Lista
Stmbnr. Namn Avelsindex Far MF Pedigre Kommentar
120636 9-1914 GOLEADOR 0 ULEMO NIKOS
120474 9-1907 CORTIL 0 PIOMBO LINOU
120582 9-1910 HARPER 0 UNCHOIX SIR
120583 9-1911 ELASTAR 0 ROBIN PERNAN
Klicka här
ELASTAR
X-Vik
120674 9-1916 HALLEZ 0 FUZZY URBANISTE
120681 9-1923 EPONA 0 TRIOMPHE MASOLINO
120676 9-1918 HARNAY 0 EPONA ROBIN
Klicka här
HARNAY
X-VIK
120678 9-1920 CRASAT 0 REDON MICMAC
Klicka här
CRASAT
X-Vik
120584 9-1912 GENOTYP 0 VALFIN JB TIPOLI
120784 9-1924 ILAX 0 GOLDONI TRIOMPHE
120792 9-1925 FADIL 0 TRICASTIN REDON
120793 9-1926 FAUCITRE 0 URBANISTE PERNAN
120794 9-1927 GARGANO 0 DIPLO RALBAN
120811 9-1928 IOUPY 0 BRINK Cool
120865 9-1930 IANKI 0 FADIL Cool
120866 9-1931 GONESSE 0 CORTIL RADIOSO
120937 9-8019 LINCOLN 0 HITECH FUEGO
120938 9-8020 LELABEL 0 HOMYGOD FUNKY JB
Klicka här
LELABEL
Enbart X-Vik doser finns
120939 9-8021 LONESTAR 0 ITHOS FELINDRA
Klicka här
LONESTAR
Enbart X-Vik finns

Lista

Rekommenderade tjurar till mjölkras
Ras Kodnr Namn Stbnr Far Morfar Avels
index
Pas
sar
Horn
status
Föd
vikt,
mat.
Föd
vikt,
direkt*
200d.
vikt,
mat.
200d.
vikt,
direkt
365d.
vikt,
direkt
Till
växt,
total
Form
klass
Fett
grupp
Slakt
kropp
Kalv.
mat.
Kalv,
direkt
T-tal Moders
index
Avkomme-
bedömning
på mjölkras
Prod
index
Föd
index
Kalv,
kor
Kalv,
kvigor
Död
föds.,
kor
Död
föds.,
kvigor
Montbeliarde 9-1914 GOLEADOR 120636 ULEMO NIKOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 106 115 107
Montbeliarde 9-1907 CORTIL 120474 PIOMBO LINOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 97 99 100
Montbeliarde 9-1910 HARPER 120582 UNCHOIX SIR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 115 110 109
Montbeliarde 9-1911 ELASTAR 120583 ROBIN PERNAN 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 108 100 101
Montbeliarde 9-1916 HALLEZ 120674 FUZZY URBANISTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 100 92 97
Montbeliarde 9-1923 EPONA 120681 TRIOMPHE MASOLINO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 102 102 100
Montbeliarde 9-1918 HARNAY 120676 EPONA ROBIN 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 99 103 102
Montbeliarde 9-1920 CRASAT 120678 REDON MICMAC 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 103 99 99
Montbeliarde 9-1912 GENOTYP 120584 VALFIN JB TIPOLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 102 104 96
Montbeliarde 9-1924 ILAX 120784 GOLDONI TRIOMPHE 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100
Montbeliarde 9-1925 FADIL 120792 TRICASTIN REDON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 98 100 102
Montbeliarde 9-1926 FAUCITRE 120793 URBANISTE PERNAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montbeliarde 9-1927 GARGANO 120794 DIPLO RALBAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 100 104 103
Montbeliarde 9-1928 IOUPY 120811 BRINK Cool 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montbeliarde 9-1930 IANKI 120865 FADIL Cool 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montbeliarde 9-1931 GONESSE 120866 CORTIL RADIOSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montbeliarde 9-8019 LINCOLN 120937 HITECH FUEGO 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montbeliarde 9-8020 LELABEL 120938 HOMYGOD FUNKY JB 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montbeliarde 9-8021 LONESTAR 120939 ITHOS FELINDRA 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avelsvärden beräknade: 17-11-15