Nalle-stjärnor

Text Mikko Säynäjärvi | Bilder Kari Rantonen och Tiina Laakko

Tiina och Pauli Laakkos Nalle-familj är en verklig galax, för där finns många stjärnor och mera kommer det. Den största stjärnan är VH ByNalle och stigande stjärnor är VH CoNalle samt Oops-Nalle som spolades i januari.
Pauli Laakko
Tiina, 39, blev intresserad av avelsarbete då hon mjölkade en kviga i en timme. Allt sedan den gången år 2000 har mjölkbarheten varit den viktigaste egenskapen. ”Mjölkbarheten måste vara över etthundra. Det är ett absolut krav. Jag vill också ha jämnstora djur som har sådan bålkapacitet så de kan äta tillräckligt. Jag vill inte ha höga djur, för de håller inte. Juver- och benexteriören måste naturligtvis också vara i ordning”, berättar Tiina.

Variation bland tjurarna

Förutom egenskaperna är Tiina noga med tjurarnas släkter. ”Vi har starka kofamiljer, så jag försöker ha så stor variation bland tjurarna som möjligt. Jag har kanske använt litet rikligare av Rakuuna och VH Miracle, men annars har vi sällan två döttrar efter samma far”, berättar Tiina.
Avelsarbetet är helt på Tiinas ansvar, men Pauli, 39, kan njuta frukterna av arbetet. ”Det är roligt att följa framskridningen, i synnerhet, då resultaten är så här bra”, konstaterar Pauli.
Besättningens höga nivå avslöjades då man började genomiskt testa. På basen av de första resultaten fann man flera toppindexdjur och kandidater för spolning. Många av dessa var medlemmar av Nalle-familjen som fått sin början i 120-tonnaren Soma (Gothem x L.Varjo). Nu hör ungefär 70 procent av djuren i besättningen till den här släkten.
Tiina Laakko

Från spolning till spolning

Den första kontraktsspolningen för VikingGenetics gjordes år 2014 på Kuu-Nalle (VH Zhenja x D Jul). Sedan följde Melli-Nalle (Balisto x VH Musa), Muumi-Nalle (VH Cosmo x VH Musa) och Niisku-Iina (Jedi x VH Miracle), som inte hör till Nalle-släkten. Förutom dessa har gården gjort egna spolningar på Lumo-Nalle (VH Scout x D Jul) och Molla-Nalle (Commander x VH Zhenja).
VH ByNalle fick sin början vid en spolning av Lumo-Nalle med Brentano. VH CoNalle som blev ett år gammal i slutet av november är å sin sida född efter en spolning av Muumi-Nalle med Charley.
Spolningarna fortsatte i januari. Då varit det Muumi-Nalles dotters Oops-Nalles (Sniper) tur. Det kan bli fortsättning på spolandet mycket snart eftersom Bimbo-Nalle (VH Broback x D Jul) och Puolukka (Louxor x Gandhi) har fått höga genomiska värden.
VH ByNalle

Förstagångskalvarna utmärker sig

Besättningens medelproduktion närmar sig gränsen 12 000 kg EKM och förstagångskalvarnas EKM-avkastning är rentav 11 870 kg. ”Resultatet är en följd av avelsarbetet och roboten. Alla korna är ytterst folkkära, sociala och går gärna till roboten”, berättar Tiina på tal om faktorer bakom en bra avkastning. Pauli som svarar för utfodringen får också ett tack för goda resultat.
Det har inte ens gått ett år sedan den nya lösdriftsladugården blev klar, så Tiina och Pauli har ännu inte några nya planer. Den följande målsättningen är att öka antalet mjölkande kor till 70. Tack vare ett gott mjölkflöde, en rymlig lösdriftsladugård och framför allt toppengoda kvigor förverkligas det målet lätt.

Kangas, Sievi

Pauli, Tiina och Jesse (7) Laakko
Lösdriftsladugård som blev klar i februari 2018 med en Lely-robot
Åker 90 ha, varav vall på 65 ha
Medelproduktion 11 870 kg EKM. Andelen förstagångskalvare 1/3 och deras medelproduktion 11 637 kg EKM
58 kor i produktion, 55 holstein och 3 ayrshire
Mjölkflödet 3,1, varit som mest 3,5
Kvigorna och kalvarna i ladugården som byggdes år 1981 och senare sanerades
Pauli och hans bror Mika sysslar med entreprenad I mindre skala
Tiina har kenneln Ronetta´s och föder upp Berner sennen och schäferhundar
LD-projektet, DNA-öronmärken, FabaRANE
Fabas seminologtjänst (semineringar och dräktighetsundersökningar av kvigorna)

senaste nyheterna

Nya VikingHolstein tjurfäder i oktober
Läs mer
05.10.2020
Nya VikingRed tjurfäder i oktober
Läs mer
05.10.2020
CFIT Technician
Läs mer
19.08.2020
VB Chaplin
Läs mer
17.08.2020
VH Nader befäster topplaceringen hos VikingHolstein med gNTM +43
Läs mer
13.08.2020
Nytt NTM med Sparat foder gjorde stora omrangeringar för Jersey tjurarna
Läs mer
13.08.2020
Nya avelsvärden – Den pollade tjuren VR Fuzzy P är världens bästa röda tjur
Läs mer
12.08.2020
VB Abedeen
Läs mer
13.07.2020