Mastit resistens

Ett unikt index i Norden som bygger på registreringar från verkliga sjukdomsfall, snarare än egenskaper med visst samband som t.ex.celltal

I Norden är vi unika genom att ha ett avelsvärde för mastitresistens. Detta bygger på den fördelen med veterinärer som registrerar samtliga kliniska mastiter under tre laktationer.  

Juverhälsa är den andra största anledningen till att en ko blir utslagen, näst efter fruktsamhet. För att så säkert som möjligt avla för en egenskap, är det vikitgt att också registrera, och det är just vad vi gör i Norden. I övriga världen förlitar man sig på egenskaper som har samband med juverhälsa, tex celltal och vissa exteriöra egenskaper, men att gör som vi i Norden, registrera källan, är det optimala.

Beräkningar visar att man kan minska förekomsten av mastiter med upp till 40% i sin besättning genom att använda en tjur med avelsvärde 120 för mastitresistens.