luk

VikingGenetics

det lönsamma valet
Här kan du som djurägarseminör enkelt beställa spermadoser från VikingGenetics tjurar i Växa Sveriges Webshop

700 hondjur får vänta en månad extra på genomiska avelsvärden

På grund av ett misstag hos NAV så har 700 av de hondjur som skulle fått sina genomiska avelsvärden nu i maj inte fått...       

Studieresa med VikingGenetics 

Under 3 intensiva dagar i slutet på april  fick några avelsrådgivare från Växa Sverige förmånen att tillsammans...       

Avelsvärdering VikingRed maj 2016

VR Grolle är nu nummer 1 för VikingRed med gNTM +33. Han delar platsen med VR Birka, en VR Bilbo-son som kom igång med...       

Avelsvärdering Holstein maj 2016

I topp ligger VH Highway på gNTM +45 följt av VH Broback gNTM +43, VH Skipper gNTM +42, VH Brook gNTM +42 och ...       

Tjurkatalog maj 2016

Växa Sverige Nytt feb 2016

© Copyright VikingGenetics. Materialet får inte mångfaldigas utan tillstånd.