LD projektet byter namn till GenVik-projektet

I GenVik-projektet subventionerar VikingGenetics genomiska test i hela besättningar där man har full registrering inom alla områden. Syftet med projektet är att få så många hondjur som möjligt in i referenspopulationen, vilket ger oss säkrare genomiska avelvsärden. Under 2019 är målet att testa 15 000 Holstein, 12.000 VikingRed och 7.500 Jersey hondjur inom projektet i våra tre länder.
 
Subventionen är ca 3 Euro per djur. Hittills har vi testat 40.000 Holstein, 41.000 VikingRed och 22.000 Jersey hondjur inom projektet och dessa hondjur har gjort att vi fått väldigt mycket högre säkerheter på de genomiska värden eftersom de ingår i referenspopulationen. Speciellt VikingRed och Jerseys har sett stor ökning av säkereheten, men även för Holstein I de hälsoegenskaper som vi inte får någo information från samarbetet med Euro Genomics.

senaste nyheterna

Nalle-stjärnor
Läs mer
15.03.2019
Nya avelsvärden - topptjurar VikingJersey
Läs mer
12.02.2019
Nya avelsvärden - topptjurar VikingRed
Läs mer
08.02.2019
Nya avelsvärden - Nya topptjurar VikingHolstein 
Läs mer
08.02.2019
Rabbalshede Gård använder de allra senaste verktygen inom avel
Läs mer
04.02.2019
Genomiska test av hondjur ger information om genetiska defekter
Läs mer
17.01.2019
Stallbergs Lantbruk - Full pott!
Läs mer
15.01.2019
Nya VikingRed tjurfäder
Läs mer
02.01.2019