Skip to main content

Privacy policy

1 ALLMÄNT

1.1 Denna Policy angående behandling av personuppgifter beskriver hur VikingGenetics F.M.B.A och dess dotterbolag samlar in och behandlar dina personuppgifter.

1.2 Policyn gäller för de personuppgifter som du lämnar in till oss i samband med att du köper våra produkter och tjänster eller använder våra produkter och tjänster samt för personuppgifter som vi samlar in och tar emot via vår webbplats och e-post. VikingGenetics F.M.B.A äger alla webbplatser som det länkas till på www.vikinggenetics.com. Denna Personuppgiftspolicy gäller därför även för dessa webbplatser. Fullständig lista över webbplatser finns i avsnitt 5.3.

1.3 VikingGenetics F.M.B.A är registeransvarig för dina personuppgifter. Alla förfrågningar till VikingGenetics kan göras via kontaktuppgifterna i avsnitt 5.

2 VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN, FÖR VILKET ÄNDAMÅL OCH DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN FÖR BEHANDLING BÅDE ONLINE OCH I FÖRHÅLLANDE TILL KÖP OCH FÖRSÄLJNING

2.1 Vi samlar automatiskt in uppgifter om dig när du använder vår webbplats. Vi samlar exempelvis in vilken typ av webbläsare du använder, din IP-adress och uppgifter om din dator. Även vår Cookiepolicy gäller när du använder vår webbplats.
2.1.1 Ändamålet är att optimera användarupplevelsen och funktionerna på vår webbplats samt att utföra riktad marknadsföring inklusive retargeting via exempelvis Facebook och Google. Denna behandling av uppgifter är nödvändig för att vi ska kunna hantera våra intressen i att förbättra vår webbplats och att visa dig relevant information och reklam.
2.1.2 Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter från vår webbplats är den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) artikel 6, avsnitt 1 och punkt f.

2.2 Vi samlar in de uppgifter som du själv tillhandahåller när du köper eller säljer en tjur eller kviga eller kommunicerar med oss. Dessa uppgifter kan vara namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningssätt, information om den tjur eller kviga som du köper eller säljer via oss samt leveransinformation.
2.2.1 Ändamålet är att ge service och tillhandahålla tjänster eller för att uppfylla kontraktet. Vi samlar in och lagrar uppgifter om ditt köp eller försäljning av en tjur eller kviga för att följa den nationella bokföringslagen.
2.2.2 Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter när du köper eller säljer en tjur eller kviga är den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) artikel 6, avsnitt 1 och punkt b, c och f.

2.3 Vi samlar in de uppgifter som du själv tillhandahåller när du köper sperma från oss. Dessa uppgifter kan vara namn, adress, e-postadress, telefonnummer, betalningssätt, information om hjorden eller sperman, uppgifter från myndigheter samt leveransinformation.
2.3.1 Ändamålet är att ge service och tillhandahålla tjänster eller för att uppfylla kontraktet. Vi samlar in och lagrar uppgifter om ditt köp av sperma för att följa den nationella bokföringslagen.
2.3.2 Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter när du köper sperma är den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) artikel 6, avsnitt 1 och punkt b, c och f.

2.4 När du prenumererar på vårt nyhetsbrev samlar vi in ditt namn, e-postadress och land.
2.4.1 Ändamålet är att kunna skicka dig vårt nyhetsbrev.
2.4.2 Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter från vår webbplats är den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) artikel 6, avsnitt 1 och punkt a.
2.4.3 Du kan närsomhelst avsluta prenumerationen.

2.5 När du skickar oss ett meddelande via kontaktformuläret på vår webbplats samlar vi in ditt namn, e-postadress och land.
2.5.1 Ändamålet är att kunna besvara dina förfrågningar.
2.5.2 Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter från vår webbplats är den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) artikel 6, avsnitt 1 och punkt a.
2.5.3 Du kan meddela oss om du inte vill att vi ska behålla dina kontaktuppgifter.

