05.10.2020
Nya VikingHolstein tjurfäder i oktober
9-4748 VH Sinder (Skywalker x Bandares) med gNTM +37 kommer från VikingGenetics internationella selektionsprogram och är född i Tyskland. 9-4746 VH Lerche (Lightstar x Penley) med gNTM +35 är även han från VikingGenetics internationella selektionsprogram och är född i Tyskland. 9-4750 VH Chariot (Charl x Jedi) med gNTM +29 är ytterligare en tjur från VikingGenetics internationella selektionsprogram och är född i Tyskland. 9-4788 Venito (Challenger x Jedi) med gNTM +37 är en kanadensisk tjur och kommer ur Progenesis programmet. 
05.10.2020
Läs mer
 
 
05.10.2020
Nya VikingRed tjurfäder i oktober
3-9933 VR Finkel (VR Frippe x VR Borat) med gNTM +27 är uppfödd av Lindhs Djur och Natur AB, Högsby. 22-8300 VR Unesco (VR Upturn x VR Tokyo) med gNTM +22 är uppfödd av Jarkko Mäkelä i Finland. 9-8226 VR Facit P (VR Fanof P x VR Lazer) med gNTM +33 är uppfödd av Bent Skovgård i Danmark. 9-8803 VR Huvitus (VR Hakon x VR Freeze) med gNTM +23 är uppfödd av Vesa Holmström i Finland. 
05.10.2020
Läs mer
 
 
17.08.2020
VB Chaplin
Nu sätter vi in den nya Simmentalungtjuren 3-7640 VB Chaplin. Konventionella doser finns att beställa.

Tidigare har 3-7146 VB Wandil (Hereford), 3-7253 VB Pharmer (Charolais) och 3-7724 VB Abedeen (Angus, svart) släppts för beställning.
 
Av de fem tjurarna som köptes på årets auktion i Gunnarp, har alltså VB Wandil, VB Pharmer & VB Chaplin redan producerat tillräcklig mängd med konventionella doser för att släppas för seminanvändning. Eventuellt kommer även könssorterade doser att erbjudas under hösten.
17.08.2020
 
 
13.08.2020
VH Nader befäster topplaceringen hos VikingHolstein med gNTM +43
Avelsvärderingen i augusti 2020 är särdeles positiv för VikingHolstein-tjurarna. En hög toppnivå och många spännande profiler, inklusive bra pollade tjurar.
13.08.2020
Läs mer
 
 
13.08.2020
Nytt NTM med Sparat foder gjorde stora omrangeringar för Jersey tjurarna
Revideringen av NTM, som från 11 augusti inkluderar den nya egenskapen ”Sparat foder”, får tjurarna som nedärver stora döttrar att sjunka i NTM. Tjurar med medelstora döttrar ökar i NTM
13.08.2020
Läs mer
 
 
12.08.2020
Nya avelsvärden – Den pollade tjuren VR Fuzzy P är världens bästa röda tjur
Den pollade tjuren 9-8225 VR Fuzzy P med gNTM +38 är ny topptjur. Han är en bra producent och det kommer finnas gott om doser efter honom. 
12.08.2020
Läs mer
 
 
13.07.2020
VB Abedeen
Nu sätter vi in den nya Angusungtjuren 3-7724 VB Abedeen. Konventionella doser finns att beställa.
 
Tidgare släpptes 3-7146 VB Wandil (Hereford) och 3-7253 VB Pharmer (Charolais) för beställning.
 
Av de fem tjurarna som köptes på årets auktion i Gunnarp, har alltså VB Wandil, VB Pharmer & VB Abedeen redan producerat tillräcklig mängd med konventionella doser för att släppas för seminanvändning. Eventuellt kommer även könssorterade doser att erbjudas under hösten.
13.07.2020
 
 
07.07.2020
Nya VikingRed tjurfäder i juli
9-8802 VR Festivo (VR Funder x VR Hjusticia) med gNTM +28 är uppfödd hos Erkki och Anne Mikkonen i Finland. 22-8241 VR Hessu P (VR Hohde x VR Ultra) med gNTM +28 är uppfödd hos Minna och Juha Kiili i Finland. 
07.07.2020
Läs mer
 
 
07.07.2020
Nya VikingHolstein tjurfäder i juli
9-4787 Nippon P (Hotspot P x VH Bernell) med gNTM +39 är en spännande heterozygot pollad tjur från Holland. Det finns dock flera släktskap till VikingGenetics och nordiska djur. 
07.07.2020
Läs mer
 
 
23.06.2020
VB Wandil & VB Pharmer
Nu finns doser efter de nya ungtjurarna 3-7146 VB Wandil (Hereford) och 3-7253 VB Pharmer (Charolais) att beställa.

