Nya VikingHolstein tjurfäder i oktober


9-4748 VH Sinder (Skywalker x Bandares) med gNTM +37 kommer från VikingGenetics internationella selektionsprogram och är född i Tyskland. Han är tjuren för dig som önskar hög produktion utan att kompromissa med hälsoegenskaperna. Han nedärver en fantastisk mjölkproduktion och har hela 131 i mjölkindex där framsteget kommer både från kg mjölk (110) och halter (fetthalt 129 samt proteinhalt 125). Han klarar samtidigt att behålla en nivå för hälsa och reproduktion över rasmedel. Exteriören är bra, men framförallt de funktionella egenskaperna fångar intresset med mjölkbarhet 118 och temperament 110. 


9-4746 VH Lerche (Lightstar x Penley) med gNTM +35 är även han från VikingGenetics internationella selektionsprogram och är född i Tyskland. Om du vill ha en tjur med hög framgång för mjölkmängd som samtidigt har en bra juverhälsa och dotterfruktsamhet är VH Lerche tjuren för dig. Han har ett mjölkindex på 127 som framförallt kommer från en hög mjölkmängd (121) och medelnivå för halterna (103 för fetthalt, 102 för proteinhalt). Samtidigt har han bra avelsvärde för både juverhälsa och dotterfruktsamhet (110). Han ger dej medelstora kor med funktionella juver. 


9-4750 VH Chariot (Charl x Jedi) med gNTM +29 är ytterligare en tjur från VikingGenetics internationella selektionsprogram och är född i Tyskland. Han är tjuren för dig som gärna vill ha stora starka Holstein kor med bra produktion med höga halter och generellt en god hälsonivå. Han har 117 i mjölkindex med genomsnittlig mjölkmängd med bra halter. Hälsoegenskaperna ligger långt över genomsnittet och reproduktion är bra med dotterfertiliteten på 110 och kalvning maternell 115. Han ger stora starka kor med genomsnittliga ben och väl anfästade juver. 


9-4788 Venito (Challenger x Jedi) med gNTM +37 är en kanadensisk tjur och kommer ur Progenesis programmet. Han är en stark allround tjur med fin balans mellan produktion och hälso- och reproduktionsegenskaperna och med bra bruksegenskaper. Han har ett mjölkindex på 122, där det är framgång i både mjölkmängd och halter. Han är stark i dotterfertilitet med 117 och ligger fint med kalvning maternell på 119. Exteriören är omkring medel, där juvret har en stark robotprofil. Mjölkbarheten är snabb på 116.
Ingen bild tillgänglig.

senaste nyheterna

Europas ledande avelsföretag går samman i Arcowin
Läs mer
01.12.2020
VH Nader fortsätter sin segermarsch som VikingHolsteins topptjur med gNTM +43
Läs mer
05.11.2020
Nya avelsvärden – Många nya pollade VikingRed tjurar
Läs mer
04.11.2020
Rekordhöga nivåer på listorna och spännande effekter från det nya indexet sparat foder 
Läs mer
04.11.2020
Nya VikingHolstein tjurfäder i oktober
Läs mer
05.10.2020
Nya VikingRed tjurfäder i oktober
Läs mer
05.10.2020
VB Chaplin
Läs mer
17.08.2020
VH Nader befäster topplaceringen hos VikingHolstein med gNTM +43
Läs mer
13.08.2020