Simmental

Lista
Stmbnr. Namn Avelsindex Far MF Kommentar
95280 3-7623 VB LUDDE +26 FJODOR AV DYBECK EDELWEISS AV BÄCKABY B
92246 3-7614 ELIT +23 RICHWOOD BRUNO 809G LURIFAX B
96016 3-7626 VB NISSE +18 LUCAS AV DAVIDSTA INOX AV FORSBY A
98545 3-7639 VB UNICORN +18 SANDO AV STOREGÅRDEN MAVERICK AV BÄCKABY B, Färdigutskickad t.v. mjölkras
96822 3-7630 VB POMMERY +17 ELIT AV HÄLLINGE JALLE AV SÖVDELJUNGA A
97854 3-7635 VB TRALL +15 ROCKY AV ÄNGA KOCK AV STEGATORP B
97855 3-7636 VB TESTO +10 Pesto av Gamlegården KONSULT AV FORSBY A
98188 3-7638 VB Unne +10 SPOTIFY AV FALL MANÉR AV HÄLLINGE A
98187 3-7637 VB ULSTER +10 Hallas BAR 5 P SA EVOLUTION 418S B
92241 3-7615 EUGEN +4 COHEN AV HÄGGENÄS URSUS AV MATTARP A
97534 3-7634 VB SAMSON -1 NELSON AV ÅBUEN KASMIR AV RÖRUM A

Lista

Ras Kodnr Namn Stbnr Far Morfar Avels
index
Horn
status
Föd
vikt,
mat.
Föd
vikt,
direkt*
200d.
vikt,
mat.
200d.
vikt,
direkt
365d.
vikt,
direkt
Till
växt,
total
Form
klass
Fett
grupp
Slakt
kropp
Kalv.
mat.
Kalv,
direkt
T-tal Moders
index
Prod
index
Föd
index
Kalv,
kor
Avkomme-
bedömning
på mjölkras
Kalv,
kvigor
Död
föds.,
kor
Död
föds.,
kvigor
Simmental 3-7623 VB LUDDE 95280 FJODOR AV DYBECK EDELWEISS AV BÄCKABY +26 B 83 111 106 126 127 127 129 84 122 118 98 112 116 127 98 100 94 99 90
Simmental 3-7614 ELIT 92246 RICHWOOD BRUNO 809G LURIFAX +23 B 103 103 118 107 119 114 103 89 117 133 102 112 132 111 102 105 100 98 112
Simmental 3-7626 VB NISSE 96016 LUCAS AV DAVIDSTA INOX AV FORSBY +18 B 89 109 103 124 112 118 114 108 110 121 102 110 117 113 102 98 100 96 106
Simmental 3-7639 VB UNICORN 98545 SANDO AV STOREGÅRDEN MAVERICK AV BÄCKABY +18 B 93 97 108 127 101 113 110 104 114 104 111 105 106 113 111 102 101 102 101
Simmental 3-7630 VB POMMERY 96822 ELIT AV HÄLLINGE JALLE AV SÖVDELJUNGA +17 A 103 104 113 126 119 123 118 87 117 107 97 114 110 118 97 99 105 101 100
Simmental 3-7635 VB TRALL 97854 ROCKY AV ÄNGA KOCK AV STEGATORP +15 P 99 93 110 116 102 108 99 101 113 106 112 106 108 107 112 103 101 91 100
Simmental 3-7636 VB TESTO 97855 Pesto av Gamlegården KONSULT AV FORSBY +10 P 96 80 103 104 91 97 110 98 92 109 115 104 108 100 115 101 109 98 103
Simmental 3-7638 VB Unne 98188 SPOTIFY AV FALL MANÉR AV HÄLLINGE +10 A 112 106 104 126 120 123 110 111 115 104 95 110 105 113 95 100 101 92 98
Simmental 3-7637 VB ULSTER 98187 Hallas BAR 5 P SA EVOLUTION 418S +10 S 88 103 101 109 116 114 122 97 108 84 105 115 88 116 105 95 100 71 88
Simmental 3-7615 EUGEN 92241 COHEN AV HÄGGENÄS URSUS AV MATTARP +4 A 123 107 114 109 106 107 101 99 110 105 89 109 109 107 89 99 101 84 100
Simmental 3-7634 VB SAMSON 97534 NELSON AV ÅBUEN KASMIR AV RÖRUM -1 P 76 117 99 135 127 132 104 115 124 85 82 107 88 115 82 67 76 97 88
Avelsvärden beräknade: 18-08-07