Bra inrapportering är hela hemligheten

De Nordiska länderna har en lång tradition av att registrera sjukdomar och det ger oss säkra data när vi beräknar avelsvärden. 
Vikings unika lösningar
 

Hållbara lösningar 

VikingGenetics känner stort ansvar för att det avelsmål vi har leder till en långsiktig och hållbar produktion, både för mjölkproducenten i form av ökad lönsamhet, men också ur ett miljö-perspektiv.
Vikings unika lösningar
 

VÄXA Sverige dosshop

I Norden har vi avlat för hälsoegen-skaper i över 30 år, längre än någon annan. Välkommen att handla doser från VikingGenetics här!  
Vi gratulerar Charlotte Andersson till 40 år på VikingGenetics
Läs mer
17.04.2018
Stora avelsframsteg för Sveriges kor för bättre hälsa
Läs mer
05.04.2018

Hoof health matters

#Hoofhealthmatters

Växa Sverige

Landets största husdjursförening

Instruktionsfilm Tego

Hur tar man genomiskt test med Tego

Läs senaste numret av Tjurkatalogen