Specialisering av produktionen för VikingGenetics 

VikingGenetics är ett av de ledande avelsföretagen i världen vad det gäller tillämpning av genomisk selektion av tjurar i avelsarbetet. Som en följd av genomisk selektion, har antalet tjurar i VikingGenetics reducerats från 3 700 tjurar för tio år sedan till dagens ca 600.

Trots löpande anpassning av våra tjurstationer har vi idag överkapacitet, och detta i kombination med ett ökat behov av specialisering av produktionsenheterna har vi därför beslutat om en ny produktionsstruktur.  Genomförandet initieras omedelbart och förväntas vara avslutad i september 2018.

Spermaproduktion kommer i den nya strukturen vara koncentrerad till två stationer; Örnsro i Skara som fortsatt kommer producera konventionell sperma, men med fler tjurar, samt Assentoft i Danmark som fortsatt kommer vara en anläggning med produktion av konventionell och könsseparerad sperma. Tjurstationsverksamheten i Bovlund, Danmark och Hollola, Finland kommer avvecklas. De finska tjurarna som rekryteras kommer flyttas antingen till Sverige eller Danmark. 

Hollola i Finland kommer nu att bli vårt kompetenscenter för embryoteknologi, vilket är ett framtida tillväxtområde. ”I Finland har vi alltid lagt en stor vikt vid att utveckla embryoverksamhet och de finska lantbrukarna är verkligen föregångare när det gäller denna verksamhet. Därför passar det riktigt bra att hela verksamheten ligger i Hollola”, säger Anna Lappalainen, vice ordförande i VikingGenetics.
Det kommer inte bli några förändringar i avelsprogrammen, utan rekryteringen kommer även fortsättningsvis ske i alla tre länder. 

Vi ser detta som ett aktivt steg framåt där vi använder våra stallar och kompetens på ett optimalt sätt. 

senaste nyheterna

VikingGenetics letar efter ny framgångsrik VD
Läs mer
21.05.2019
Nya avelsvärden - topptjurar VikingRed
Läs mer
08.05.2019
Nya avelsvärden - topptjurar VikingHolstein
Läs mer
08.05.2019
Semintjurar från VikingGenetics
Läs mer
01.04.2019
Nya VikingRed tjurfäder i april
Läs mer
01.04.2019
Hållbar genetik från Norden
Läs mer
25.03.2019
Nalle-stjärnor
Läs mer
15.03.2019
Nya avelsvärden - topptjurar VikingJersey
Läs mer
12.02.2019