TRE EUROPEISKA AVELSKOOPERATIONER INLEDER FÖRHANDLING OM FUSION

Idag meddelar Evolution, Masterrind och Vikinggenetics att de inleder förhandling om att bilda ett ledande avelsföretag genom att fusionera sina avelsverksamheter. Resultatet blir det största avelsföretaget i Europa med potential att maximera genetisk framgång för de 53 000 ägarna.
 
Målsättningen för det nya företaget är att skapa lönsamhet för medlemmar och kunder genom att driva den genetiska utvecklingen för våra raser inom mjölk- och köttproduktion.
 
Den 1 december 2020 meddelade Evolution, Masterrind och Vikinggenetics att de från och med 1 januari 2021 bildade Arcowin för att stödja avelsprogrammen för mjölk- och köttproduktion. Fokus för samarbetet var att utnyttja de genomiska resurserna optimalt och påbörja gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt.
 
Fusion kan ske 2022 efter godkännande av myndigheter
I december 2020 gjordes överenskommelse mellan de tre avelsföretagen att undersöka möjligheterna för ytterligare synergier genom utökad samverkan. Efter analys framkom att fusion av forskning och utveckling, produktion, exportförsäljning och marknadsföring skulle leda till ännu större framsteg.
 
Fusionen är beroende av godkännande av myndigheter och beräknas kunna genomföras den 1 januari 2022.
 
Vi har kommit till insikt om att våra tre företag, som har gemensam bakgrund som kooperativ ägda av lantbrukare, har mycket att vinna på en fusion. Vi kan agera enat för ökad konkurrenskraft för 53 000 mjölk- och köttföretagare och erbjuda dem de bästa genetiska förutsättningarna för ökad lönsamhet,” säger Vincent Rétif, styrelseordförande Arcowin.
 
Pionjär inom utveckling, hållbarhet och lönsamhet
Evolution, Masterrind och Vikinggenetics är ledande företag inom nötkreatursavel med stark positionering på marknaderna i Danmark, Finland, Frankrike, Sverige och Tyskland. De tre kooperativen är kända för att vara pionjärer inom att driva utveckling, hållbarhet och lönsamhet för mjölk- och köttproducenter, såväl på hemmamarknaderna som på exportmarknader över hela världen. Evolution, Masterrind, Faba, Växa och Vikingdanmark kommer fortsätta med försäljning och service på sina respektive hemmamarknader.
 
“Genom att Arcowin ger oss möjlighet att utbyta all genetisk information för alla raser och alla länder kan vi identifiera de bästa avelsdjuren i Europa. Variationer inom våra raser ger oss möjlighet att maximera genetisk framgång för alla våra olika avelsprogram. Detta ger våra lantbrukare tillgång till överlägsen genetik och möjlighet för nyskapande utveckling i Europa” säger Dr Josef Pott, Vd Arcowin.
 
Stärkt global närvaro
Efter fusionen kommer Arcowin att stärka sin globala närvaro genom egen verksamhet i 10 länder, återförsäljare i 65 länder och med stark ställning i Europa.
 
“Genom att fusionera våra globala marknads- och säljaktiviteter kommer vi få ett större avtryck tack vare vårt bredare och spetsigare erbjudande till kunderna. Dessutom kommer vi kunna fokusera mer på enskilda marknader vilket leder till vinster för mjölk- och köttföretagare över hela världen.” Säger Dr Josef Pott. Vd Arcowin.
.
 Lars-Inge Gunnarsson, 
Orförande, Vikinggenetics 
Jörg Stubbemann 
Ordförande, Masterrind 
Vincent Rétif 
Ordförande, Evolution 
 
För mer information kontakta:
Gustav Kämpe: Växa Sveriges styrelse, Z3VzdGF2LmthbXBlQHZ4YS5zZQ==, mobiltelefon 070-329 74 00
Per-Johan Svensson: Växa Sveriges styrelse: cGVyLWpvaGFuLnN2ZW5zc29uQHZ4YS5zZQ== mobiltelefon: 070-551 52 87
Gustav Jahn: Avdelningschef Avel, Växa Sverige: Z3VzdGF2LmphaG5AdnhhLnNl mobiltelefon: 072-218 69 41

Fakta om Arcowin:

Ägare: Kooperativ ägt av 53 000 lantbrukare genom Evolution, Masterrind, Faba, Växa och Vikingdanmark
Huvudkontor: Tyskland
Produktionsplatser: Norden, Tyskland och Frankrike samt inhyrda tjurplatser i Nord Amerika
Antal raser: avelsarbete och försäljning av 28 olika raser
Global närvaro: Egen försäljningsorganisation i 10 länder, återförsäljare i 65 länder
 
Ledning:
Ordförande, Vincent Rétif
Vice-ordförande, Jörg Stubbemann
Vice-ordförande, Lars-Inge Gunnarsson
Vd, Dr Josef Pott
 

För kontakt med vd Dr Josef Pott: aW5mb0BhcmNvd2luLmNvbQ==
Mer information om Arcowin: www.arcowin.com
 
 
Om de tre parterna:
 
 
EVOLUTION 
En ledande aktör inom fransk och europeisk nötkreatursavel. Evolution är ett av världens största tjänsteföretag inom mjölkbranschen med mer än 12 000 insemineringar per dag och har kontakt med 26 000 franska lantbrukare dagligen. Förutom mjölkavelsprogram är Evolution starka på köttrasavel. Verksamheten omfattar även andra djurslag såsom get och häst och är internationellt etablerade sedan många år. Bolaget är marknadsledande i Frankrike. Läs mer: www.evolution-xy.fr/
 
 

MASTERRIND 
Masterrind är en av de ledande avelsorganisationerna inom nötkreatursavel i Europa.
Med mer än 8 500 medlemmar i flera olika tyska regioner omfattande ungefär 600 000 registrerade mjölkkor och 12 000 köttdjur. Det gör att Masterrind har den största populationen av Holsteinkor i Tyskland. Masterrind är marknadsledande i Tyskland, och med  över 600 anställda servar de kunder i Tyskland och i mer än 50 länder internationellt.
 
Vikinggenetics 
Vikinggenetics ägs av 20 000 mjölk- och köttföretagare i Danmark, Sverige och Finland. Genom vetenskap och innovation satsar företaget på hållbar avelsutveckling för mjölk- och köttproducenter i hela världen. Den unika kombinationen av avel för hälsoegenskaper och produktion har säkrat en marknadsledande roll i Norden och en stark global position. Vikinggenetics har 155 anställda.
Läs mer:  www.vikinggenetics.com