säker och trovärdig data

Registretreringar från gården till en gemensam databas i de Nordiska länderna ger unik möjlighet till säkra avelsvärden och bra verktyg för bästa management i besättningen. 

Varje ko har en unik identitet

All data i en gemensam databas

Strikta veterinära regler 
- Alla behandlingar på en ko registrearas

>90% av korna är med i kokontrollen 

En unik kodatabas

 I de Nordiska länderna har vi en unik och komplett kodatabas. Vi tar emot registreringar från många olika partners, som tex mjölkproducenten, veterinärer, mjölkanalys.lab, seminörer, klövverkare, slakterier, exteriörbedömare, mm. All data skickas till en och samma databas som hanteras av NAV (Nordic cattle breeding evaluation) 

När det kommer till att avla för friskare djur så är vi i Norden unika, och vi litar fullt ut på våra säkra och många  registreringar. Vi har strikta veterinära regler i Norden jämfört med andra länder, och det ger oss en unik fördel i att veterinärer behandlar alla djur och därför får vi också korrekta och säkra registreringar.