Hornlösa tjurar ökar i popularitet 

Av Ruth Bønløkke Davis och Anders Fogh, SEGES

Det märks ett ökat intresse i att använda hornlösa tjurar för att slippa avhorna kalvar. I andra länder som tex. Tyskland, är detta en sak som har starkt fokus och de har många hornlösa tjurar i sitt sortiment. I de nordiska länderna har det varit begränsat intresse fram tills nu. Idag bär ca 10 % av tjurarna som används på den hornlösa genen, och antalet ökar stadigt.    

Använd de bästa hornlösa tjurarna

Den faktiska kostnaden i samband med avhorning av en kalv (inklusive arbetskostnad) är ungefär €7, vilket motsvarar värdet av 1 NTM-enhet. I denna beräkning har vi inte tagit med eventuell följdeffekter en avhorning kan ha. Så om vi bara tar själva avhorningen i beaktning och enbart tittar på ekonomi så överväger inte fördelarna att välja en hornlös tjur framför att använda en tjur med högt NTM. Hur som helst, om det finns en hornlös tjur på samma genetiska nivå som en annan tjur, då finns det en fördel att använda den hornlösa tjuren.  

Men det kan också finnas andra orsaker att använda hornlösa tjurar som inte har med ekonomi att göra. Det kan vara etiska aspekter eller en önskan att spara och undvika en trist arbetsuppgift. Vad än anledningen är att välja en hornlös tjur så är det viktigt att förstå konsekvensen.  

Var strategisk när du använder hornlösa tjurar


Välj tjurar med höga NTM och använd dem strategiskt för att få maximalt antal kalvar utan horn. Den hornlösa genen nedärvs dominant, vilket betyder att om ett djur bär på genen, så kommer det inte få horn. Detta gör det relativt enkelt att erhålla ett stort antal hornlösa djur i besättningen. Genom att använda en heterozygot hornlös tjur på en ko med horn, så blir 50% av kalvarna hornlösa. Om en homozygot hornlös tjur används så blir samtliga kalvar hornlösa. VikingGenetics redovisar statusen för hornlöshet i tjurens namn tex. VH Monty P är heterozygot hornlös, och VR Henrik PP är homozygot hornlös.  
Nedärvning av den hornlösa genen när man använder heterozygot hornlös tjur (POC) på behornad ko. POF = behornad, POC = heterozygot polled (hornlös), POS = homozygot polled (hornlös)
Nedärvning av den hornlösa genen när man använder homozygot hornlös tjur (POS) på behornad ko. POF = behornad, POC = heterozygot polled (hornlös), POS = homozygot polled (hornlös)
Om de bästa hornlösa tjurarna fortsätter användas på behornade kor, kommer andelen av hornlösa djur i besättningen öka, utan att kompromissa på den genetiska nivån. Om en ko är heterozygot hornlös, kommer 50 % av hennes kalvar vara hornlösa, så då finns ingen anledning att använda en hornlös tjur.  

Hög genetisk nivå på manga hornlösa tjurar


Som tur är har vi många hornlösa tjurar nu, speciellt för VikingRed och VikingHolstein. De flesat av dessa tjurar är heterozygot hornlösa och de har samma genetiska nivå som de bästa tjurarna på marknaden. Homozygot hornlösa tjurar ligger något lägre och är ofta nära besläktade. 

Take home message: Använd hornlösa tjurar men gör det strategiskt och kompromissa inte på den genetiska nivån. 

senaste nyheterna

Nya VikingJersey-tjurar
Läs mer
15.08.2019
Nya avelsvärden - Unge VR Foredal i topp med gNTM+34
Läs mer
14.08.2019
Nya avelsvärden - VH Growny i topp med gNTM +41
Läs mer
14.08.2019
Hornlösa tjurar ökar i popularitet 
Läs mer
07.06.2019
VikingGenetics letar efter ny framgångsrik VD
Läs mer
21.05.2019
Nya avelsvärden - topptjurar VikingRed
Läs mer
08.05.2019
Nya avelsvärden - topptjurar VikingHolstein
Läs mer
08.05.2019
Semintjurar från VikingGenetics
Läs mer
01.04.2019