Våra ägare är vår Plattform

20 000 mjölk- och köttproducenter i Sverige, Finland och Danmark är våra ägare

VikingGenetics är ett kooperativt företag ägt av VäxaSverige, VikingDanmark och Faba, som i sin tur ägs av 20 000 mjölk-och köttproducenter i Sverige, Danmark och Finland. All dessa medlemmar spelar en stor roll när beslut ska fattas om t.ex. avelsmål.  Förändringar i avelsmål eller nya egenskaper diskuteras nogsamt tillsammans med mjölkproducenter, genetiker och forskare i våra tre länder.  Hemligheten bakom framgången för nordiska mjölkproducenter är deras vilja att registrera häloegenskaper, som gjorts sedan 80-talet. Inga andra länder i världen har denna tradition och därför är den Nordiska hälsoprofilen unik.