SIMMENTAL

Rekommenderade till mjölkras

Lista
Stmbnr. Namn Avelsindex Far MF Kommentar
92246 3-7614 ELIT +21 RICHWOOD BRUNO 809G LURIFAX B, Doserna snart slut hos VG
98545 3-7639 VB UNICORN +17 SANDO AV STOREGÅRDEN MAVERICK AV BÄCKABY B
96016 3-7626 VB NISSE +16 LUCAS AV DAVIDSTA INOX AV FORSBY A, Doserna slut hos Viking Genetics
96822 3-7630 VB POMMERY +13 ELIT AV HÄLLINGE JALLE AV SÖVDELJUNGA A
98188 3-7638 VB UNNE +13 SPOTIFY AV FALL MANÉR AV HÄLLINGE A
97854 3-7635 VB TRALL +7 ROCKY AV ÄNGA KOCK AV STEGATORP B
95610 3-7625 VB MUSTIK +6 IMPULS AV HOG HEDETOFT UNITED P A
97855 3-7636 VB TESTO +4 Pesto av Gamlegården KONSULT AV FORSBY A, Slut hos Viking Genetics
92241 3-7615 EUGEN +2 COHEN AV HÄGGENÄS URSUS AV MATTARP A
94347 3-7621 JIMAT -4 GEMAT BULL AV GAMLEGÅRDEN B

Lista

Kodnr Namn Stbnr Avels
index
Horn
status
Föd
vikt,
mat.
Föd
vikt,
direkt*
200d.
vikt,
mat.
200d.
vikt,
direkt
365d.
vikt,
direkt
Till
växt,
total
Form
klass
Fett
grupp
Slakt
kropp
Kalv.
mat.
Kalv,
direkt
T-tal Moders
index
Prod
index
Föd
index
Kalv,
formåga
lakt. 2+
Avkomme-
bedömning
på mjölkras
Kalv.
formåga
lakt. 1
Lev
födda,
lakt 2+
Lev.
födda,
lakt. 1
Slakt
kropps
tillväxt
Form
klass
Fett
klass
3-7614 ELIT
F: RICHWOOD BRUNO 809G
MF: LURIFAX
92246 +21 B 105 103 116 106 117 113 103 90 115 130 104 112 129 110 104 104 107 98 101 121 78 88
3-7639 VB UNICORN
F: SANDO AV STOREGÅRDEN
MF: MAVERICK AV BÄCKABY
98545 +17 B 98 94 111 109 119 115 115 100 114 112 97 105 113 116 97 106 106 108 107 0 0 0
3-7626 VB NISSE
F: LUCAS AV DAVIDSTA
MF: INOX AV FORSBY
96016 +16 A 93 109 104 122 110 116 116 107 108 119 99 110 116 112 99 97 98 103 103 126 91 101
3-7630 VB POMMERY
F: ELIT AV HÄLLINGE
MF: JALLE AV SÖVDELJUNGA
96822 +13 A 103 106 109 126 120 123 117 86 118 97 97 114 101 118 97 93 95 98 97 128 78 87
3-7638 VB UNNE
F: SPOTIFY AV FALL
MF: MANÉR AV HÄLLINGE
98188 +13 A 112 95 102 110 116 114 116 105 103 110 105 110 108 110 105 102 103 99 99 112 79 110
3-7635 VB TRALL
F: ROCKY AV ÄNGA
MF: KOCK AV STEGATORP
97854 +7 B 93 93 120 117 101 108 92 109 116 84 119 106 95 105 119 100 101 100 100 112 84 101
3-7625 VB MUSTIK
F: IMPULS AV HOG
MF: HEDETOFT UNITED P
95610 +6 A 99 83 100 112 104 108 104 123 96 111 120 108 108 97 120 100 102 102 101 116 81 116
3-7636 VB TESTO
F: Pesto av Gamlegården
MF: KONSULT AV FORSBY
97855 +4 A 91 79 94 107 84 94 106 106 89 110 111 104 105 96 111 105 108 104 105 104 82 104
3-7615 EUGEN
F: COHEN AV HÄGGENÄS
MF: URSUS AV MATTARP
92241 +2 A 124 106 113 107 105 106 100 100 108 105 89 109 109 105 89 96 96 98 97 121 82 103
3-7621 JIMAT
F: GEMAT
MF: BULL AV GAMLEGÅRDEN
94347 -4 B 98 105 107 99 98 98 87 100 104 98 95 107 101 96 95 90 91 101 97 119 82 94
Avelsvärden beräknade: 20-03-03