Europas ledande avelsföretag går samman i Arcowin

1 december 2020, etablerar Evolution, Masterrind och VikingGenetics ett kooperativt företag för genetik inom mjölk- och köttproduktion, Arcowin, som representerar 53000 medlemmar i Europa. Det nya företaget ska arbeta med att försäkra sig om högsta möjliga avelsframsteg till nytta för medlemmarna och kunder över hela världen. 
 
Evolution, Masterrind och VikingGenetics är de ledande avelsföretagen i Frankrike, Tyskland, Danmark respektive Sverige och Finland. Alla tre kooperativen har varit pionjärer i att driva utveckling och lönsamhet inom mjölk- och köttproduktionen, inte enbart på sina hemmarknader utan även över hela världen. 
 
Från den 1 januari kommer Arcowin att understödja avelsprogrammen inom mjölk- och köttproduktion
från Evolution, Masterrind och VikingGenetics, med syfte att säkra högsta möjliga avelsframsteg. 
 
”Genom att kombinera vår ambition, vårt kunnande och vårt åtagande, att stötta mjölk- och köttproduktionen, kommer Arcowin att spela en nyckelroll för att utveckla branschen, vilket även kan inkludera ytterligare partners. Genom samarbetet i Arcowin kan vi maximera utväxlingen av våra avelsprogram och investeringar i forskning och utveckling” säger Vincent Retif, styrelsens ordförande. 
 
Arcowin kommer att innebära ett fullständigt utbyte av genetisk information mellan organstationernas avelsprogram. Därmed identifiera de bästa djuren för att maximera avelsframsteg i samtliga avelsprogram som organiseras av Arcowins ägarorganisationer.
Avelsvärderingen fortsätter som tidigare, organisationerna fortsätter att marknadsföra sig som tidigare.
 
”Arcowins tre grundande parter har en lång historia av att investera betydande resurser i forskning och utveckling för att garantera en fortsatt stark utveckling inom sina avelsprogram, sin produktion och sina tjänster. Arcowin kommer att samordna sina forsknings och utvecklingsmedel för att undvika parallellarbete, vilket kommer ge synergieffekter för medlemmar och kunder.” säger dr Josef Pott, VD för Arcowin. 
 
Eftersom Arcowin är ett avelssamarbete kommer medlemmarna i Sverige inte att märka någon skillnad i det dagliga arbetet och Växa kommer fortsättningsvis stötta medlemmarna med tjänster inom inseminering, avelsrådgivning etc. De tre grundande parterna kommer att fortsätta att driva sin separata verksamhet vad gäller administration, produktion, marknadsföring och försäljning men är överens om att undersöka vidare samarbetssynergier.  

För mer information, vänligen kontakta VikingGenetics VD
Henrik Billman på telefon +45 8795 9400 och e-post hebii@vikinggenetics.com  

senaste nyheterna

Nya VikingRed tjurfäder i januari
Läs mer
06.01.2021
Nya VikingHolstein tjurfäder i januari
Läs mer
06.01.2021
Europas ledande avelsföretag går samman i Arcowin
Läs mer
01.12.2020
VH Nader fortsätter sin segermarsch som VikingHolsteins topptjur med gNTM +43
Läs mer
05.11.2020
Nya avelsvärden – Många nya pollade VikingRed tjurar
Läs mer
04.11.2020
Rekordhöga nivåer på listorna och spännande effekter från det nya indexet sparat foder 
Läs mer
04.11.2020
Nya VikingHolstein tjurfäder i oktober
Läs mer
05.10.2020
Nya VikingRed tjurfäder i oktober
Läs mer
05.10.2020