 111 0 0 0 0
Limousin 3-7312 NIKOLAUS 82421 JEFF AV HOBY DORK AV KLOCKAREGÅRDEN +21 C 102 97 117 91 120 107 115 93 108 111 105 110 122 113 105 106 106 100 106
Limousin 3-7327 VB CLAUD 84557 VIKTOR VILLE AV ALSLÖF +13 S 103 81 108 98 111 105 104 98 105 97 125 108 106 106 125 89 104 90 106
Limousin 3-7326 VB IXION 84465 DON JUAN AV ALSLÖF 1-WAY POLLED KANA +9 P 101 97 104 97 101 99 111 85 104 94 113 110 101 104 113 91 90 93 86
Limousin 3-7319 VIVALDI 83276 SAPHIR AV KULLEN OLIVER AV HOBY -3 D 104 83 88 99 92 95 104 94 90 106 115 106 91 91 115 98 95 100 87
Avelsvärden beräknade: 18-08-15