Rekommenderade tjurar VikingRed

SRB
Avelsvärden beräknade: 18-09-04
Lista
Stmbnr. Namn NTM Far MF MMF Kommentar

99861 +29G VR GROLLE VR HAMMER VR FERGUS Insatt jan -18. Hol 5%, Mon 1%, BSW 11%
138014 +26G VR BIRKA VR VIRO VR CIGAR Insatt juli -18. Hol 4%, Mon 1% ,BSW 8%

47862 +26G VR FIAT VR TUOMI ULLIMULLI Insatt jan-18. Hol 5%, BSW 6%

99867 +26G VR HILBERT VR TUOMI R DAVID Insatt apr -18. Hol 5%, BSW 8%
137971 +26G VR ULTRA VR HAMMER R FASTRUP Insatt apr -18. Hol 6%, BSW 10%
47978 +25G VR BUFF VR VIMPULA R FACET Insatt juli -18. Hol 1%, BSW 4%
47960 +25G VR Edison VR BOXER R RECORD Insatt juli -18. Hol 7%, Mon 1%, BSW 9%
99871 +25G VR GROLLE VR VINYYLI ST HALLEBO insatt feb-18. Hol 2%, BSW 6%

47866 +24G VR HILBERT VR BOXER R ULLIMULLI Insatt feb -18. Hol 5%, BSW 9%
137986 +24G VR HARALD SAXEBYN R DEGN Insatt juli-18. Hol 12%, BSW 9%
99872 +24G VR TAPIR VR VILDE R HASLEV Insatt apr -18. Hol 2%, BSW 6%
137968 +23G VR Bermuda VR HALTIA A LINNÉ Insatt jan -18. Hol 7%, Mon 1%, BSW 11%
99875 +23G VR FIRMINO TOSIKKO ANDERSTA Insatt maj -18. Hol 5%, Mon 1%, BSW 6%
99885 +23G VR VILANO VR SALIX R FASTRUP Begränsad tillgång. Insatt aug -18. Hol 5%, BSW 6%
137970 +22G VR HARALD VR FLAME R DAVID Insatt maj -18. Hol 13%, BSW 13%
47913 +21G VR ASCOT VR BABYLON VR EJSTRUP Begränsad tillgång. Insatt maj -18. Hol 3%, BSW 5%
99868 +20G VR HEL VR RETRO V FÖSKE Insatt maj -18. Hol 7%, BSW 10%
RDM/RB
Avelsvärden beräknade: 18-09-04
Lista
Stmbnr. Namn NTM Far MF MMF Kommentar
38005 +29G VR HIELKE VR FIMBE R FASTRUP Insatt juli -18. Hol 17%, Mon 4%, BSW 10%
38038 +28G VR BIRKA R FANFARE R ERIK Insatt aug -18. Hol 12%, Mon 13%, BSW 6%

37994 +26G VR Unto VR EJSTRUP VR FERGUS Insatt maj -18. Hol 9%, Mon 1%, BSW 9%

37929 +25G VR HORTON VR HALTIA A LINNÉ Insatt nov -17. Hol 7%, Mon 7%, BSW 12%
647914 +23G VR HAPPY VR ENIGMA BUCKARBY Insatt maj -18. Hol 7%, Mon 2%, BSW 12%
99869 +22G VR Redfox R FACET O BROLIN R Insatt apr -18. Hol 7%, BSW 12%

38008 +20G VR VIND P VR TORNADO R CAJ Insatt juli -18. Hol 12%, BSW 9%