En lång Historia


I flera decennier har mjölk-producenter i de Nordiska länderna haft en stark vilja att registrera hur korna i besättningen producerar och vilka som är friska och sjuka. De har insett vikten av att selektera de bästa och följa upp data.  

 Nordiska mjölkproducenter förstod tidigt värdet av att jämföra resultat med grannen, och att låta bara de bästa djuren bli föräldrar till nästa generation. År 2008 slogs dåvarande Svensk Avel ihop med Dansire, motsvarigheten i Danmark, och 2010 kom Finland med genom FABA. Innan detta, arbetade var och en på sitt håll, men med samma mål; en frisk och produktionsstark ko. Kokontrollen i våra tre länder var tämligen lika, och det var samma system hur sjukdomar rapporterades.  

Anledningen till sammanslagningen var i första hand att få ett mer effektivt avelsprogram, med fler kor som kunde dela kostnaden för forskning, utveckling och föräsljningsorganisation. Viljan att registrera sjukdomar och att avla för en ko med balans mellan hälsa och hög produktion gjorde att steget inte var särkilt långt att gå samman.