NYA avelsvärden - VR Heeman fortfarande i toppen

Idag tar de genomiska tjurarna stort fokus, men i denna avelsvärdering har de avkommebedömda tjurarna tagit över för ett tag. Många tjurar kommer nu med lovande värden som avkommebedömda vilket även påverkar de genomiska tjurarna i en positiv riktning. För de genomiska tjurarna är det generellt en stabilitet i indexen och på topplistan ser vi endast små förändringar. 

VR Hashtag-sonen 3-9923 VR Heeman med gNTM +34 (mf VR Fonseca) är fortfarande i toppen av listan över genomiska tjurar och vi har nu doser tillgängliga. VR Heeman ger bra produktion med 124 i MIN och höga halter i mjölken. Det tillsammans med bra juverhälsa, mjölkbarhet, hållbarhet och juverexteriör. VR Heeman är uppfödd av Johan och Birgitta Linderkers, Nora, Sverige.
Sönerna efter VR Fabu dominerar fortfarande listan och de har nu alla doser tillgängliga. Den bästa är 3-9924 VR Fortess (mf VR Thiago) med gNTM +33. Han är bra på dotterfertilitet, juverhälsa, klövhälsa och hållbarhet tillsammans med bra produktion. Uppfödare är Johan och Niklas Pettersson, Klintehamn i Sverige. Nästa VR Fabu-son på listan, 3-9909 VR Foredal (mf VR Hattrick) har gNTM +31. Han har bra produktion, juverhälsa, hållbarhet och mjölkbarhet tillsammans med bra dotterfertilitet. Uppfödare är Gunnar och Claes Bergstrand, Falköping, Sverige. 9-6232 VR Filo ligger fortfarande stabilt på gNTM +27 (mf VR Corona). Han ger döttrar med bra produktion och höga halter i mjölken kombinerat med bra mjölkbarhet och juverhälsa. Uppfödare är B Katholm och J Pedersen, Danmark.    

Denna omgång är det VR Bournes tur att få många söner upp på listan. 22-8232 VR Bisou (mf VR Hattrick) med +32 i gNTM ligger högt i avelsvärde för produktion med 126 i MIN. Han är uppfödd av LUKE i Finland. 22-8234 VR Better (mf VR Fabio) med +25 i gNTM har bra produktion med höga halter i mjölken tillsammans med bra juverhälsa och hållbarhetsegenskaper. Han är uppfödd av Ahti och Lahja Nousiainen i Finland. 22-8182 VR Bubi (mf VR Lupiini) gNTM +24 har också bra produktion med bra halter i mjölken och är positiv för de funktionella egenskaperna. Han är uppfödd av Heli och Mika Turunen i Finland. 22-8233 VR Besito (mf VR Upeus) med gNTM+24 har bra halter i mjölken och är stark i kalvningsegenskaperna, juverhälsa och övrig hälsa. Han är uppfödd av LUKE i Finland.    
VR Foredal
Avkommebedömda tjurar
Denna gång har en tjur börjat att utmana VR Thiago i toppen av listan. 9-6159 VR Froerup (VR Faber x R Fanfare) har nu 82 mjölkande döttrar och 93% i säkerhet för produktion men kommer fortfarande att marknadsföras som genomisk tjur. VR Froerup gick upp till +35 i gNTM vilket är samma som VR Thiago (VR Tuomi x R Haslev). VR Froerup har en bra allround profil med bra produktion, dotterfertilitet, juverhälsa, mjölkbarhet och hållbarhet. Han ger större kor med bra kroppsdjup och bröstbredd som även har bra juverexteriör. Han är uppfödd av Ole Nilsen i Danmark. 9-6103 VR Thiago ger bra produktion kombinerat med lätta kalvningar. Han är även i topp för klövhälsa och benexteriör. Han är uppfödd av Lars Remme Larsen i Danmark. 

Tjuren 22-7607 VR Futari (VR Faabeli x VR Sampo R) har nu tillräckligt med döttrar för att bli avkommebedömd denna gång. Han gick upp till +26 i NTM med 240 mjölkande döttrar. Han ger mindre döttrar med bra ben och juver tillsammans med en OK produktion. Han är positiv för alla funktionella egenskaper och hans starkaste sida är juverhälsa och det nya indexet, sparat foder. Uppfödare är Hanna Myrskyranta i Finland. Ytterligare en tjur som är nära att få sin avkommebedömning är 3-9830 VR Hazze (VR Haltia x VR Cigar) gNTM +30 som har 83 döttrar i produktion. Han ger bra produktion tillsammans med bra juverexteriör och mjölkbarhet. Han är uppfödd av MB Ekström Mjölk, Grillby i Sverige.    

senaste nyheterna

Nya VikingHolstein tjurfäder i oktober
Läs mer
05.10.2020
Nya VikingRed tjurfäder i oktober
Läs mer
05.10.2020
CFIT Technician
Läs mer
19.08.2020
VB Chaplin
Läs mer
17.08.2020
VH Nader befäster topplaceringen hos VikingHolstein med gNTM +43
Läs mer
13.08.2020
Nytt NTM med Sparat foder gjorde stora omrangeringar för Jersey tjurarna
Läs mer
13.08.2020
Nya avelsvärden – Den pollade tjuren VR Fuzzy P är världens bästa röda tjur
Läs mer
12.08.2020
VB Abedeen
Läs mer
13.07.2020