Simmental

Lista
Stmbnr. Namn Avelsindex Far MF Kommentar
95280 3-7623 VB LUDDE +24 FJODOR AV DYBECK EDELWEISS AV BÄCKABY B
98187 3-7637 VB ULSTER +20 Hallas BAR 5 P SA EVOLUTION 418S B
92246 3-7614 ELIT +19 RICHWOOD BRUNO 809G LURIFAX B, Slut hos VG. Kan finnas på Växa's driftsplatser
96016 3-7626 VB NISSE +13 LUCAS AV DAVIDSTA INOX AV FORSBY A, Slut hos VG. Kan finnas på Växa's driftsplatser
96822 3-7630 VB POMMERY +13 ELIT AV HÄLLINGE JALLE AV SÖVDELJUNGA A
98188 3-7638 VB UNNE +11 SPOTIFY AV FALL MANÉR AV HÄLLINGE A
98545 3-7639 VB UNICORN +10 SANDO AV STOREGÅRDEN MAVERICK AV BÄCKABY B
99725 3-7640 VB CHAPLIN +10 GULLI AV STUSTAD P NILS AV MALTESTORP A
95610 3-7625 VB MUSTIK +6 IMPULS AV HOG HEDETOFT UNITED P A
97854 3-7635 VB TRALL +5 ROCKY AV ÄNGA KOCK AV STEGATORP B
97534 3-7634 VB SAMSON +4 NELSON AV ÅBUEN KASMIR AV RÖRUM A
92241 3-7615 EUGEN +2 COHEN AV HÄGGENÄS URSUS AV MATTARP A
700309 9-8074 EMIL P 0 SNAEBUM CAMPARI PP LYKKE ATLANTIS P
94347 3-7621 JIMAT -5 GEMAT BULL AV GAMLEGÅRDEN B

Lista

Kodnr Namn Stbnr Avels
index
Horn
status
Föd
vikt,
mat.
Föd
vikt,
direkt*
200d.
vikt,
mat.
200d.
vikt,
direkt
365d.
vikt,
direkt
Till
växt,
total
Form
klass
Fett
grupp
Slakt
kropp
Kalv.
mat.
Kalv,
direkt
T-tal Moders
index
Prod
index
Föd
index
Kalv,
formåga
lakt. 2+
Avkomme-
bedömning
på mjölkras
Kalv.
formåga
lakt. 1
Lev
födda,
lakt 2+
Lev.
födda,
lakt. 1
Slakt
kropps
tillväxt
Form
klass
Fett
klass
3-7623 VB LUDDE
F: FJODOR AV DYBECK
MF: EDELWEISS AV BÄCKABY
95280 +24 B 85 113 105 128 126 127 126 86 122 123 93 112 119 126 93 85 85 93 92 129 72 85
3-7637 VB ULSTER
F: Hallas
MF: BAR 5 P SA EVOLUTION 418S
98187 +20 B 50 109 102 119 134 128 137 96 120 93 96 115 95 131 96 85 86 91 92 112 87 108
3-7614 ELIT
F: RICHWOOD BRUNO 809G
MF: LURIFAX
92246 +19 B 106 103 116 105 116 112 102 90 113 131 102 112 130 108 102 104 107 99 102 122 77 88
3-7626 VB NISSE
F: LUCAS AV DAVIDSTA
MF: INOX AV FORSBY
96016 +13 A 92 110 104 121 109 115 113 108 108 117 97 110 114 111 97 96 97 103 104 126 91 100
3-7630 VB POMMERY
F: ELIT AV HÄLLINGE
MF: JALLE AV SÖVDELJUNGA
96822 +13 A 104 106 109 125 119 122 119 83 117 96 97 114 100 119 97 90 92 97 97 127 78 86
3-7638 VB UNNE
F: SPOTIFY AV FALL
MF: MANÉR AV HÄLLINGE
98188 +11 A 107 97 101 109 115 113 115 105 102 107 104 110 106 108 104 103 104 103 103 109 79 113
3-7639 VB UNICORN
F: SANDO AV STOREGÅRDEN
MF: MAVERICK AV BÄCKABY
98545 +10 B 96 96 111 108 119 115 103 113 111 110 100 105 112 107 100 106 106 110 110 125 74 104
3-7640 VB CHAPLIN
F: GULLI AV STUSTAD P
MF: NILS AV MALTESTORP
99725 +10 A 99 86 106 111 99 105 106 106 101 105 112 104 106 103 112 0 0 0 0 0 0 0
3-7625 VB MUSTIK
F: IMPULS AV HOG
MF: HEDETOFT UNITED P
95610 +6 A 102 83 99 111 103 107 102 122 96 113 120 108 110 96 120 101 102 103 103 116 80 116
3-7635 VB TRALL
F: ROCKY AV ÄNGA
MF: KOCK AV STEGATORP
97854 +5 B 95 93 120 114 106 110 95 110 115 78 116 106 91 106 116 100 101 100 101 112 84 100
3-7634 VB SAMSON
F: NELSON AV ÅBUEN
MF: KASMIR AV RÖRUM
97534 +4 A 86 119 109 137 125 131 109 112 126 89 81 107 95 119 81 81 80 91 90 123 76 110
3-7615 EUGEN
F: COHEN AV HÄGGENÄS
MF: URSUS AV MATTARP
92241 +2 A 125 107 113 106 103 105 99 100 107 106 90 109 110 104 90 96 95 99 98 121 82 103
9-8074 EMIL P
F: SNAEBUM CAMPARI PP
MF: LYKKE ATLANTIS P
700309 0 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3-7621 JIMAT
F: GEMAT
MF: BULL AV GAMLEGÅRDEN
94347 -5 B 99 105 106 98 97 97 86 99 103 99 95 107 102 95 95 90 91 101 99 119 81 94
Avelsvärden beräknade: 20-08-12