Simmental

Lista
Stmbnr. Namn Avelsindex Far MF Kommentar
95280 3-7623 VB LUDDE +23 FJODOR AV DYBECK EDELWEISS AV BÄCKABY B
98187 3-7637 VB ULSTER +21 Hallas BAR 5 P SA EVOLUTION 418S B
92246 3-7614 ELIT +18 RICHWOOD BRUNO 809G LURIFAX B, Fåtal doser kvar
98188 3-7638 VB UNNE +9 SPOTIFY AV FALL MANÉR AV HÄLLINGE A
98545 3-7639 VB UNICORN +9 SANDO AV STOREGÅRDEN MAVERICK AV BÄCKABY B
99725 3-7640 VB CHAPLIN +8 GULLI AV STUSTAD P NILS AV MALTESTORP A
97854 3-7635 VB TRALL +5 ROCKY AV ÄNGA KOCK AV STEGATORP B
97534 3-7634 VB SAMSON +2 NELSON AV ÅBUEN KASMIR AV RÖRUM A
92241 3-7615 EUGEN +1 COHEN AV HÄGGENÄS URSUS AV MATTARP A
94347 3-7621 JIMAT -5 GEMAT BULL AV GAMLEGÅRDEN B

Lista

Kodnr Namn Stbnr Avels
index
Horn
status
Föd
vikt,
mat.
Föd
vikt,
direkt*
200d.
vikt,
mat.
200d.
vikt,
direkt
365d.
vikt,
direkt
Till
växt,
total
Form
klass
Fett
grupp
Slakt
kropp
Kalv.
mat.
Kalv,
direkt
T-tal Moders
index
Prod
index
Föd
index
Kalv,
formåga
lakt. 2+
Avkomme-
bedömning
på mjölkras
Kalv.
formåga
lakt. 1
Lev
födda,
lakt 2+
Lev.
födda,
lakt. 1
Slakt
kropps
tillväxt
Form
klass
Fett
klass
3-7623 VB LUDDE
F: FJODOR AV DYBECK
MF: EDELWEISS AV BÄCKABY
95280 +23 B 85 113 111 127 123 126 125 88 121 120 91 112 119 125 91 85 84 93 93 126 73 86
3-7637 VB ULSTER
F: Hallas
MF: BAR 5 P SA EVOLUTION 418S
98187 +21 B 58 111 105 117 128 124 142 91 117 93 97 115 97 131 97 84 85 91 93 112 92 109
3-7614 ELIT
F: RICHWOOD BRUNO 809G
MF: LURIFAX
92246 +18 B 107 103 113 105 117 112 101 90 113 132 100 112 129 108 100 103 106 100 104 121 76 86
3-7638 VB UNNE
F: SPOTIFY AV FALL
MF: MANÉR AV HÄLLINGE
98188 +9 A 116 89 104 110 112 112 107 117 99 107 118 110 107 101 118 95 95 93 96 111 79 115
3-7639 VB UNICORN
F: SANDO AV STOREGÅRDEN
MF: MAVERICK AV BÄCKABY
98545 +9 B 109 97 111 110 128 121 112 116 111 104 95 105 107 111 95 107 108 115 116 123 76 111
3-7640 VB CHAPLIN
F: GULLI AV STUSTAD P
MF: NILS AV MALTESTORP
99725 +8 A 93 86 107 113 97 104 99 108 104 105 114 104 106 101 114 0 0 0 0 0 0 0
3-7635 VB TRALL
F: ROCKY AV ÄNGA
MF: KOCK AV STEGATORP
97854 +5 B 97 93 109 113 109 111 100 107 113 80 115 106 88 107 115 98 99 99 102 113 82 99
3-7634 VB SAMSON
F: NELSON AV ÅBUEN
MF: KASMIR AV RÖRUM
97534 +2 A 95 119 111 138 123 131 109 113 125 84 80 107 92 119 80 79 78 90 90 126 76 108
3-7615 EUGEN
F: COHEN AV HÄGGENÄS
MF: URSUS AV MATTARP
92241 +1 A 126 107 113 105 102 103 98 100 107 104 89 109 108 103 89 95 95 99 100 122 81 103
3-7621 JIMAT
F: GEMAT
MF: BULL AV GAMLEGÅRDEN
94347 -5 B 99 105 107 97 96 97 86 99 103 99 94 107 102 95 94 90 90 101 101 119 81 94
Avelsvärden beräknade: 21-08-10