Simmental

Lista
Stmbnr. Namn Avelsindex Far MF Kommentar
95280 3-7623 VB LUDDE +26 FJODOR AV DYBECK EDELWEISS AV BÄCKABY B
92246 3-7614 ELIT +23 RICHWOOD BRUNO 809G LURIFAX B
96016 3-7626 VB NISSE +18 LUCAS AV DAVIDSTA INOX AV FORSBY A
96822 3-7630 VB POMMERY +16 ELIT AV HÄLLINGE JALLE AV SÖVDELJUNGA A
98545 3-7639 VB UNICORN +16 SANDO AV STOREGÅRDEN MAVERICK AV BÄCKABY B, Färdigutskickad t.v. mjölkras
97854 3-7635 VB TRALL +13 ROCKY AV ÄNGA KOCK AV STEGATORP B
98188 3-7638 VB Unne +8 SPOTIFY AV FALL MANÉR AV HÄLLINGE A
98187 3-7637 VB ULSTER +8 Hallas BAR 5 P SA EVOLUTION 418S B
97855 3-7636 VB TESTO +5 Pesto av Gamlegården KONSULT AV FORSBY A
92241 3-7615 EUGEN +4 COHEN AV HÄGGENÄS URSUS AV MATTARP A
97534 3-7634 VB SAMSON +2 NELSON AV ÅBUEN KASMIR AV RÖRUM A

Lista

Ras Kodnr Namn Stbnr Far Morfar Avels
index
Horn
status
Föd
vikt,
mat.
Föd
vikt,
direkt*
200d.
vikt,
mat.
200d.
vikt,
direkt
365d.
vikt,
direkt
Till
växt,
total
Form
klass
Fett
grupp
Slakt
kropp
Kalv.
mat.
Kalv,
direkt
T-tal Moders
index
Prod
index
Föd
index
Kalv,
kor
Avkomme-
bedömning
på mjölkras
Kalv,
kvigor
Död
föds.,
kor
Död
föds.,
kvigor
Simmental 3-7623 VB LUDDE 95280 FJODOR AV DYBECK EDELWEISS AV BÄCKABY +26 B 83 111 105 127 127 128 130 85 121 117 98 112 115 127 98 0 0 0 0
Simmental 3-7614 ELIT 92246 RICHWOOD BRUNO 809G LURIFAX +23 B 104 103 118 107 119 114 104 90 116 133 102 112 132 111 102 106 108 97 101
Simmental 3-7626 VB NISSE 96016 LUCAS AV DAVIDSTA INOX AV FORSBY +18 A 85 109 102 122 112 117 113 106 110 122 102 110 117 112 102 97 98 104 103
Simmental 3-7630 VB POMMERY 96822 ELIT AV HÄLLINGE JALLE AV SÖVDELJUNGA +16 A 103 105 111 126 119 123 118 88 117 107 96 114 110 119 96 97 98 97 97
Simmental 3-7639 VB UNICORN 98545 SANDO AV STOREGÅRDEN MAVERICK AV BÄCKABY +16 B 92 98 107 125 101 112 106 105 113 105 110 105 106 111 110 0 0 0 0
Simmental 3-7635 VB TRALL 97854 ROCKY AV ÄNGA KOCK AV STEGATORP +13 B 98 93 110 123 102 112 97 110 115 106 115 106 108 107 115 0 0 0 0
Simmental 3-7638 VB Unne 98188 SPOTIFY AV FALL MANÉR AV HÄLLINGE +8 A 113 106 108 106 118 113 107 104 111 106 95 110 108 110 95 0 0 0 0
Simmental 3-7637 VB ULSTER 98187 Hallas BAR 5 P SA EVOLUTION 418S +8 B 87 104 97 119 118 119 124 103 108 85 101 115 87 117 101 0 0 0 0
Simmental 3-7636 VB TESTO 97855 Pesto av Gamlegården KONSULT AV FORSBY +5 A 95 79 102 104 90 96 105 107 90 109 114 104 108 96 114 102 103 102 103
Simmental 3-7615 EUGEN 92241 COHEN AV HÄGGENÄS URSUS AV MATTARP +4 A 122 107 114 108 106 107 101 99 110 105 89 109 109 107 89 97 97 99 98
Simmental 3-7634 VB SAMSON 97534 NELSON AV ÅBUEN KASMIR AV RÖRUM +2 A 80 118 103 137 127 133 108 112 126 86 82 107 90 119 82 81 81 91 89
Avelsvärden beräknade: 18-12-14