 Av de fem tjurarna som köptes på årets auktion i Gunnarp, har alltså VB Wandil & VB Pharmer redan producerat tillräcklig mängd med konventionella doser för att släppas för seminanvändning. Eventuellt kommer även könssorterade doser att erbjudas under hösten.
23.06.2020
 
 
06.05.2020
VH Nader är namnet på den nya stjärnan från VikingHolstein
VH Nader är namnet på den nya stjärnan från VikingHolstein. Han spränger gränserna och går till toppen av NTM-listan med +44
06.05.2020
Läs mer
 
 
06.05.2020
VikingJerseys generationsskifte har kommit
Efter avelsvärderingen i maj förväntas nästan alla tjurar att bytas ut
06.05.2020
Läs mer
 
 
06.05.2020
VR Froerup bryter den magiska 40-gränsen 
VR Froerup bryter den magiska 40-gränsen med att stiga till imponerande +42 i NTM
06.05.2020
Läs mer
 
 
06.05.2020
Artificiell intelligens gör korna mer fodereffektiva och klimatvänliga
Ett nytt forskningsprojekt startat av VikingGenetics mäter hur mycket en ko äter genom AI (Artificiell Intelligens) och 3Dkameror. Med dessa data kan lantbrukarna välja att jobba med de mest fodereffektiva och klimatvänliga korna. Den totala budgeten för detta projekt är 3 miljoner  som är beviljat från olika partners.
06.05.2020
Läs mer
 
 
08.04.2020
Nya VikingRed tjurfäder i april
Redan i april sätter vi in flera nya tjurfäder inom VikingRed. Med gNTM + 35 toppar VR Ung (VR Up x VR Fiat) den röda tjurfaderlistan. 
08.04.2020
Läs mer
 
 
08.04.2020
Nya VikingHolstein tjurfäder i april
Redan i april sätter vi in flera nya tjurfäder inom VikingHolstein. Med gNTM +39 toppar VH Brooklyn (VH ByNalle x SB Silver) Holsteins tjurfaderlista.
08.04.2020
Läs mer
 
 
12.03.2020
VikingGenetics vidtar åtgärder för att undvika spridning av COVID-19
VikingGenetics vidtar alla nödvändiga åtgärder för att undvika spridning av Coronavirus efter klassificeringen av COVID-19 som en pandemi och anpassar sig enligt regeringens rekommendationer på alla våra hemmamarknader. 
12.03.2020
Läs mer
 
 
11.03.2020
Nya! Senaste numret av tjurkatalogen är här!
11.03.2020
Back
 
 
10.03.2020
Inköp av köttrastjurar
VikingGenetics har beslutat köpa in följande tjurar från årets omgång på Köttrasprövningen i Gunnarp;

Angus
  • Aberdeen av Bäck, uppfödare; Lena & Roland Johansson, Månsarp
  • Red Attack av Höganäs, uppfödare; Åkersdals Drift AB, Höganäs
 
Charolais
  • Pharmer av Askome, uppfödare; NP-Agro AB, Harplinge
 
Hereford
  • PP Galtås Drug Wandil 997 Justin, uppfödare: Göran Johansson & Helena Jonsson, Tranås
 
Simmental
  • Chaplin av Fall, uppfödare; Vita Fall AB, Ljusfallshammar
 
Vi gratulerar uppfödarna och ser fram emot insättning av dessa ungtjurar i början av sommaren.
10.03.2020
Läs mer
 
 
03.03.2020
Hållbara kor är fokus för Herd of the Year 2020 i Sverige
Knutby Prästgård utanför Uppsala har utnämnts till Herd of the Year 2020 i Sverige av VikingGenetics. 
03.03.2020
Läs mer
 