2.6. När du besöker, kommenterar eller gillar inlägg på våra sociala medier samlar vi in dina personuppgifter. Insamlingen av personuppgifter skiljer sig åt beroende på vilken sida du besöker.
2.6.1. Ändamålet är att kunna nå fler kunder, sprida berättelserna om hälsosam uppfödning och sälja mer kvalitetssperma till världen.
2.6.2. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter från våra sociala medier är den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) artikel 6, avsnitt 1 och punkt f.
2.6.3. Observera att de olika plattformarna för sociala medier också kan samla in dina personuppgifter och att VikingGenetics inte har någon kontroll över detta.

2.7. Vi samlar in dina personuppgifter (CV) när du ingår i projekt tillsammans med vår FoU-avdelning.
2.7.1. Syftet med behandling av personuppgifter är att samla in och ansöka om finansiering av projekt.
2.7.2. Den juridiska grunden för att behandla ditt CV, inklusive personuppgifter, är att balansera intressen.
2.7.3. VikingGenetics har ett legitimt intresse av att lagra CV och information om dig, eftersom vi kan komma att ansöka om finansiering senare. I så fall kommer personuppgifterna inte att lagras längre än 15 år.

2.8. När du besöker våra anläggningar kan vi komma att ta en bild av dig och dela den tillsammans med artiklar om besöket. Beroende på bilderna och artikelns innehåll kan olika kanaler användas. Vi lägger upp artiklar på våra webbsidor, i sociala medier, de förekommer i tryckt material som till exempel vår egen tidskrift, rollups, broschyrer och så vidare, distributörernas webbsidor, artiklar eller annonser i tidskrifter – även i relevanta branschtidskrifter, varav vissa är trycka eller distribueras online. Detta gäller även när vi besöker din gård och tar bilder. Detta gäller endast bilder av personer – inte tjurar, kor eller kalvar.
2.8.1. Syftet med att ta bilder och dela på våra webbsidor är affärssyftet att visa positiva historier och arbeta med varumärket för vår verksamhet och våra produkter.
2.7.2. Den juridiska grunden för att behandla bilderna är att balansera intressen. Vi behöver inte ditt samtycke. Vår personal har instruktioner om att på ett vänligt sätt be dig om lov innan de tar bilder, och att alltid respektera ett ”nej”.
2.8.3. Vi väljer noga ut marknadsföringsmaterial och bilder som vi delar med våra ägare och närmaste affärspartners VikingDanmark, Växa, Faba, ProCROSS och distributörer. Vi återanvänder inte bilder av personer under mer än två år.
2.8.4. När vi lägger upp fotona i olika kanaler på internet tar vi inte aktivt bort fotona igen. När vi tar foton av barn är vi extra noga med hur vi använder bilderna.

3 MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER

3.1. Vid leverans av sperma, tjurar eller kvigor kommer uppgifter om ditt namn, adress, e-postadress, telefonnummer och leveransinformation vidarebefordras till de aktuella transportföretagen som hanterar transporten.

3.2. Uppgifter kan anförtros åt externa samarbetspartner som behandlar personuppgifter för vår räkning. Vi använder exempelvis externa samarbetspartner när vi levererar sperma till dig, skickar ut nyhetsbrev via e-post och vid direkt marknadsföring. Det är också externa samarbetspartner som förvaltar våra verktyg VikingBull och VikMate. Dessa företag är registerförare och utför detta arbete enligt våra instruktioner.

3.3. Registerförarna får inte använda uppgifterna till något annat än att uppfylla kontraktet med oss. Vi har undertecknat avtal med alla våra registerförare som behandlar uppgifter för vår räkning.

4 DINA RÄTTIGHETER

4.1. Du har rätt att närsomhelst få information om vilka uppgifter vi behandlar om dig, varifrån vi har samlat in dem och för vilket ändamål de används. Du kan även få information om hur länge vi lagrar dina uppgifter och vem som tar emot uppgifterna om dig i den omfattning vi överför uppgifter till våra hemländer Danmark, Finland och Sverige samt till utlandet.

4.2. På din begäran kan vi informera dig om vilka uppgifter vi behandlar om dig. Tillgången kan begränsas med hänsyn till integritetsskydd, affärshemligheter och immateriella rättigheter.

