ÖVRIG HÄLSA  
Att förbättra motståndskraften mot reproduktions-sjukdomar, metaboliska sjukdomar och ben-sjukdomar är fullt möjligt, utan att för den skull minska framsteget i produktion. 

Friska kor betyder hållbara kor

Genom att avla för bättre hälsa kommer du få kor som stannar längre i besättningen. Hållbarhet, eller överlevandetal, är den egenskap som har störst samband med övrig hälsa. Det beyder att om en ko är frisk, så stannar hon också kvar längre i besättningen.  Indexet för övrig hälsa beräknas baserat på sjukdomsfall på kor som gjorts av veterinärer under de tre första laktationerna. Officiella registreringar görs på alla kor på alla gårdar i Sverige, Finland och Danmark, vilket resulterar i hög säkerhet på avelsvärdena för övrig hälsa.