01.08.2017
Vadsbo mjölk – avel för den osynliga kon
Att mjölka 1300 kor i ekologisk mjölkproduktion gör det extra vikitgt att korna fungerar bra. Alla kor som tar extra tid, är kor som du egentligen inte borde ha i din besättning.
01.08.2017
Läs mer