Budget-tjurar VikingRed

Budget-tjurar: Tillgången på doser är begränsad. När doserna är slut hos VikingGenetics tas tjuren bort från listan,

men kan fortfarande finnas kvar i lager hos Växa Sverige.

SRB


RDM/RB