VIKINGRED

VikingRed är ett gemensamt avelsprogram för 3 röda raser i Norden,  
FAY (finsk Ayrshire), SRB och RDM (dansk röd). 

Avelsmål VikingRed

Avelsmålet för VikingRed är en frisk ko med bra fertilitet, lätta kalvningar, funktionell exteriör och hög produktion. Avelmålet beskrivs i NTM (Nordic Total Merit), och är ett ekonomiskt index som försäkrar maximal framgång för alla ekonomiskt viktiga egenskaper som ingår i NTM och därmed bästa lönsamheten för våra mjölkproducenter. 

Avelsprogram VikingRed

Genomisk selektion är ett viktigt redskap i avelsprogrammet, dels för att hitta de bästa tjurarna, men också för att hitta de bästa hondjuren för ET (EmbryoTransfer) för att få så många avkommor som möjligt efter de de djur med högst NTM. VikingGenetics testar årligen 3000 tjurkalvar genomiskt och köper in 100 av dessa för att använda i semin och vi producerar också 4000 embryon från de bästa kvigorna. Alla tjurar som används i semin startar som tjurfäder innan de kommer på bruksplanen.

Avelsbasen för VikingRed är 240,000 kor i kokontroll i våra tre Viking-länder. 

  Ras-statistik VikingRed 2016

  Antal kor
 240,000  
  Mjölk kg
9,009  
  Fett, kg
390  
  Fett, %
4.33  
  Protein, kg
 312  
  Protein, %
3.46  
  Fett + protein, kg
702  
  Energi korrigerad mjölk (ECM)
 9,413