Simmental

Lista
Stmbnr. Namn Avelsindex Far MF Kommentar
95280 3-7623 VB LUDDE +27 FJODOR AV DYBECK EDELWEISS AV BÄCKABY B
92246 3-7614 ELIT +23 RICHWOOD BRUNO 809G LURIFAX B
98545 3-7639 VB UNICORN +19 SANDO AV STOREGÅRDEN MAVERICK AV BÄCKABY B
96016 3-7626 VB NISSE +18 LUCAS AV DAVIDSTA INOX AV FORSBY A
96822 3-7630 VB POMMERY +16 ELIT AV HÄLLINGE JALLE AV SÖVDELJUNGA A
97854 3-7635 VB TRALL +13 ROCKY AV ÄNGA KOCK AV STEGATORP B
98188 3-7638 VB Unne +12 SPOTIFY AV FALL MANÉR AV HÄLLINGE A
98187 3-7637 VB ULSTER +12 Hallas BAR 5 P SA EVOLUTION 418S B, Y-vik
97855 3-7636 VB TESTO +9 Pesto av Gamlegården KONSULT AV FORSBY A
92241 3-7615 EUGEN +4 COHEN AV HÄGGENÄS URSUS AV MATTARP A
97534 3-7634 VB SAMSON -2 NELSON AV ÅBUEN KASMIR AV RÖRUM A

Lista

Ras Kodnr Namn Stbnr Far Morfar Avels
index
Horn
status
Föd
vikt,
mat.
Föd
vikt,
direkt*
200d.
vikt,
mat.
200d.
vikt,
direkt
365d.
vikt,
direkt
Till
växt,
total
Form
klass
Fett
grupp
Slakt
kropp
Kalv.
mat.
Kalv,
direkt
T-tal Moders
index
Prod
index
Föd
index
Kalv,
kor
Avkomme-
bedömning
på mjölkras
Kalv,
kvigor
Död
föds.,
kor
Död
föds.,
kvigor
Simmental 3-7623 VB LUDDE 95280 FJODOR AV DYBECK EDELWEISS AV BÄCKABY +27 B 83 111 107 126 129 129 130 85 122 120 97 112 118 127 97 100 94 98 89
Simmental 3-7614 ELIT 92246 RICHWOOD BRUNO 809G LURIFAX +23 B 104 102 118 108 120 115 104 89 117 132 102 112 131 111 102 106 100 98 113
Simmental 3-7639 VB UNICORN 98545 SANDO AV STOREGÅRDEN MAVERICK AV BÄCKABY +19 B 95 98 109 128 105 115 112 104 115 104 111 105 106 115 111 0 0 0 0
Simmental 3-7626 VB NISSE 96016 LUCAS AV DAVIDSTA INOX AV FORSBY +18 B 92 108 104 124 113 119 114 108 111 120 103 110 117 113 103 102 103 99 106
Simmental 3-7630 VB POMMERY 96822 ELIT AV HÄLLINGE JALLE AV SÖVDELJUNGA +16 A 105 104 109 127 118 123 118 86 116 105 98 114 107 118 98 100 105 100 98
Simmental 3-7635 VB TRALL 97854 ROCKY AV ÄNGA KOCK AV STEGATORP +13 P 100 92 110 117 103 109 100 103 112 103 111 106 106 107 111 103 102 89 97
Simmental 3-7638 VB Unne 98188 SPOTIFY AV FALL MANÉR AV HÄLLINGE +12 A 111 106 105 126 120 123 111 111 115 105 97 110 106 114 97 100 101 100 101
Simmental 3-7637 VB ULSTER 98187 Hallas BAR 5 P SA EVOLUTION 418S +12 S 87 102 101 109 114 113 122 97 107 87 109 115 90 115 109 95 99 77 90
Simmental 3-7636 VB TESTO 97855 Pesto av Gamlegården KONSULT AV FORSBY +9 P 94 78 103 107 90 98 100 98 98 112 113 104 110 99 113 103 108 104 104
Simmental 3-7615 EUGEN 92241 COHEN AV HÄGGENÄS URSUS AV MATTARP +4 A 122 107 114 109 107 108 102 100 110 106 89 109 110 107 89 99 101 84 100
Simmental 3-7634 VB SAMSON 97534 NELSON AV ÅBUEN KASMIR AV RÖRUM -2 P 75 118 99 135 124 130 107 118 120 85 81 107 88 114 81 73 78 97 91
Avelsvärden beräknade: 18-03-14