Defekta kalvar efter VH Chacca

De senaste månaderna har vi fått rapporter om några kalvar efter VH Chacca som i större eller mindre grad haft fysiska defekter. Ingen av de observerade kalvarna är född med någon komplikation, utan har utvecklat det med tiden och de problem som uppvisats är skeva framben, de står på ytterklöven med mycket bred benställning. Några är så hårt drabbade att de fått slaktas/avlivas. 
Genetisk defekt?

Vi är nu på gång med undersökningar om detta kan vara en genetisk defekt, och det är mycket som tyder på det då symptomen är lika i de olika besättningarna och det är endast avkommor efter VH Chacca som är drabbade. Av denna anledning har vi helt stoppat försäljningen av doser efter tjuren. 

Om du har en avkomma efter VH Chacca som visar liknande symptom, så meddela din rådgivare. 

senaste nyheterna

Nya medarbetare till vårt lab 
Läs mer
26.03.2020
Breeding specialist
Läs mer
26.03.2020
Produktchef VikingCross
Läs mer
16.03.2020
VikingGenetics vidtar åtgärder för att undvika spridning av COVID-19
Läs mer
12.03.2020
Nya! Senaste numret av tjurkatalogen är här!
Läs mer
11.03.2020
Inköp av köttrastjurar
Läs mer
10.03.2020
Hållbara kor är fokus för Herd of the Year 2020 i Sverige
Läs mer
03.03.2020
Nya avelsvärden - ett generationsskifte är på väg
Läs mer
10.02.2020