SIMMENTAL

Ungtjurar

Lista
Stmbnr. Namn Avelsindex Far MF Kommentar
98545 3-7639 VB UNICORN +12 SANDO AV STOREGÅRDEN MAVERICK AV BÄCKABY B, Färdigutskickad t.v. mjölkras

Lista

Kodnr Namn Stbnr Avels
index
Horn
status
Föd
vikt,
mat.
Föd
vikt,
direkt*
200d.
vikt,
mat.
200d.
vikt,
direkt
365d.
vikt,
direkt
Till
växt,
total
Form
klass
Fett
grupp
Slakt
kropp
Kalv.
mat.
Kalv,
direkt
T-tal Moders
index
Prod
index
Föd
index
Kalv,
formåga
lakt. 2+
Avkomme-
bedömning
på mjölkras
Kalv.
formåga
lakt. 1
Lev
födda,
lakt 2+
Lev.
födda,
lakt. 1
Slakt
kropps
tillväxt
Form
klass
Fett
klass
3-7639 VB UNICORN
F: SANDO AV STOREGÅRDEN
MF: MAVERICK AV BÄCKABY
98545 +12 B 95 94 105 127 99 112 105 106 112 105 106 105 106 109 106 0 0 0 0 0 0 0
Avelsvärden beräknade: 19-05-15