Tjurfäder VikingHolstein

Avelsvärden beräknade: 20-07-07
Alla listor
Lista
Genomisk tjur
Avkommenedömd tjur
X-Vik
A2/A2
BB
Polled
Stmbnr. Namn NTM Far MF MMF Kommentar
92957 +44G Norland VH RAMIS FAGENO Insatt maj-20, begränsad tillgång
93002 +41G Skywalker IMAX JEDI Begränsad tillgång, insatt jun-20
93022 +39G Hotspot P VH BERNELL Deltaatlantic Insatt juni-20
45158 +38G BARKEEPER NILSON VH MIRACLE Insatt april-20
92883 +38G Skywalker Pledge SALOON Insatt maj-20, begränsad tillgång
92838 +38G YODA Dozer BALISTO Insatt maj-20, begränsad tillgång
92864 +37G S-S-I Franchise Benz FINDER RACER Insatt feb-20
93064 +37G Lightstar COMMANDER BOOKEM Insatt jun-20
92847 +37G S-S-I Franchise Benz Barcley COMMANDER Insatt maj-20
92843 +37G VH BYNALLE SILVER VH SUAREZ Insatt april-20
93001 +36G Legendary JOSUPER MOGUL Insatt mars-20
92884 +36G VH HUTNEY VH BOLUS VH MAINE Insatt maj-20

92846 +36G Hotspot P EV JETSET PLATINUM Insatt feb-20, begränsad tillgång
92885 +35G VH BAHRAIN BOOKEM D OSCAR Insatt maj-20, begränsad tillgång
92958 +34G Hotspot P DG CHARLEY SILVER Insatt maj-20
92845 +34G Pontiff Mrmoguldelta Roylane Bookem Bob 5 Insatt juli-20
92877 +33G Gymnast BALISTO UNO Finns även könsorterade doser i lager
92967 +33G VH BUENO VH BERNELL VH GREGOR Insatt maj-20
92840 +33G Keith Barcley Distinctio Insatt feb-20
92917 +33G Abs Yoyo Sandyvafterburn BALISTO Insatt okt-19
92881 +31G ARAGON VH BERNELL S ROSS Insatt april-20
92871 +31G VH MONTY P VH COSMO VH GREGOR Insatt feb-20
92976 +30G Born P Rc Dozer MCCUTCHEN Insatt april-20
45152 +30G VH MENTOR VH ESSET VH SPEX Insatt feb-20
92861 +29G VH BIONIC SYNERGY VH GAVIN Insatt feb-20
92872 +29G VH ROXY BALISTO VH MOTA Insatt maj-20
92968 +27G Hotspot P VH COMXA P Powerball Insatt juli-20
92886 +27G VH SNAKE Powerball EPIC Insatt april-20
92964 +26G Hotspot P DG CHARLEY Powerball Insatt juli-20