Simmental

Lista
Stmbnr. Namn Avelsindex Far MF Kommentar
95280 3-7623 VB LUDDE +24 FJODOR AV DYBECK EDELWEISS AV BÄCKABY B
92246 3-7614 ELIT +19 RICHWOOD BRUNO 809G LURIFAX B, Fåtal doser kvar
98187 3-7637 VB ULSTER +18 Hallas BAR 5 P SA EVOLUTION 418S B
96822 3-7630 VB POMMERY +11 ELIT AV HÄLLINGE JALLE AV SÖVDELJUNGA A
98188 3-7638 VB UNNE +11 SPOTIFY AV FALL MANÉR AV HÄLLINGE A
98545 3-7639 VB UNICORN +8 SANDO AV STOREGÅRDEN MAVERICK AV BÄCKABY B
99725 3-7640 VB CHAPLIN +8 GULLI AV STUSTAD P NILS AV MALTESTORP A
95610 3-7625 VB MUSTIK +7 IMPULS AV HOG HEDETOFT UNITED P A
97854 3-7635 VB TRALL +6 ROCKY AV ÄNGA KOCK AV STEGATORP B
97534 3-7634 VB SAMSON +3 NELSON AV ÅBUEN KASMIR AV RÖRUM A
92241 3-7615 EUGEN +1 COHEN AV HÄGGENÄS URSUS AV MATTARP A
94347 3-7621 JIMAT -4 GEMAT BULL AV GAMLEGÅRDEN B

Lista

Kodnr Namn Stbnr Avels
index
Horn
status
Föd
vikt,
mat.
Föd
vikt,
direkt*
200d.
vikt,
mat.
200d.
vikt,
direkt
365d.
vikt,
direkt
Till
växt,
total
Form
klass
Fett
grupp
Slakt
kropp
Kalv.
mat.
Kalv,
direkt
T-tal Moders
index
Prod
index
Föd
index
Kalv,
formåga
lakt. 2+
Avkomme-
bedömning
på mjölkras
Kalv.
formåga
lakt. 1
Lev
födda,
lakt 2+
Lev.
födda,
lakt. 1
Slakt
kropps
tillväxt
Form
klass
Fett
klass
3-7623 VB LUDDE
F: FJODOR AV DYBECK
MF: EDELWEISS AV BÄCKABY
95280 +24 B 83 112 110 128 124 126 126 89 121 123 92 112 121 125 92 85 85 94 93 128 74 87
3-7614 ELIT
F: RICHWOOD BRUNO 809G
MF: LURIFAX
92246 +19 B 106 103 114 105 116 112 101 90 113 133 101 112 130 108 101 104 107 100 104 122 76 87
3-7637 VB ULSTER
F: Hallas
MF: BAR 5 P SA EVOLUTION 418S
98187 +18 B 51 110 104 117 126 123 142 91 116 90 94 115 94 131 94 84 85 91 93 112 92 110
3-7630 VB POMMERY
F: ELIT AV HÄLLINGE
MF: JALLE AV SÖVDELJUNGA
96822 +11 A 104 106 100 125 121 123 118 83 115 98 97 114 98 117 97 87 90 93 95 130 77 86
3-7638 VB UNNE
F: SPOTIFY AV FALL
MF: MANÉR AV HÄLLINGE
98188 +11 A 114 90 104 110 115 114 110 113 102 105 117 110 105 105 117 95 96 95 97 113 82 112
3-7639 VB UNICORN
F: SANDO AV STOREGÅRDEN
MF: MAVERICK AV BÄCKABY
98545 +8 B 114 95 112 111 124 119 111 115 111 97 98 105 102 111 98 108 108 114 114 125 78 104
3-7640 VB CHAPLIN
F: GULLI AV STUSTAD P
MF: NILS AV MALTESTORP
99725 +8 A 91 86 107 113 98 105 100 108 105 102 113 104 104 102 113 0 0 0 0 0 0 0
3-7625 VB MUSTIK
F: IMPULS AV HOG
MF: HEDETOFT UNITED P
95610 +7 A 102 84 100 113 101 107 104 121 97 113 120 108 110 98 120 100 101 104 105 116 79 115
3-7635 VB TRALL
F: ROCKY AV ÄNGA
MF: KOCK AV STEGATORP
97854 +6 B 94 92 110 113 108 111 98 107 113 84 117 106 92 106 117 99 99 99 101 111 82 100
3-7634 VB SAMSON
F: NELSON AV ÅBUEN
MF: KASMIR AV RÖRUM
97534 +3 A 93 119 113 139 124 131 111 112 126 84 80 107 93 120 80 79 79 90 90 126 76 108
3-7615 EUGEN
F: COHEN AV HÄGGENÄS
MF: URSUS AV MATTARP
92241 +1 A 125 107 113 105 103 104 98 100 107 105 90 109 109 103 90 95 95 99 99 122 81 103
3-7621 JIMAT
F: GEMAT
MF: BULL AV GAMLEGÅRDEN
94347 -4 B 98 105 107 98 97 97 86 99 103 100 95 107 103 95 95 90 90 101 100 119 81 94
Avelsvärden beräknade: 21-05-04