Embryospolning – VikingGenetics bästa hondjur i produktion

Genetiskt framsteg påverkas bland annat av generationsintervallet. VikingEmbryo minskar generationsintervallet för hondjur genom att producera fler avkommor från unga kvigor. 
Generationsintervallet hos hondjur är vanligen omkring fyra år, men med embryospolning kan detta generationsintervall förkortas till två år. Genom att minska generationsintervallet kan genetiska framsteget gå snabbare, vilket betyder en effektivitare mjölkproduktion.

VikingEmbryo-programmet fungerar också som ett verktyg för att få de bästa hondjuren för våra avelsprogram. Tjurkalvar födda från de bästa genomiska hondjuren och där sperma från våra allra bästa tjurar påskyndar det genetiska framsteget. 
Genom att kombinera GenVikTEST (ett genomiskt test) för hondjuret med VikingEmbryo får man det maximala framsteget. I VikingEmbryo är alla hondjur genomiskt testade. Det snabbaste framstegen blir bär du använder X-Vik på de bästa hondjuren. 
Vi spolar embryon i Danmark, Sverige och Finland. Bilderna i denna artikel är från Finland där vi har ett embryo-team med stor kompetens av hög kvalitet och resultaten imponerar. Här är en kort introduktion till embryospolnings-processen.
•Före spolning. Kvigorna har genomgått något som kallas superovulation, som gör att kvigorna frigör flera äggceller samtidigt. Kvigan bir sen seminerad med tjursperma precis som vanligt. Därefter utvecklas embryona i livmodern i en vecka innan de spolas ut. Embryonerna spolas ut ur livmodern genom att använda en saltlösning. Sedan samlas embryona upp i en rund uppsamlingsbehållare, vilket filtrerar ut saltlösningen och lämnar kvar embryonerna.

Embryospolning. Att spola ut embryon kan, enligt våra experter, ibland vara knepigt beroende på livmoderhalsform. Generellt är spolningen en relativt snabb process, i genomsnitt tar det cirka 30 minuter per spolning. Här kan du se en ritning av en livmoderhals hos kviga gjord utav en av våra veterinärer.
Efter spolning. Samlingsbehållaren är märkt med datum och kvigans namn och transporteras sedan till labbet. I laboratoriet rengörs behållaren och embryonerna överförs till en petriskål. Labteknikerna letar efter embryon med hjälp av mikroskop. Att hitta och sortera ut de livskraftiga embryon kräver mycket träning. De erhållna embryona flyttas sedan till en annan skål.
Rengöra embryon. Efter att embryona är lokaliserade och flyttats till en separat skål, rengörs de i en speciell skål där de sköljs fem gånger. 
Nedkylning av embryon: De rengjorda embryorna tas sedan upp i enskilda små plaströr/strån. Några av embryona används färska och skickas snabbt ut till gårdar för insemination, medan andra strån genomgår en nedkylningsprocess där stråna placeras i en behållare som fylls med flytande kväve. Nedkylningsprocessen är komplicerad och består av många steg. Efter att embryona är nedkylda och frysta flyttas de till en lagringstank. 
Dräktighetsprocenten från frysta embryon är 50-60%, vilket är ungefär samma storleksordning som när man använder konventionell sperma. I snitt produceras sju embryon per kviga från varje spolning, vilket är mycket bra resultat om man jämför internationellt. 

senaste nyheterna

VikingGenetics letar efter ny framgångsrik VD
Läs mer
21.05.2019
Nya avelsvärden - topptjurar VikingRed
Läs mer
08.05.2019
Nya avelsvärden - topptjurar VikingHolstein
Läs mer
08.05.2019
Semintjurar från VikingGenetics
Läs mer
01.04.2019
Nya VikingRed tjurfäder i april
Läs mer
01.04.2019
Hållbar genetik från Norden
Läs mer
25.03.2019
Nalle-stjärnor
Läs mer
15.03.2019
Nya avelsvärden - topptjurar VikingJersey
Läs mer
12.02.2019