Lista
Stmbnr. Namn Avelsindex Far MF Kommentar
120811 9-1928 IOUPY 0 BRINK Cool X-Vik
120865 9-1930 IANKI 0 FADIL Cool
120939 9-8021 LONESTAR 0 ITHOS FELINDRA
120937 9-8019 LINCOLN 0 HITECH FUEGO
120938 9-8020 LELABEL 0 HOMYGOD FUNKY JB X-Vik
120678 9-1920 CRASAT 0 REDON MICMAC
120636 9-1914 GOLEADOR 0 ULEMO NIKOS
120635 9-1913 GNOCCHI 0 DOMBINATOR PAPAYOU
120583 9-1911 ELASTAR 0 ROBIN PERNAN X-könsorterade doser
120793 9-1926 FAUCITRE 0 URBANISTE PERNAN
120866 9-1931 GONESSE 0 CORTIL RADIOSO Könsorterade doser finns
120794 9-1927 GARGANO 0 DIPLO RALBAN
120677 9-1919 GAZEIL 0 CORTIL RAVISSANT
120812 9-1929 IMPEC 0 BRINK RICOCHET
120676 9-1918 HARNAY 0 EPONA ROBIN
120675 9-1917 HELUX 0 FUEGO TIPOLI
120584 9-1912 GENOTYP 0 VALFIN JB TIPOLI
120673 9-1915 HUMMER 0 FLASH JB TRIOMPHE
120784 9-1924 ILAX 0 GOLDONI TRIOMPHE

Lista

Ras Kodnr Namn Stbnr Far Morfar Avels
index
Horn
status
Föd
vikt,
mat.
Föd
vikt,
direkt*
200d.
vikt,
mat.
200d.
vikt,
direkt
365d.
vikt,
direkt
Till
växt,
total
Form
klass
Fett
grupp
Slakt
kropp
Kalv.
mat.
Kalv,
direkt
T-tal Moders
index
Prod
index
Föd
index
Kalv,
kor
Avkomme-
bedömning
på mjölkras
Kalv,
kvigor
Död
föds.,
kor
Död
föds.,
kvigor
Montbeliarde 9-1928 IOUPY 120811 BRINK Cool 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 101 101 101
Montbeliarde 9-1930 IANKI 120865 FADIL Cool 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montbeliarde 9-8021 LONESTAR 120939 ITHOS FELINDRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montbeliarde 9-8019 LINCOLN 120937 HITECH FUEGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montbeliarde 9-8020 LELABEL 120938 HOMYGOD FUNKY JB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montbeliarde 9-1920 CRASAT 120678 REDON MICMAC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 107 101 100
Montbeliarde 9-1914 GOLEADOR 120636 ULEMO NIKOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 106 113 107
Montbeliarde 9-1913 GNOCCHI 120635 DOMBINATOR PAPAYOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113 109 119 112
Montbeliarde 9-1911 ELASTAR 120583 ROBIN PERNAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 106 105 106
Montbeliarde 9-1926 FAUCITRE 120793 URBANISTE PERNAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montbeliarde 9-1931 GONESSE 120866 CORTIL RADIOSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montbeliarde 9-1927 GARGANO 120794 DIPLO RALBAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 100 95 101
Montbeliarde 9-1919 GAZEIL 120677 CORTIL RAVISSANT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 100 95 97
Montbeliarde 9-1929 IMPEC 120812 BRINK RICOCHET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102 102 103 102
Montbeliarde 9-1918 HARNAY 120676 EPONA ROBIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 99 100 101
Montbeliarde 9-1917 HELUX 120675 FUEGO TIPOLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 105 103 107
Montbeliarde 9-1912 GENOTYP 120584 VALFIN JB TIPOLI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 102 105 96
Montbeliarde 9-1915 HUMMER 120673 FLASH JB TRIOMPHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 106 104 98
Montbeliarde 9-1924 ILAX 120784 GOLDONI TRIOMPHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101 100 101 100
Avelsvärden beräknade: 18-11-21