om SKb/fjällras


Länkar:
Svensk Fjällrasavel: http://www.fjallko.se/
Sveriges Rödkulleförening: http://www.rodkullan.se/

Medelavkastning

För kontrollåret 2016 fanns det totalt 897 SKB-kor i kokontrollen. 
Mjölk kgFett (%) Fett (kg) Protein (%) Protein(kg) 
 53714,42  2373,58 192 

AVELSMÅL

Fjällras

Avelsmålet för fjällrasen är att förbättra de för djurägaren ekonomiskt viktiga egenskaper. En god avkastningsförmåga är viktigt för att rasen ska kunna hävda sig inför framtiden. 

Rödkulla

Avelsmålet för rödkulland är främst inriktad på att öka antalet individer och bredda avelsbasen. Aveln skall inriktas mot friska och sunda djur med gott lynne och med en för rödkullan typiskt karaktär och utseende.