NAV workshop i Köpenhamn - för att diskutera framtidens mjölkproduktion

NAV (Nordisk Avelsvärdering) är den organisation här i Norden som bedriver avelsvärdering för tjurar och kor i Sverige, Finland och Danmark. I förra veckan anordnades en workshop i Köpenhamn där målet med workshopen var att försöka analysera och förstå hur mejeribranschen kommer att se ut om 10 år. Inbjudna att deltaga i workshopen var mjölkproducenter, rasföreningar, delegater från våra tre ägare; Växa Sverige, FABA och VikingDanmark samt avelsföretagen VikingGenetics och Skånesemin.
Frågor som diskuterades var bla. prisnivån för mjölk och kött om 10 år, användning av könsseparerad sperma, ekonomiskt värde på olika sjukdomar samt rekryteringsprocent. "Det är viktigt att de ekonomiska vikter vi har på de olika egenskaperna i NTM (Nordic Total Merit Index) står i relation till verkligheten", säger Camilla Rosman, marknadschef för VikingGenetics, som deltog i workshopen.
NTM togs fram 2008 och består idag av 14 egenskaper som vägs samman till ett total-index, NTM. Sedan starten har NAV infört två nya avelsvärden: klövhälsa 2011 och Ungdjursöverlevnad 2016. Under 2018 sker en revidering av NTM för att utvärdera och justera nuvarande ekonomiska vikter på de olika egenskaperna i NTM. NAV kommer att arbeta med detta fram till nästa workshop som hålls i Köpenhamn den 24 maj. Nya vikter kommer att implementeras i NTM i november 2018.

senaste nyheterna

VikingGenetics letar efter ny framgångsrik VD
Läs mer
21.05.2019
Nya avelsvärden - topptjurar VikingRed
Läs mer
08.05.2019
Nya avelsvärden - topptjurar VikingHolstein
Läs mer
08.05.2019
Semintjurar från VikingGenetics
Läs mer
01.04.2019
Nya VikingRed tjurfäder i april
Läs mer
01.04.2019
Hållbar genetik från Norden
Läs mer
25.03.2019
Nalle-stjärnor
Läs mer
15.03.2019
Nya avelsvärden - topptjurar VikingJersey
Läs mer
12.02.2019