Simmental

Lista
Stmbnr. Namn Avelsindex Far MF Kommentar
95280 3-7623 VB LUDDE +27 FJODOR AV DYBECK EDELWEISS AV BÄCKABY B
92246 3-7614 ELIT +22 RICHWOOD BRUNO 809G LURIFAX B
96016 3-7626 VB NISSE +18 LUCAS AV DAVIDSTA INOX AV FORSBY A, Snart slut hos Viking Genetics
98545 3-7639 VB UNICORN +16 SANDO AV STOREGÅRDEN MAVERICK AV BÄCKABY B, Färdigutskickad t.v. mjölkras
96822 3-7630 VB POMMERY +14 ELIT AV HÄLLINGE JALLE AV SÖVDELJUNGA A
97854 3-7635 VB TRALL +13 ROCKY AV ÄNGA KOCK AV STEGATORP B
98187 3-7637 VB ULSTER +12 Hallas BAR 5 P SA EVOLUTION 418S B
98188 3-7638 VB UNNE +10 SPOTIFY AV FALL MANÉR AV HÄLLINGE A
95610 3-7625 VB MUSTIK +8 IMPULS AV HOG HEDETOFT UNITED P A
92241 3-7615 EUGEN +3 COHEN AV HÄGGENÄS URSUS AV MATTARP A
97534 3-7634 VB SAMSON +2 NELSON AV ÅBUEN KASMIR AV RÖRUM A

Lista

Kodnr Namn Stbnr Avels
index
Horn
status
Föd
vikt,
mat.
Föd
vikt,
direkt*
200d.
vikt,
mat.
200d.
vikt,
direkt
365d.
vikt,
direkt
Till
växt,
total
Form
klass
Fett
grupp
Slakt
kropp
Kalv.
mat.
Kalv,
direkt
T-tal Moders
index
Prod
index
Föd
index
Kalv,
formåga
lakt. 2+
Avkomme-
bedömning
på mjölkras
Kalv.
formåga
lakt. 1
Lev
födda,
lakt 2+
Lev.
födda,
lakt. 1
Slakt
kropps
tillväxt
Form
klass
Fett
klass
3-7623 VB LUDDE
F: FJODOR AV DYBECK
MF: EDELWEISS AV BÄCKABY
95280 +27 B 85 111 107 127 127 128 130 85 121 121 97 112 119 127 97 0 0 0 0 77 77 77
3-7614 ELIT
F: RICHWOOD BRUNO 809G
MF: LURIFAX
92246 +22 B 104 103 118 107 118 114 103 90 116 132 103 112 131 110 103 105 108 98 100 628 628 628
3-7626 VB NISSE
F: LUCAS AV DAVIDSTA
MF: INOX AV FORSBY
96016 +18 A 85 109 102 123 113 118 115 106 110 122 101 110 117 113 101 98 100 105 103 147 147 147
3-7639 VB UNICORN
F: SANDO AV STOREGÅRDEN
MF: MAVERICK AV BÄCKABY
98545 +16 B 95 92 106 127 102 113 107 106 114 105 112 105 106 112 112 0 0 0 0 0 0 0
3-7630 VB POMMERY
F: ELIT AV HÄLLINGE
MF: JALLE AV SÖVDELJUNGA
96822 +14 A 97 106 110 127 119 123 119 86 118 101 94 114 105 119 94 94 96 96 95 74 74 74
3-7635 VB TRALL
F: ROCKY AV ÄNGA
MF: KOCK AV STEGATORP
97854 +13 B 94 94 109 125 102 113 98 112 115 106 112 106 108 107 112 0 0 0 0 27 27 27
3-7637 VB ULSTER
F: Hallas
MF: BAR 5 P SA EVOLUTION 418S
98187 +12 B 93 107 103 117 124 122 128 101 113 87 96 115 91 122 96 0 0 0 0 0 0 0
3-7638 VB UNNE
F: SPOTIFY AV FALL
MF: MANÉR AV HÄLLINGE
98188 +10 A 115 102 106 106 114 111 107 101 108 106 102 110 107 108 102 0 0 0 0 0 0 0
3-7625 VB MUSTIK
F: IMPULS AV HOG
MF: HEDETOFT UNITED P
95610 +8 A 99 83 108 111 106 108 107 121 98 107 119 108 108 100 119 100 102 102 100 107 107 107
3-7615 EUGEN
F: COHEN AV HÄGGENÄS
MF: URSUS AV MATTARP
92241 +3 A 123 107 112 110 105 108 101 99 110 105 89 109 108 107 89 96 97 100 97 386 387 387
3-7634 VB SAMSON
F: NELSON AV ÅBUEN
MF: KASMIR AV RÖRUM
97534 +2 A 82 118 103 137 128 133 108 112 126 86 82 107 90 119 82 83 84 93 89 85 85 85
Avelsvärden beräknade: 19-03-05