Specialisering av produktionen för VikingGenetics 

VikingGenetics är ett av de ledande avelsföretagen i världen vad det gäller tillämpning av genomisk selektion av tjurar i avelsarbetet. Som en följd av genomisk selektion, har antalet tjurar i VikingGenetics reducerats från 3 700 tjurar för tio år sedan till dagens ca 600.

Trots löpande anpassning av våra tjurstationer har vi idag överkapacitet, och detta i kombination med ett ökat behov av specialisering av produktionsenheterna har vi därför beslutat om en ny produktionsstruktur.  Genomförandet initieras omedelbart och förväntas vara avslutad i september 2018.

Spermaproduktion kommer i den nya strukturen vara koncentrerad till två stationer; Örnsro i Skara som fortsatt kommer producera konventionell sperma, men med fler tjurar, samt Assentoft i Danmark som fortsatt kommer vara en anläggning med produktion av konventionell och könsseparerad sperma. Tjurstationsverksamheten i Bovlund, Danmark och Hollola, Finland kommer avvecklas. De finska tjurarna som rekryteras kommer flyttas antingen till Sverige eller Danmark. 

Hollola i Finland kommer nu att bli vårt kompetenscenter för embryoteknologi, vilket är ett framtida tillväxtområde. ”I Finland har vi alltid lagt en stor vikt vid att utveckla embryoverksamhet och de finska lantbrukarna är verkligen föregångare när det gäller denna verksamhet. Därför passar det riktigt bra att hela verksamheten ligger i Hollola”, säger Anna Lappalainen, vice ordförande i VikingGenetics.
Det kommer inte bli några förändringar i avelsprogrammen, utan rekryteringen kommer även fortsättningsvis ske i alla tre länder. 

Vi ser detta som ett aktivt steg framåt där vi använder våra stallar och kompetens på ett optimalt sätt. 

senaste nyheterna

Från tjurskötare till superuser
Läs mer
05.12.2017
Specialisering av produktionen för VikingGenetics 
Läs mer
04.12.2017
Besök från Öland och Kalmar
Läs mer
28.11.2017
Nu lanserar vi vår nya tjurkatalog
Läs mer
23.11.2017
Nya tjurar - VikingRed
Läs mer
07.11.2017
Nya tjurar Holstein
Läs mer
07.11.2017
Sydafrikanska besökare i Danmark
Läs mer
02.11.2017
Studenter besöker VikingGenetics i Skara
Läs mer
25.10.2017