Skip to main content

Innovative
breeding

Få friska, effektiva, problemfria kor med de högsta
mjölkproduktion och lägsta användning av antibiotika.

Skrolla

Odla hållbart och njut av livet

På VikingGenetics hjälper vi till att mata världens växande befolkning och upprätthålla jordens naturresurser genom att föda upp friska, effektiva, problemfria kor. Vi tillhandahåller vetenskapligt baserade nötkreaturgenetiska produkter och lösningar för progressiva mjölk- och köttproducenter runt om i världen. Vår passion är att hjälpa dig som bonde att uppnå dina affärsmål, odla hållbart och njuta av livet.

Som kooperativ ägs VikingGenetics av ​​20 000 mjölk- och köttbönder i Danmark, Sverige och Finland. Vi fokuserar på djurens välbefinnande, livsmedelssäkerhet och att minska klimatpåverkan i hela vår produktionskedja. Vi samarbetar med universitet, forskningsorganisationer och experter över hela världen för att ge dig verktyg och teknik för att välja de bästa tjurarna.

Med våra lösningar kan du kontinuerligt förbättra den genetiska vinsten för varje generation av din besättning. Våra resultat är förankrade i de långsiktiga relationerna med våra bönder och den nära kopplingen mellan forskning och genomförande. Vårt åtagande är att leda mjölk- och köttindustrin i att hitta lösningar för att sänka metanutsläpp och föda upp långlivade, klimatvänliga kor.

Läs mer
Holstein dairy cattle

Uppnå en effektiv, hållbar och lönsam produktion

Vi skapar ständigt nya lösningar för att möta utmaningarna för dig som mjölk- och köttbonde. Våra innovationer är baserade på vetenskapliga data och fakta i syfte att förbättra ditt vardagsliv och din verksamhet. Genom friskare kor kan du uppnå effektiv, hållbar och lönsam produktion.

I samarbete

NAV