Stora avelsframsteg för Sveriges kor för bättre hälsa

Redan under 1980-talet började vi i Norden att avla för bättre hälsa hos våra nötkreatur vilket har gjort att vi idag har ett mycket bra hälsoläge jämfört med de flesta andra länder i världen. I Sverige hade man i genomsnitt 35 sjukdomsfall på 100 djur år 2001, medan det under 2016 endast var 20 sjukdomsfall per 100 djur. En minskning med hela 41% under 15 år.
Enligt rapporten ”Redogörelse för husdjurs- och organisationens Djurhälsovård 2015/2016” från Växa Sverige är beräkningarna till största delen baserade på veterinärrapporter om sjukdomsfall.
 
Grafen nedan beskriver den genomsnittliga förekomsten av sjukdomar som bland annat juverinflammation (mastit), klöv- och bensjukdomar, kalvningsförlamning, kvarbliven efterbörd, livmoderinflammation eller om man har varit tvungen att hjälpa till med kalvningen under kontrollåret.
Sverige – antal sjukdomsfall på 100 kor och år under 2001 till 2016

Färre fall av mastit betyder minskad antibiotikaanvändning

 
Det har skett stora framsteg i Sverige i avelsarbetet för mastitresistens under de senaste 10 åren, vilket också gett resultat för de svenska bönderna. Minskad frekvens av juverinflammationer innebär ett stort framsteg på gårdsnivå eftersom mastit både är den vanligaste infektionssjukdomen, och är den största enskilda anledningen till att man behandlar ett djur med antibiotika sett ur ett globalt perspektiv. Enligt information från Växa har förekomsten av rapporterade mastitfall minskat från 16 fall på 100 djur under 2006 till 9 fall på 100 djur under 2016. Detta motsvarar en minskning på 44%.
Sverige- antal mastitfall per 100 kor och år under 2006 och 2016
Nedan visas data från ca 267.000 klövverkningar utförda under 2016 gjorda på alla raser.
Information från klövverkningar – förekomst av klövsjukdomar på konivå. Sverige, 2016
Vid ca 60% av alla klövverkningar registreras att djuret inte har några klövsjukdomar, dvs är friskt. Vid  18% förekommer sulblödning, och i 17% av verkningarna rapporteras klövröta. Klövsulesår förekommer i snitt hos 4,6% av djuren, medan digital dermatitis och klöveksem rapporteras från 4% av djuren.
 
Enligt Christian Bengtsson som är avelsspecialist hos VikingGenetics ”har de nordiska länderna haft mycket strikta krav på när veterinärer får behandla djuren med antibiotika, och mjölkindustrin har därför varit tvungna att hitta andra sätt att hålla djuren friska”.
 
Sverige utgör också ett fantastiskt exempel på hur man kan minska antibiotikaanvändningen i djurbesättningar. Från 2001 till 2015 har antalet sjukdomsfall där veterinären skrivit ut antibiotika gått från 24,2 till 13,8 fall per 100 kor, vilket också kan ses i figuren nedan. Detta innebär en minskning på hela 43%.
Antal fall där antibiotika skrivits ut per 100 kor och år
Exemplet med Sverige visar tydligt hur man kan avla för friska och produktiva kor. Ett väl genomtänkt avelsarbete är en av grundstenarna i ett framgångsrikt mjölkföretag, tillsammans med bra skötsel för att få bättre djurhälsa och därmed förbättrad lönsamhet.

senaste nyheterna

VikingGenetics letar efter ny framgångsrik VD
Läs mer
21.05.2019
Nya avelsvärden - topptjurar VikingRed
Läs mer
08.05.2019
Nya avelsvärden - topptjurar VikingHolstein
Läs mer
08.05.2019
Semintjurar från VikingGenetics
Läs mer
01.04.2019
Nya VikingRed tjurfäder i april
Läs mer
01.04.2019
Hållbar genetik från Norden
Läs mer
25.03.2019
Nalle-stjärnor
Läs mer
15.03.2019
Nya avelsvärden - topptjurar VikingJersey
Läs mer
12.02.2019