LD projektet byter namn till GenVik-projektet

I GenVik-projektet subventionerar VikingGenetics genomiska test i hela besättningar där man har full registrering inom alla områden. Syftet med projektet är att få så många hondjur som möjligt in i referenspopulationen, vilket ger oss säkrare genomiska avelvsärden. Under 2019 är målet att testa 15 000 Holstein, 12.000 VikingRed och 7.500 Jersey hondjur inom projektet i våra tre länder.
 
Subventionen är ca 3 Euro per djur. Hittills har vi testat 40.000 Holstein, 41.000 VikingRed och 22.000 Jersey hondjur inom projektet och dessa hondjur har gjort att vi fått väldigt mycket högre säkerheter på de genomiska värden eftersom de ingår i referenspopulationen. Speciellt VikingRed och Jerseys har sett stor ökning av säkereheten, men även för Holstein I de hälsoegenskaper som vi inte får någo information från samarbetet med Euro Genomics.

senaste nyheterna

Stallbergs Lantbruk - Full pott!
Läs mer
15.01.2019
Nya VikingRed tjurfäder
Läs mer
02.01.2019
LD projektet byter namn till GenVik-projektet
Läs mer
20.12.2018
Nya avelsvärden - Nya tjurar VikingRed
Läs mer
08.11.2018
Nya avelsvärden - VH Don Red fortsatt i toppen
Läs mer
07.11.2018
Följ med oss till USA 2019!
Läs mer
05.10.2018
VikingGenetics startat sitt tredje dotterbolag, denna gång i Tyskland
Läs mer
20.09.2018
Defekta kalvar efter VH Chacca
Läs mer
30.08.2018