Genomiska test av hondjur ger information om genetiska defekter

Av: Lars Nielsen, Avelschef, VikingGenetics
 
Genetisk information kommer publiceras i den nordiska nationella databasen i Finland, Sverige och Danmark, och informationen finns redan tillgänglig på tjurblad på VikingGenetics hemsida.   
“Det är viktigt att kontrollera inaveln för att bibehålla en hållbar utveckling” – Lars Nielsen, Avelschef, VikingGenetics
Information från djurens DNA ger oss ett bra verktyg att upptäcka genetiska defekter hos enskilda tjurar, och möjliggör samtidigt att de kan användas i vårt avelsprogram under kontrollerade former och därigenom lättare bibehålla en stor genetisk variation. Målet är att så fort som möjligt eliminera defekter som medför att kalvar dör för tidigt. Defekter som leder till tidiga aborter kommer också elimineras över tid, genom att man kan välja en tjur som är fri från defekten om två tjurar har i övrigt likartade avelsvärden.
 
Under januari kommer genetisk information, inklusive defekter, publiceras för alla tjurar:
  • I nationella kodatabaser i Sverige, Finland och Danmark.
  • På NAVs hemsida (Nordic Cattle Genetic Evaluation)
  • På tjurblad på VikingGenetics hemsida
Detta är en del i arbetet för att underlätta hanteringen av genetiska defekter på besättningsnivå.

Vad är genetisk information?

Genetiska egenskaper är en grupp egenskaper där fenotypen (det man ser) beror på en enda gen, tex mjölkprotein, hornlöshet och recessiva defekter. Genomisk selektion ger oss lättillgänglig information om detta, vilket är en stor fördel när man ska hitta defekter. 

Recessiva egenskaper är ett välkänt fenomen inom avel. Nästan alla gener finns i dubbel uppsättning. En recessiv gen är en variant av en gen som döljs av en dominant gen. Det kan till exempel vara när den ena av de två generna fungerar som vanligt och den andra inte alls fungerar. Tidigare hade vi ingen möjlighet att identifiera recessiva defekter förrän kalvar med dubbel uppsättning av den defekta genen föddes och vi kunde se effekterna av mutationen. BLAD, CVM och BY är exempel på detta.  

Genomiska test på hondjur ger oss möjlighet att hitta bärare av genetiska defekter i ett tidigt stadium och vi kan då planera parningen för att undvika att få kalvar med dubbel uppsättning av den defekta genen  och minimera antalet avkommor med genetiska defekter. 

Nya genetiska defekter upptäcks kontinuerligt och ny information blir tillgängligt både för tjurar och kvigor. VG kommer kontinuerligt publicera information på nya defekter vi hittar och vilka vi har nolltolerans för i vårt avelsarbete. Vi publicerar också hur vanlig defektenen är i populationen så ni får en uppfattning om hur utbredd den är. Vi vill vara öppna och visa vad vi vet och vi tar ett ansvar för ett långsiktigt hållbart avelsarbete. 

VikingGenetics kontrollerar alla kända genetiska defekter i avelprogrammet

Parningsprogram kommer hantera alla kända defekter i framtiden och kommer kunna undvika parningar med två bärare om båda föräldrarna är genomiskt testade.
 
På lång sikt är det viktigt att kontollerara inaveln för att bibehålla en hållbar utvecklig. Genomisk selektion har gett oss ett utmärkt verktyg för att hitta och eliminera defekta gener från populationen, och så att vi kan fortsätta att göra genetiska framsteg på viktiga ekonomiska och etiska egenskaper.  
 

senaste nyheterna

Nya VikingHolstein tjurfäder i oktober
Läs mer
05.10.2020
Nya VikingRed tjurfäder i oktober
Läs mer
05.10.2020
CFIT Technician
Läs mer
19.08.2020
VB Chaplin
Läs mer
17.08.2020
VH Nader befäster topplaceringen hos VikingHolstein med gNTM +43
Läs mer
13.08.2020
Nytt NTM med Sparat foder gjorde stora omrangeringar för Jersey tjurarna
Läs mer
13.08.2020
Nya avelsvärden – Den pollade tjuren VR Fuzzy P är världens bästa röda tjur
Läs mer
12.08.2020
VB Abedeen
Läs mer
13.07.2020