NAV workshop i Köpenhamn - för att diskutera framtidens mjölkproduktion

NAV (Nordisk Avelsvärdering) är den organisation här i Norden som bedriver avelsvärdering för tjurar och kor i Sverige, Finland och Danmark. I förra veckan anordnades en workshop i Köpenhamn där målet med workshopen var att försöka analysera och förstå hur mejeribranschen kommer att se ut om 10 år. Inbjudna att deltaga i workshopen var mjölkproducenter, rasföreningar, delegater från våra tre ägare; Växa Sverige, FABA och VikingDanmark samt avelsföretagen VikingGenetics och Skånesemin.
Frågor som diskuterades var bla. prisnivån för mjölk och kött om 10 år, användning av könsseparerad sperma, ekonomiskt värde på olika sjukdomar samt rekryteringsprocent. "Det är viktigt att de ekonomiska vikter vi har på de olika egenskaperna i NTM (Nordic Total Merit Index) står i relation till verkligheten", säger Camilla Rosman, marknadschef för VikingGenetics, som deltog i workshopen.
NTM togs fram 2008 och består idag av 14 egenskaper som vägs samman till ett total-index, NTM. Sedan starten har NAV infört två nya avelsvärden: klövhälsa 2011 och Ungdjursöverlevnad 2016. Under 2018 sker en revidering av NTM för att utvärdera och justera nuvarande ekonomiska vikter på de olika egenskaperna i NTM. NAV kommer att arbeta med detta fram till nästa workshop som hålls i Köpenhamn den 24 maj. Nya vikter kommer att implementeras i NTM i november 2018.

senaste nyheterna

Stallbergs Lantbruk - Full pott!
Läs mer
15.01.2019
Nya VikingRed tjurfäder
Läs mer
02.01.2019
LD projektet byter namn till GenVik-projektet
Läs mer
20.12.2018
Nya avelsvärden - Nya tjurar VikingRed
Läs mer
08.11.2018
Nya avelsvärden - VH Don Red fortsatt i toppen
Läs mer
07.11.2018
Följ med oss till USA 2019!
Läs mer
05.10.2018
VikingGenetics startat sitt tredje dotterbolag, denna gång i Tyskland
Läs mer
20.09.2018
Defekta kalvar efter VH Chacca
Läs mer
30.08.2018