SIMMENTAL

Ungtjurar

Lista
Stmbnr. Namn Avelsindex Far MF Kommentar
99725 3-7640 VB CHAPLIN +9 GULLI AV STUSTAD P NILS AV MALTESTORP A

Lista

Kodnr Namn Stbnr Avels
index
Horn
status
Föd
vikt,
mat.
Föd
vikt,
direkt*
200d.
vikt,
mat.
200d.
vikt,
direkt
365d.
vikt,
direkt
Till
växt,
total
Form
klass
Fett
grupp
Slakt
kropp
Kalv.
mat.
Kalv,
direkt
T-tal Moders
index
Prod
index
Föd
index
Kalv,
formåga
lakt. 2+
Avkomme-
bedömning
på mjölkras
Kalv.
formåga
lakt. 1
Lev
födda,
lakt 2+
Lev.
födda,
lakt. 1
Slakt
kropps
tillväxt
Form
klass
Fett
klass
3-7640 VB CHAPLIN
F: GULLI AV STUSTAD P
MF: NILS AV MALTESTORP
99725 +9 A 100 86 109 114 99 105 99 108 105 105 112 104 107 102 112 0 0 0 0 0 0 0
Avelsvärden beräknade: 20-11-17