 
10.02.2020
Nya avelsvärden - ett generationsskifte är på väg
Efter en längre period med färre utbytta tjurar på bruksplanen är det nu flera unga tjurar på väg in på planen
10.02.2020
Läs mer
 
 
05.02.2020
Nya avelsvärden - VR Heeman fortfarande i toppen
Idag tar de genomiska tjurarna stort fokus, men i denna avelsvärdering har de avkommebedömda tjurarna tagit över för ett tag. Många tjurar kommer nu med lovande värden som avkommebedömda vilket även påverkar de genomiska tjurarna i en positiv riktning. 
05.02.2020
Läs mer
 
 
05.02.2020
Nya avelsvärden - VH Growny behåller sin topplacering av VikingHolstein tjurar
En ny stjärna visar sig bland avkommebedömda tjurar.
05.02.2020
Läs mer
 
 
26.11.2019
Nya! Senaste numret av tjurkatalogen är här!
26.11.2019
 
 
07.11.2019
Nya avelsvärden - topptjurarna bland VikingJersey håller nivån  
Nya avelsvärderingen innebär inte några stora ändringar bland topptjurarna eller på bruksplanen.  
07.11.2019
Läs mer
 
 
07.11.2019
Nya avelsvärden – stabila avelsvärden på VR-topplistan 
De nya avelsvärdena i november visar stabilitet i NTM för tjurarna i topp. Sönerna efter VR Fabu börjar att dominera i toppen av listan med 3-9924 VR Fortess med gNTM +34 och 3-9909 VR Foredal med gNTM +33.
07.11.2019
Läs mer
 
 
06.11.2019
Nya avelsvärden – flera nya VikingHolstein på topplistan
De nya avelsvärdena i november visar upp flera nya bra tjurar, men topptjuren sedan i maj verkar svårslagen då 3-5141 VH Growny fortfarande innehar topplaceringen med gNTM +38.
06.11.2019
Läs mer
 
 
22.10.2019
VikingGenetics utser Henrik Biilmann till ny VD
Det nordiska avelsföretaget VikingGenetics gläder sig att kunna meddela att Henrik Biilmann har utsetts till VD från och med den 1 februari 2020.
22.10.2019
Läs mer
 
 
30.08.2019
Nya! Senaste numret av tjurkatalogen är här!
30.08.2019
Läs mer
 
 
15.08.2019
Nya VikingJersey-tjurar
De första sönerna kommer nu efter VJ Samson, VJ Svitzer och VJ Luck. 
15.08.2019
Läs mer
 
 
14.08.2019
Nya avelsvärden - Unge VR Foredal i topp med gNTM+34
Augusti körningen gav en ny topptjur och den avkommebedömda tjuren 9-6103 VR Thiago blev denna gång omkörd av den genomiska tjuren 3-9909 VR Foredal med gNTM +34. 
14.08.2019
Läs mer
 
 
14.08.2019
Nya avelsvärden - VH Growny i topp med gNTM +41
De nya avelsvärdena i augusti visar på många nya bra tjurar, men topptjuren 3-5141 VH Growny (VH Goleen x Rodgers) behåller sin första placering med imponerande gNTM +41. 
14.08.2019
Läs mer
 
 
07.06.2019
Hornlösa tjurar ökar i popularitet 
Det märks ett ökat intresse i att använda hornlösa tjurar för att slippa avhorna kalvar. I andra länder som tex. Tyskland, är detta en sak som har starkt fokus och de har många hornlösa tjurar i sitt sortiment. I de nordiska länderna har det varit begränsat intresse fram tills nu. Idag bär ca 10 % av tjurarna som används på den hornlösa genen, och antalet ökar stadigt.    
07.06.2019
Läs mer
 
 
21.05.2019
VikingGenetics letar efter ny framgångsrik VD
VikingGenetics har påbörjat sökandet efter en ny VD, då nuvarande VD Rex A. Clausager, som började i november 2014, har lämnat in sin avskedsansökan. 
21.05.2019
Läs mer
 
