“För oss betyder VikingGenetics tillit och säkerhet”

Marianne Jansson, delägare i gården Noltorp
“Vi känner oss säkra med VikingGenetics. Viking har de målen vil gillar;  fokus på god hälsa och hög produktion,” säger Marianne Jansson, en av delägarna på gården Noltorp strax utanför Skara.  

Noltorp leverar mjölk enligt KRAVS´s regler och korna går på bete 5 månader per år. Gården ligger i ett område med många naturliga beten och jorden är perfekt för att odla gräs. Gården ägs och drivs av Anders och Marianne Jansson.   
2014 byggde de en ny ladugård. “Vi är glada att vi valde att investera en ny ladugård, även om vi inte är så unga längre”, säger Marianne och skrattar. “Vi älskar våra kor och vårat arbete, och att ha en fin miljö för oss och våra kor betyder mycket,” säger Marianne. 
Anders och Marianne Jansson, ägare av Noltorp
Marianne arbete tidigare som produktionsrådgivare i Växa Sverige under 20 år och har även jobbat som husdjurslärare på naturbruksgymnasium i 13 år. Idag arbetar hon heltid med korna. “Jag tar hand om allt pappersarbete och följer upp produktionsresultat och ser var vi kan förbättra oss. Anders arbetar mer med korna och med växtodlingen. Vi kompletterar varandra på ett bra sätt,” säger hon medan hon tittar på Anders med ett leende.
“VikingGenetics och NTM har alltid betytt “tillit” och “säkerhet” för oss,” säger Marianne.  “Vi vet att NAV (Nordisk Avelsvärdering) hela tiden förbättrar statistiska modeller och data, och de har en lång erfaren-het och kunskap I detta, så jag behöver inte tänka på det,” säger hon. 

Hälsa och höga NTM i fokus
En frisk besättning är viktigt för Familjen Jansson; de har alltid valt tjurar med höga NTM. En snabb titt på deras resultat visar att kvigorna på Noltorp ligger fem till sex NTM-enheter högre än medeltalet för populationen. “Jag är inte alls förvånad att våra Nordiska länder använder den lägsta mängden antibio-tika i EU,” säger Marianne. 
Marianne Jansson med en av sina VikingJerseykor
“Vi har avlat för hälsoegenskaper i mer än 40 år, och det har ett så starkt samband med det goda djurskyddet vi har i Norden,” tillägger hon. “Vi har strikta veterinära regler och antibiotika finns bara att tillgå genom en veterinär som skriver ut recept till sjuka djur. Det gör mig så stolt och vi ligger i framkant i vårat sätt att tänka om antibiotika och antibiotika resistens,” tillägger hon. 

Friska djur kommer naturligt när vi använder tjurar från Viking, det vet vi.  
“Höga NTM betyder friska djur. Vi har egentligen inga problem med sjuka djur i vår besättning. Förra året hade vi fem fall av mastit bland våra kor och 10 andra sjukdomsfall där vi behövde veterinär,” berättar Marianne. På gården använder man avelsrådgivning från Växa Sverige fyra gånger/år. Anders och Marianne vet att den genetiska nivån är hög på djuren i besättningen. “Nu är det upp till Anders och mig att förvalta det och få ut det mesta av korna,” säger Marianne. 

Utöver friska och lugna kor, vill man också ha lagom stora kor. “Sedan vi investerat i robot, har juverexteriör blivit viktigare för oss, ” tillägger hon.
De har regelbundna möten med produktionsrådgivare där de följer upp all data på korna. Registreringarna från korna i deras besättning är hjärtat för den unika kokontrollen vi har i Norden. “En del lantbrukare blir frustrerade över att behöva registrera allt, men jag ser det som en guldgruva. Vi kan följa upp alla detaljer i vår produktion. När du ser på all data du får, är det värt all den tid det tar att registrera,” säger Marianne.

Tacksamma och trygga är två ord som bskriver Marianne och Anders som får avel att låta så enkelt. De har använt tjurar från Viking sedan 1988 och VikingGenetics har get dem anleding att tro at de inte behöver bekymra sig om sjuka kor. Istället kan familjen Jansson använda sin tid att finsjustera andra delar I sitt företag. 

Fakta

Noltorp, Skara 
Anders och Marianne Jansson äger och arbetar på gården.
80 ha.
70 mjölkkor, 40 VikingHolstein, 20 VikingRed, 10 VikingJersey.
Produktion; 11,148 kg mjölk, 4.3% fett, 3.5% protein. KRAV-produktion.
Ny ladugård 2014 med en robot.
Kalvningsintervall: 12.1 months.

senaste nyheterna

Nya avelsvärden - topptjurar VikingRed
Läs mer
08.05.2019
Nya avelsvärden - topptjurar VikingHolstein
Läs mer
08.05.2019
Semintjurar från VikingGenetics
Läs mer
01.04.2019
Nya VikingRed tjurfäder i april
Läs mer
01.04.2019
Hållbar genetik från Norden
Läs mer
25.03.2019
Nalle-stjärnor
Läs mer
15.03.2019
Nya avelsvärden - topptjurar VikingJersey
Läs mer
12.02.2019
Nya avelsvärden - topptjurar VikingRed
Läs mer
08.02.2019