Avel för miljövänliga kor är möjligt 

VikingGenetics fokuserar på att minska utsläpp av metangas från kor på besättningsnivå 

Förra veckan fick tre forskare, inklusive Jan Lassen från VikingGenetics, ett stort pris i Danmark för sin forskning; The Innovation Fund Grand Solution Prize. Utmärkelsen fick de på grund av att de hittat ett sätt att i avelsarbetet reducera utsläpp av mängden metangas på besättningsnivå.  Det här är ytterligare ett av de sätt som VikingGenetics visar att det är möjligt att avla för mer miljövänliga kor.  

“Vår viktigaste upptäckt är att det finns en genetisk komponent för metangasutsläpp vilket betyder att det är ärftligt. Det gör att du kan välja ut djur som minskar mängden metangas,” säger VikingGenetics projektledare, Jan Lassen. Lassen, tillsammans med Peter Løvendahl från avdelningen för Molekylär Biologi och Genetik vid Århus Universitet, Danmark och Henrik Bjørn Nielsen från tekniska Universitetet i Danmark, mottog utmärkelsen “Innovation Fund Grand Solution Prize från Søren Pind, Minister för Utbildning och Forskning i Danmark. 

Jan Lassen, Peter Løvendahl, Henrik Bjørn Nielsen
Upptäckten för de tre forskarna är mycket viktig i vår strävan att minska den globala uppvärmningen. Gasutsläpp från kor innehåller metan som bidrar till den globala uppvärmningen. Metangas bidrar upp till 23 gånger mer än koldioxid (CO2) till den globala uppvärmningen enligt FNs panel för klimatförändringar (IPCC).  

Som en del i en fyraårig studie, som inkluderar 2,500 kor, har forskarna utvecklat utrustning för att mäta metangas och CO2 utsläpp från utandningsluften hos kor samtidigt som de mjölkas. 

Forskarna har lyckats hitta kor som reducerar utsläpp med 5%, vilket i enbart Danmark skulle motsvara en siffra på 90,000 ton mindre CO2 utsläpp per år. På samma gång minskas också foderkonsumtionen med 1%. 

“Dessa upptäckter hjälper oss att designa framtidens miljövänliga kor. Vi har analyserat ko-gener och samtidigt tittat på mjölkproduktionssiffror och fodereffektivitet för att välja ut de kor med bästa möjliga nedärvning,” förklarar Lassen. Forskningen är hittills baserad på Holstein populationen, men Jersey och den röda rasen (RDC) har också inkluderats i nära samarbete med VikingGenetics personal i Sverige och Finland. 

De här studierna är väldigt viktiga eftersom VikingGenetics redan exporterar sin genetik till 50 länder och enligt IPCC, står metangasutsläpp för ca 16% av de totala växthusgaserna 2015. 

“Vi vill vara en dela av lösningen när det handlar om att bekämpa den globala uppvärmningen. Klimatförändringar påverkar oss alla, det spelar ingen roll var i världen du bor, och vi har redan avlat för miljövänliga kor under lång tid,” säger Rex A. Clausager, VD för VikingGenetics.  

senaste nyheterna

Vill du testa din köttrastjur på Gunnarp? 
Läs mer
23.05.2018
Nya! Senaste numret av tjurkatalogen är här!
Läs mer
23.05.2018
Vi söker ny stallförman till vår tjurstation i Skara!
Läs mer
11.05.2018
Nya Holsteintjurar maj 2018
Läs mer
03.05.2018
Nya tjurar VikingRed maj 2018
Läs mer
03.05.2018
Starka Kvinnor För Framgångsrik Avel
Läs mer
29.04.2018
Växa Sverige söker ny Avdelningschef Avel! 
Läs mer
24.04.2018
Vi gratulerar Charlotte Andersson till 40 år på VikingGenetics
Läs mer
17.04.2018