Simmental

Lista
Stmbnr. Namn Avelsindex Far MF Kommentar
95280 3-7623 VB LUDDE +26 FJODOR AV DYBECK EDELWEISS AV BÄCKABY B
92246 3-7614 ELIT +22 RICHWOOD BRUNO 809G LURIFAX B
98187 3-7637 VB ULSTER +18 Hallas BAR 5 P SA EVOLUTION 418S B
96016 3-7626 VB NISSE +17 LUCAS AV DAVIDSTA INOX AV FORSBY A, Doserna slut hos Viking Genetics
96822 3-7630 VB POMMERY +15 ELIT AV HÄLLINGE JALLE AV SÖVDELJUNGA A
98188 3-7638 VB UNNE +14 SPOTIFY AV FALL MANÉR AV HÄLLINGE A
98545 3-7639 VB UNICORN +12 SANDO AV STOREGÅRDEN MAVERICK AV BÄCKABY B, Färdigutskickad t.v. mjölkras
95610 3-7625 VB MUSTIK +10 IMPULS AV HOG HEDETOFT UNITED P A
97854 3-7635 VB TRALL +9 ROCKY AV ÄNGA KOCK AV STEGATORP B
92241 3-7615 EUGEN +3 COHEN AV HÄGGENÄS URSUS AV MATTARP A
97534 3-7634 VB SAMSON +2 NELSON AV ÅBUEN KASMIR AV RÖRUM A

Lista

Kodnr Namn Stbnr Avels
index
Horn
status
Föd
vikt,
mat.
Föd
vikt,
direkt*
200d.
vikt,
mat.
200d.
vikt,
direkt
365d.
vikt,
direkt
Till
växt,
total
Form
klass
Fett
grupp
Slakt
kropp
Kalv.
mat.
Kalv,
direkt
T-tal Moders
index
Prod
index
Föd
index
Kalv,
formåga
lakt. 2+
Avkomme-
bedömning
på mjölkras
Kalv.
formåga
lakt. 1
Lev
födda,
lakt 2+
Lev.
födda,
lakt. 1
Slakt
kropps
tillväxt
Form
klass
Fett
klass
3-7623 VB LUDDE
F: FJODOR AV DYBECK
MF: EDELWEISS AV BÄCKABY
95280 +26 B 86 111 107 127 127 128 129 85 122 122 95 112 119 127 95 0 0 0 0 127 67 90
3-7614 ELIT
F: RICHWOOD BRUNO 809G
MF: LURIFAX
92246 +22 B 104 103 118 107 117 113 103 90 115 133 103 112 132 110 103 107 109 99 101 118 72 91
3-7637 VB ULSTER
F: Hallas
MF: BAR 5 P SA EVOLUTION 418S
98187 +18 B 91 106 101 120 134 129 140 98 115 88 98 115 91 130 98 0 0 0 0 108 84 112
3-7626 VB NISSE
F: LUCAS AV DAVIDSTA
MF: INOX AV FORSBY
96016 +17 A 88 109 101 123 111 117 115 106 109 120 101 110 116 113 101 99 101 105 103 120 86 106
3-7630 VB POMMERY
F: ELIT AV HÄLLINGE
MF: JALLE AV SÖVDELJUNGA
96822 +15 A 101 106 109 127 121 124 119 87 119 102 94 114 105 120 94 99 101 100 99 121 73 93
3-7638 VB UNNE
F: SPOTIFY AV FALL
MF: MANÉR AV HÄLLINGE
98188 +14 A 116 99 106 106 115 111 116 94 109 105 104 110 106 113 104 0 0 0 0 0 0 0
3-7639 VB UNICORN
F: SANDO AV STOREGÅRDEN
MF: MAVERICK AV BÄCKABY
98545 +12 B 95 94 105 127 99 112 105 106 112 105 106 105 106 109 106 0 0 0 0 0 0 0
3-7625 VB MUSTIK
F: IMPULS AV HOG
MF: HEDETOFT UNITED P
95610 +10 A 99 83 108 111 106 109 108 121 99 110 119 108 111 101 119 103 104 104 101 111 76 119
3-7635 VB TRALL
F: ROCKY AV ÄNGA
MF: KOCK AV STEGATORP
97854 +9 B 90 93 109 125 100 112 101 110 113 91 113 106 97 108 113 0 0 0 0 107 78 101
3-7615 EUGEN
F: COHEN AV HÄGGENÄS
MF: URSUS AV MATTARP
92241 +3 A 123 107 114 108 105 106 101 99 109 104 89 109 108 106 89 98 98 100 97 117 76 106
3-7634 VB SAMSON
F: NELSON AV ÅBUEN
MF: KASMIR AV RÖRUM
97534 +2 A 83 118 103 137 128 133 108 113 125 88 82 107 92 118 82 83 83 92 89 115 71 110
Avelsvärden beräknade: 19-08-13