VR Froerup bryter den magiska 40-gränsen med att stiga till imponerande +42 i NTM

Topptjurarna
9-6159 VR Froerup (VR Faber x VR Fanfare) gör det igen, han tar ännu ett hopp på NTM listan till imponerande +42 i NTM, och bryter därmed den magiska 40-gränsen i NTM. Han är den överlägset bästa VikingRed tjuren och denna gång har han tillräckligt med döttrar för att bli avkommebedömd. Uppfödarna Line och Ole Nilsen från Frørup i Danmark är mycket stolta över hans fantastiska resultat. 

På den genomiska listan är 3-9930 VR Ung (VR Up x VR Fiat) med gNTM +36 från Womtorp Jordbruk, Eskilstuna, Sverige i topp efterföljt av 3-9923 VR Heeman (VR Hashtag x VR Fonseca) med gNTM +35 från Johan & Birgitta Linderkers, Nora, Sverige och 3-9924 VR Fortess (VR Fabu x VR Thiago) med gNTM +34 från Johan & Niklas Pettersson, Klintehamn, Sverige.     
Genomiska tjurar
Generellt är det en hög stabilitet för indexen på de genomiskt testade tjurarna, med en tendens av höjda index bland topptjurarna. Bland nya härstamningar är det denna gång tre VR Up söner som kommer starkt: 3-9930 VR Ung med gNTM+36, 3-9927 VR Unicus (MF: VR Fonseca) med gNTM +30 från Sterner & Thomas Hansson, Tanumshede, Sverige och 9-6242 VR Umam (MF: VR Firmino) med gNTM +27 från I/S Stengårdsminde, Danmark. 

Andra intressanta tjurar som bör nämnas är:  9-6248 VR Honborg (VR Hipster x VR Capri) med gNTM +30 från I/S Kokkenborg, Danmark och 9-6254 VR Figure (VR Funder x VR Vimpula) med gNTM +29 från Kuivaharjun Mty, Finland, som redan vid en ålder på 11,5 månader har doser tillgängliga för större användning. 
Pollade tjurar
Den med skarpt öga kan se en övervikt på P-tjurar i toppen av NTM listan. Detta beror på att de första VR Fanof P sönerna nu är cirka 10 månader gamla och därmed får officiella index. 9-8225 VR Fuzzy P (MF: VR Lazer) från Bent Skovgård i Danmark, sätter också en ny standard vad gäller genomiska tjurar och bryter den magiska gränsen med gNTM +40. Helbrodern 9-8226 VR Facit P har +36, medans 9-8805 VR Fargo (MF: VR Horton) från Søren Røndbjerg, Danmark har +35 i gNTM. Alla tre tjurarna är mycket unga och har ännu inga doser godkända. Deras fader 9-6223 VR Fanof P (VR Flake P x VR Ejstrup) från Torben Stolshøj-Pedersen, Danmark, steg till imponerande +35 i gNTM, och det beror på att hans far VR Flake P (VR Felipe x VR Tuomi) från Niels Holger Nordendahl Nielsen, Danmark, nu har ännu fler mjölkande döttrar, och han steg till +25 i NTM.  Han är världens bästa pollade avkommebedömda tjur. En annan pollad tjur som bör nämnas är 22-8241 VR Hessu P (VR Hohde x VR Ultra) med gNTM +27 från Minna & Juha Kiili, Finland. 
Avkommebedömda tjurar
Än en gång tar de avkommebeömda tjurarna, som nämnts tidigare, en del av scenen med topptjuren VR Froerup och den pollade tjuren VR Flake P. Andra tjurar som bör nämnas är 9-6103 VR Thiago (VR Tuomi x R Haslev) från Lars Remme Larsen, Danmark, som steg till +37 i NTM, med en imponerande produktion på 127 samtidigt med en dotterfruktsamhet på 112. 3-9830 VR Hazze (VR Haltia x VR Cigar) från MB Ekström Mjölk, Grillby, Sverige, fick denna gång full dotteromgång, vilket gav ett NTM på +23.
   
Många söner efter 22-7674 VR Viljar (VR Vimur x VR Niki) från Kati & Ja Ari Luukkonen, Finland, har använts den sista tiden och nära 100 000 semineringar är gjorda med dessa tjurar på hemmamarknaden. Det var därför med stor spänning de första döttrarna efter VR Viljar nu kom med i hans indexberäkning. Hittills ser det lovande ut då han behåller +22 i NTM med 151 mjölkande och 31 exteriörbedömda döttrar.  

senaste nyheterna

VikingGenetics samlar all spermaproduktion till Danmark
Läs mer
20.09.2021
Ny Angus-tjur tillgänglig
Läs mer
06.09.2021
Ny Blonde-tjur tillgänglig
Läs mer
23.08.2021
Nya annorlunda härstamningar toppar VikingJersey listan
Läs mer
12.08.2021
VH Swish NTM +46 är klar att användas
Läs mer
12.08.2021
Bra stabilitet för VikingRed
Läs mer
11.08.2021
Ny Hereford-tjur tillgänglig
Läs mer
28.06.2021
Ny Angus-tjur tillgänglig
Läs mer
22.06.2021