INVESTERINGAR I KLÖVHÄLSA LÖNAR SIG

Lykousmindegården som ägs av Jens Lykou Petersen ligger i södra Jylland i Danmark, cirka 30 kilometer från kusten. Chresten Petersen har arbetat på denna gård som lantgårdschef de senaste nio åren och har idag hand om 400 Holsteinkor.

Gården producerar 12.214 kg ECM per ko. Deras huvudfokus är på förbättrad klövhälsa. "Det är viktigt för oss att få kor som kommer till robotarna. De kor som inte har bra klövar och hälsa, kommer inte själva till robotarna. Därför är klövhälsa väldigt viktigt för oss ", säger Petersen.

Lykousminde gård bygger en viktig långsiktig lösning för att förbättra klövhälsan i besättningen, som klövverkning fyra gånger om året och att använda kalciumdioxid varannan vecka i roboten för att tvätta klövarna. Idag har besättningen 21 VH Clark-döttrar. VH Clark är en avkommebedömd tjur med NTM +26. Han är en av de mest högpresterande Holsteintjurarna när det gäller klövhälsa.

Med cirka 6000 döttrar (som ger information om mjölkproduktion) och en säkerhet på 98% på klövhälsa har denna VikingHolsteintjur exceptionella gener för att förbättra klövhälsan. Med avelsvärde 130 på klövhälsa representerar VH Clark de bästa 0,1% av de mest högpresterande Holsteintjurarna (1 av 1000). Mer specifikt betyder på ett avelsvärde på 144 på digital dermatit att VH Clark är nr 1 av 30 000 tjurar.
Chresten Petersen, gårdschef på Lykousminde (vänster) med Jens Lykou Petersen, ägare till Lykousminde.

Se Chresten Petersens intervju här. 

Klövhälsa kan inte ignoreras

Klövproblem har stor ekonomisk påverkan på mjölkproduktionen. Därför är det viktigt att komma ihåg att det inte är behandling och veterinärkostnader som kopplas till huvudkostnader för hälta. Flera andra områden kostar betydligt mer pengar. Forskning visar att fertilitetsproblem, minskad mjölkproduktion och ofrivillig utslagning är de viktigaste källorna till kostnaderna för hälta: 87% av den totala årliga kostnaden på en besättning mjölkkor. 

"De tre viktigaste orsakerna till att du slaktar din Holsteinko är problem att bli dräktig, klövhälsoproblem och för stor kroppsstorlek. Vår VH Clark tjur har överlägsen dotterfruktbarhet på 126, kroppskapacitet på 84 och världsmästare i klövhälsa på 130. Det är den riktiga hemligheten bakom kor med ett långt produktivt liv ", säger Claus Langdahl, Holstein raskoordinator på VikingGenetics.
 
 VH Clarkdöttrar
  - 1: a kalvar (17 kor)
Genomsnitt för besättning
- 1: a kalvar (119 kor)
Produktion ECM kg
34.00
33,72
Dräktighetsprocent
67%
N/A
Cellantal
43,000
149,000

Ingen kompromiss på produktions och effektivitet

Vid avel för bättre klövhälsa är det inte nödvändigt att kompromissa med produktion och effektivitet i besättningen. Ägare och anställda vid Lykousminde håller med. "Avel för friskare kor är viktigare än att fokusera för mycket på produktion. När klövar och ben är bra kommer produktionen av sig självt, säger Chresten. "Vi har gått från cirka 11 000 kg för 5 år sedan till 12 300 kg, och det kommer från nya kor som har bra ben och god övergripande hälsa", tillägger han.

Lykousmindegården är ett exempel på att om klövhälsan har en hög prioritet i avelsstrategin får man bra resultat. Viktigast är att investeringar i genetik lönar sig mer och mer med varje generation av kor. Genetisk förbättring är permanent, och kräver ingen extra ansträngning för mjölkproducenter.

"Vi kan verkligen se skillnaden. I december hade en av fyra kor i vår besättning digital dermatit, men ingen av dem var VH Clark-döttrar. Jag ser inte dessa kor under dagen, jag märker inte av dem ", säger Chresten. "Vi använder inte så mycket tid i stallet för att ta hand om korna. Vi behöver inte fånga dem för mjölkning eftersom de går dit själva. Det är det enkla sättet ", sammanfattar Chresten.

Lykousminde statistik:

400 VikingHolstein kor
Produktion: 12 214 ECM kg
Fett: 3,9%
Protein: 3,4%
Anställda: Nio med två extraanställda under högsäsong.

senaste nyheterna

VikingGenetics letar efter ny framgångsrik VD
Läs mer
21.05.2019
Nya avelsvärden - topptjurar VikingRed
Läs mer
08.05.2019
Nya avelsvärden - topptjurar VikingHolstein
Läs mer
08.05.2019
Semintjurar från VikingGenetics
Läs mer
01.04.2019
Nya VikingRed tjurfäder i april
Läs mer
01.04.2019
Hållbar genetik från Norden
Läs mer
25.03.2019
Nalle-stjärnor
Läs mer
15.03.2019
Nya avelsvärden - topptjurar VikingJersey
Läs mer
12.02.2019