Skip to main content

Nå snabbare avelsframsteg med embryon

Vårt avelsprogram har idag ett ökat fokus på hondjuren genom VikingGenetics embryoprogram, VikingEmbryo. Det beror på att genomtestade hondjur har samma säkerhet på sina avelsvärden som de genomtestade tjurar vi jobbar med. Vi kan därmed öka avelsframsteget genom att göra en selektion av de bästa hondjuren och se till att få flera avkommor efter dessa, och förse er med den absolut bästa genetiken.

De kvigor vi köper i Sverige stallas upp på kontrakterade Donnagårdar som har till uppgift att sköta om djuren under tiden de är i VikingGenetics ägo. Efter att kvigan har spolats klart har kvigans uppfödare möjlighet att köpa tillbaka henne.

De embryon som kvigan producerar under sin tid på Donnagården läggs in i kontrakterade recipientbesättningar. Målet är att lägga in majoriteten av embryona färska, detta gör att vi får dem inlagda så fort som möjligt och med bästa möjliga förutsättningar för goda resultat.

Det finns kontrakterade recipientbesättningar i alla tre VG-länder. Recipientgårdarna tar emot både färska och frysta embryon, frysta embryon kommer från kvigor som är inköpta till VikingGenetics embryoprogram i Sverige, Finland eller Danmark. De besättningar som kontrakteras som recipienter har god fertilitet, hälsa och management. Ett nära och bra samarbete med en ET-inläggare är också nödvändigt. Är man intresserad av att bli recipientbesättning går det bra att kontakta sin avelsrådgivare eller Växas ET-team.

Varmt välkommen att kontakta oss på avel@vikinggenetics.com

Läs mer