 
08.05.2019
Nya avelsvärden - topptjurar VikingRed
Nr 1 på listan är fortfarande VR Thiago, en avkommebedömd tjur med NTM +37 och han slår alla genomiska tjurar med den nivån just nu. 
08.05.2019
Läs mer
 
 
08.05.2019
Nya avelsvärden - topptjurar VikingHolstein
VH Growny- ny topptjur med gNTM +41! 
08.05.2019
Läs mer
 
 
01.04.2019
Semintjurar från VikingGenetics
På köttrasauktionen VikingGenetics sålde tre tjurar
01.04.2019
Läs mer
 
 
01.04.2019
Nya VikingRed tjurfäder i april
Nya spännande VikingRed tjurfäder insatta i april. Läs mer om dem här.
01.04.2019
Läs mer
 
 
25.03.2019
Hållbar genetik från Norden
Är våra kor de bästa i världen? Titta på videon
25.03.2019
Läs mer
 
 
15.03.2019
Nalle-stjärnor
Tiina och Pauli Laakkos Nalle-familj är en verklig galax, för där finns många stjärnor och mera kommer det. Den största stjärnan är VH ByNalle och stigande stjärnor är VH CoNalle samt Oops-Nalle som spolades i januari.
15.03.2019
Läs mer
 
 
12.02.2019
Nya avelsvärden - topptjurar VikingJersey
VJ Higher fortsätter som den högst rankade VikingJersey tjuren även efter februari körningen med gNTM + 30. 
12.02.2019
Läs mer
 
 
08.02.2019
Nya avelsvärden - topptjurar VikingRed
VR Thiago stiger med hela 6 indexenheter och ligger nu på NTM +37.
08.02.2019
Läs mer
 
 
08.02.2019
Nya avelsvärden - Nya topptjurar VikingHolstein 
VH Crown och VH Don Red toppar listan, båda med gNTM+39. 
08.02.2019
Läs mer
 
 
04.02.2019
Rabbalshede Gård använder de allra senaste verktygen inom avel
Bröderna Tomas och Björn Moberg är fjärde generationens lantbrukare på Rabbalshede Gård med en stor passion för avel. De använder de allra senaste rönen inom avel för att förbättra både djurhälsa och produktion på sin gård.
04.02.2019
Läs mer
 
 
17.01.2019
Genomiska test av hondjur ger information om genetiska defekter
Genetisk information kommer publiceras i den nordiska nationella databasen i Finland, Sverige och Danmark, och informationen finns redan tillgänglig på tjurblad på VikingGenetics hemsida.   
17.01.2019
Läs mer
 
 
15.01.2019
Stallbergs Lantbruk - Full pott!
Inom loppet av ett år har 4 tjurkalvar sålts till VikingGenetics från Stallbergs Lantbruk AB i Vara, VH Chrille, VH Shimmer, VH Medvind och VH Mumin. Dessutom har två kvigor blivit uttagna som embryodonatorer med spolkontrakt. 
15.01.2019
Läs mer
 
 
02.01.2019
Nya VikingRed tjurfäder
Nya tjurfäder januari 2019: VR Lister, VR Vilperi och VR Wiking
02.01.2019
Läs mer
 
 
20.12.2018
LD projektet byter namn till GenVik-projektet
Från 1 januari 2019 byter LD projektet namn till GenVik-Projektet. Vanliga genomiska test på NTM-skalan har alltid kallats GenVik-test och därför är steget inte långt till att LD-projektet går över till att kallas GenVik-projektet.
20.12.2018
Läs mer
 
 
08.11.2018
Nya avelsvärden - Nya tjurar VikingRed
VR Wild gNTM +35 är en son efter VR Wookie på en VR Crone-ko. Söker du en tjur med höga halter och hög mjölkavkastning är VR Wild det rätta valet. Han ger dessutom fina juver och bra mjölkbarhet som gör honom väldigt passande för robot. Uppfödare är Nita och Jakob Gade, Danmark.
08.11.2018
Läs mer
 
 
07.11.2018
Nya avelsvärden - VH Don Red fortsatt i toppen
I augusti fick vi den första röda Holstein tjuren någonsin som topp-tjur, och han behåller sin position även i november; VH Don Red (Dent RC x Fageno) med gNTM +38. 
07.11.2018
Läs mer