Skip to main content

Användarvillkor

1. Generellt
Villkoren refererar till VikingGenetics elektroniska information som finns på www.vikinggenetics.se. Detta underhålls av VikingGenetics (vidare kallad "tjänsteleverantör") och finns tillgängligt på internet på www.vikinggenetics.se.


2. Innehåll av tjänster och upphovsrätt
Tjänsterna erbjuder information om VikingGenetics. Att skapa länkar från en annan webbplats till någon del av tjänsten med avsikt att vinna eller för att skapa nya databaser kräver tillstånd från VikingGenetics.
Allt material som presenteras på leverantörens hemsida ägs av leverantören. Varumärken, text, ljud, bildernoch allt annat innehåll som finns på webbplatsen är skyddad av varumärket, upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Även partiell kopiering av material som finns på webbplatsen och dess användning vid framställning av nya publikationer och / eller databaser samt andra kommersiella användningsområden är inte tillåtet.

Vid citering av material (citat höger) måste VikingGenetics elektroniska informationstjänster på www.vikinggenetics.se refereras till som källa.

3. Användaransvar
Användaren ska vara helt ansvarig för eventuella skador som orsakas av en handling eller försumlighet som strider mot dessa användarvillkor.


4. Tjänsteleverantörens ansvar
Tjänsteleverantören ska inte ansvara för skada som orsakats av användaren eller tredje part på grund av fel, feltolkningar. Tjänsteleverantören är inte ansvarig för en användare eller tredje part för tillämpligheten av tjänsterna till något specifikt ändamål. Tjänsteleverantören ansvarar inte för skada som orsakats av en användare eller tredje part på grund av eventuella avbrott i service eller tekniska fel. Tjänsteleverantören ska inte vara ansvarig för eventuella skador som kan orsakas av driften eller bristen på tjänsten.

5. Utveckling av innehåll och funktioner
VikingGenetics förbehåller sig alla rättigheter att ändra tjänsternas innehåll och funktioner för deras utveckling.

6. Cookies policy
Denna webbplats använder cookies. VikingGenetics datainsamlingspolicy anges i avsnittet Sekretesspolicy.

7. Tvister
Eventuella tvister beträffande användningen av tjänsterna ska lösas i motsvarande och lämplig domstol.