3-7634 VB SAMSON

Född 13-01-19

Simmental 97534

f:
NELSON AV ÅBUEN
mf:
KASMIR AV RÖRUM
ff:
KÅMAT AV MATBERGA
mmf:
FILUR AV ESERED
Avelsindex
0
Uppfödare: PETERSSON JOACIM, ÅBYGATAN 55, LÄCKEBY
Individresultat
Vikter Födelsevikt 40 Exteriör Kroppstyp 85
200D-vikt 371 Ben 77
365D-vikt 675 Muskelfyllnad 82
T-tal 107 Helhet 81
Hornstatus P Storlek typ 8
       
BLUP-värden, tillväxt, renrasigt Säkerhet
Födelsevikt, direkt 117
      96% 36
Födelsevikt, maternell 79
      48% 0
200-dagarsvikt, direkt138
      89% 0
200-dagarsvikt, maternell100
      47% 104
365-dagarsvikt, direkt 115
      90% 43
Tillväxt, total 126
      88% 0
80 90 100 110 120  
BLUP-värden, renrasigt SäkerhetAnt avk
Kalvningar, direkt 83
      90% 36
Kalvningar, maternell100
      38% 0
Formklass107
      62%6
Fettgrupp119
      63%6
Slaktkroppstillväxt114
      72%6
80 90 100 110 120  
Index, renrasigt Säkerhet
Modersindex100
      40%0
Produktionsindex110
      68%6
Födelseindex83
      90%0
80 90 100 110 120  
Avelsvärdena är beräknade 17-06-20

Avkommebedömning kalvningar mjölkras (2017) Säkerhet
Kalvningar kor71
      59%388
Kalvningar kvigor78
      16%37
Dödfödda kalvar, kor98
      59%388
Dödfödda kalvar, kvigor96
      16%37
80 90 100 110 120