Skip to main content

Om oss

Målet för VikingGenetics är att förse mjölkproducenter över hela världen med genetik som ger mjölkkor med en god balans mellan produktion och hälsa för att uppnå bästa möjliga lönsamhet för våra mjölkproducenter.

Innovative Breeding

På VikingGenetics hjälper vi till att mata världens växande befolkning och upprätthålla jordens naturresurser genom att föda upp friska, effektiva och problemfria kor.

Vi tillhandahåller vetenskapsbaserad nötkreaturgenetik och lösningar till avancerade mejeri- och köttproducenter runt om i världen.

Vår passion är att hjälpa dig som bonde att uppnå dina affärsmål, växa hållbart och njuta av livet.

Uppnå effektiv, hållbar och lönsam produktion

Vi skapar ständigt nya lösningar för att möta utmaningarna för dig som mjölk- och köttbonde. Våra innovationer är baserade på vetenskapliga data och fakta i syfte att förbättra ditt vardagsliv och din verksamhet. Genom friskare kor kan du uppnå effektiv, hållbar och lönsam produktion.

Hälsa och resultat

I de Nordiska länderna har vi en unik och komplett kodatabas. Vi tar emot registreringar från många olika partners, som t.ex. mjölkproducenten, veterinärer, mjölkanalyslab, seminörer, klövverkare, slakterier, exteriörbedömare, mm. All data skickas till en och samma databas som hanteras av NAV (Nordic cattle breeding evaluation).

När det kommer till att avla för friskare djur så är vi i Norden unika, och vi litar fullt ut på våra säkra och många registreringar. Vi har strikta veterinära regler i Norden jämfört med andra länder, och det ger oss en unik fördel i att veterinärer behandlar alla djur och därför får vi också korrekta och säkra registreringar.

  • Varje ko har en unik identitet
  • All data i en gemensam databas
  • Strikta veterinära regler - Alla behandlingar på en ko registreras
  • >90% av korna är med i kokontrollen

Våra ägare är vår Plattform

20 000 mjölk- och köttproducenter i Sverige, Finland och Danmark är våra ägare. VikingGenetics är ett kooperativt företag ägt av Växa Sverige, VikingDanmark och Faba, som i sin tur ägs av 20 000 mjölk-och köttproducenter i Sverige, Danmark och Finland.

All dessa medlemmar spelar en stor roll när beslut ska fattas om t.ex. avelsmål. Förändringar i avelsmål eller nya egenskaper diskuteras noggrant tillsammans med mjölkproducenter, genetiker och forskare i våra tre länder. Hemligheten bakom framgången för nordiska mjölkproducenter är deras vilja att registrera hälsoegenskaper, som gjorts sedan 80-talet. Inga andra länder i världen har denna tradition och därför är den Nordiska hälsoprofilen unik.