Könssorterad sperma i fokus - Introduktion till x-vik och y-vik

Könssorterad sperma har utan tvekan revolutionerat boskapsavel och modern hantering av besättningar. Vi uppmärksammar detta med en kort introduktion till hur produktionen av könssorterad sperma går till hos oss på VikingGenetics.

Grunderna till könssorterad sperma

Det finns teknologi som gör det möjligt att sortera spermier efter om de innehåller x- eller y-kromosomer. Vad är en kromosom? En kromosom är den struktur som generna finns i och varje cell har normalt två av varje sort. Könscellerna har bara den ena av dessa två. När det gäller däggdjur så har honor två X-kromosomer medan hanar har en X-kromosom och en Y-kromosom. Det är på grund av detta som en spermie innehåller antingen en X- eller Y-kromosom.

Hur kan vi då se skillnad på X och Y i cellerna? Vi färgar spermaceller med ett färgämne. När cellerna utsätts för UV-ljus avger de ljus som går att mäta. X-celler avger en starkare färg än Y-celler. Detta för att X-celler innehåller mer DNA än Y-celler.
Steg 1: Kvalitetssäkra den färska sperman.

När vi får färsk sperma så har vi krav som måste vara fyllda för att säkerställa en optimal sorteringsprocess.

Vi mäter koncentration av spermier och hur stor andel av dem som lever genom att använda flödescytometri, medan motilitet och normal morfologi mäts med hjälp av CASA (Computer Assisted Sperm Analysis). 
Steg 2: Behandla och färga

Nästa steg är att anpassa koncentrationen optimalt för spermaöverlevnadsförmåga genom att tillsätta en färgad näringsvätska. Sedan ska lösningen centrifugeras, och överskottet tas bort, så att man får önskad koncentration.

Färgen penetrerar celler med trasiga membran. Dessa celler kan inte avge ljus och kan sorteras som "döda celler".
Steg 3: Sortering

Nu placerar vi sperman i en sorteringsmaskin. Där händer all magi i munstycket som sorterar cellerna individuellt. Varje cell belyses med laser som gör att cellerna ger ifrån sig ljus. X-cellerna leds vänster av en positiv laddning och Y-cellerna leds höger av en negativ laddning. Döda celler och sådana som man inte kan avgöra vilken kromosom de bär på sorteras som skräp.
Steg 4: Frysning och kvalitetskontroll

Den sorterade sperman förbereds för frysning genom att tillsätta frysmedium. Strån fylls med sperma och vardera strå innehåller ca 2 till 2,5 miljoner spermaceller. Stråna fryses och packas i behållare och är redo att distribueras till gårdar över hela världen.

Ett avgörande steg är kvalitetskontrollen som vi utför på varje fryst sats. Stråna tinas och vi mäter hur många som lever, koncentrationen av spermier i strået och hur de rör sig. Om inte alla tre uppfylls så kasseras doserna
I vårt labb producerar vi både X-sorterad sperma (X-Vik) och Y-sorterad sperma (Y-Vik). Genom att använda X-Vik får du 90% kvigkalvar, och i kombination med genomiska prov på honor för att hitta de bästa honorna i besättningen, är X-Vik ett viktigt verktyg för att säkerställa snabb genetisk utveckling i din besättning.

Tidigare i år firade vi 10 årsjubileum för vår könssortering. Idag har vi 11 sorteringsmaskiner i laboratoriet som drivs av 20 anställda dygnet runt, fem dagar i veckan. Vi använder den senaste tekniken och kunskapen för att säkerställa att vi levererar högkvalitativ könssorterad sperma till mjölk- och köttproducenter världen över. Vi arbetar kontinuerligt med att optimera och förbättra processerna för att öka kvalitén på vår könssorterade sperma ytterligare.

senaste nyheterna

VikingGenetics letar efter ny framgångsrik VD
Läs mer
21.05.2019
Nya avelsvärden - topptjurar VikingRed
Läs mer
08.05.2019
Nya avelsvärden - topptjurar VikingHolstein
Läs mer
08.05.2019
Semintjurar från VikingGenetics
Läs mer
01.04.2019
Nya VikingRed tjurfäder i april
Läs mer
01.04.2019
Hållbar genetik från Norden
Läs mer
25.03.2019
Nalle-stjärnor
Läs mer
15.03.2019
Nya avelsvärden - topptjurar VikingJersey
Läs mer
12.02.2019