4.3. Du kan utnyttja dina rättigheter genom att kontakta oss. Du hittar våra kontaktuppgifter i avsnitt 5.

4.4. Om du upplever att de personuppgifter vi behandlar om dig är felaktiga, har du rätt att få dem rättade. I sådant fall behöver du meddela oss vad felaktigheten består av och hur detta kan rättas till.

4.5. I vissa fall har vi en skyldighet att radera dina personuppgifter. Detta är exempelvis fallet om du återkallar ditt samtycke. Om du anser att dina uppgifter inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för, kan du begära att de raderas. Du kan även kontakta oss om du anser att dina uppgifter behandlas i strid med lagen eller andra rättsliga skyldigheter.

4.6. När du kontaktar oss med en begäran om att rätta eller radera dina personuppgifter kommer vi undersöka om kraven är uppfyllda och om så är fallet gör vi ändringar eller raderar dem så snart som möjligt.

4.7. Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Du kan också invända mot att vi behandlar och överför dina uppgifter i marknadsföringssyfte. Du kan använda dig av kontaktuppgifterna i avsnitt 5 för att invända mot detta. Om din invändning är berättigad säkerställer vi att behandlingen av dina personuppgifter upphör.

4.8. Du kan utnyttja rätten till dataportabilitet om du vill att dina uppgifter ska överföras till en annan registeransvarig eller registerförare.

4.9. På vårt eget initiativ raderar vi dina personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in.

5 KONTAKT

5.1. VikingGenetics F.M.B.A, VAT-nummer 31474574 är registeransvarig för alla insamlade uppgifter.

5.2. Om du har några frågor eller kommentarer angående denna Personuppgiftspolicy eller vill utnyttja några av dina rättigheter enligt avsnitt 4 kontaktar du:

VikingGenetics F.M.B.A
Ebeltoftvej 16, Assentoft
DK-8960 Randers SØ
Tel +45-8795-9400
E-post: info@vikinggenetics.com

5.3. Lista över webbplatser som förvaltas av VikingGenetics:

www.vikinggenetics.com
www.vikinggenetics.co.uk
www.vikinggenetics.com.au
www.vikinggenetics.de
www.vikinggenetics.es
www.vikinggenetics.ru
www.vikinggenetics.se
www.vikinggenetics.fi
http://vikmate.vikinggenetics.com/#/login
http://rank.vikinggenetics.com/rank

6 VERSIONER

6.1. Detta är version 2 av Personuppgiftspolicyn för VikingGenetics daterad den 5 oktober 2018.

 

COOKIES

1. Genom att använda denna webbplats www.vikinggenetics.com och de webbplatser vi äger (komplett lista över webbplatser finns 5.3.) eller som vi länkar till, accepterar du vår användning av cookies. Denna webbplats, liksom de flesta andra webbplatser, fungerar bäst med användning av cookies. Om du inte vill att information ska samlas in om dig, bör du radera cookies och avstå från att besöka webbplatsen. När du besöker denna webbplats kan vi komma att skicka en cookie till din dator. En cookie är en liten textfil som skickas från en webbserver till en webbläsare (exempelvis Firefox, Chrome eller Internet Explorer). Denna cookie gör så att webbplatsen eller webbservern kan samla in specifik, men begränsad, information från webbläsaren om besökaren.

2. Vi använder cookies för att komma ihåg dig när du besöker webbplatsen igen och för att registrera vilken sida eller sidor du besöker och vilka specifika inställningar som du eventuellt har valt under vägen. Vi använder denna information som en service som gör att webbplatsen fungerar på bästa möjliga sätt för dig.

3. Vi använder olika typer av cookies på denna webbplats. Dessa sträcker sig från långsiktiga cookies (för att komma ihåg dig eller dina inställningar) till kortsiktiga, eller sessionsbaserade, cookies som ”går ut” när du stänger webbläsaren.

4. Vi använder ett antal verktyg för sociala medier, både från tredje part och specialanpassade, för att förbättra interaktionen med besökare (såsom ”Gilla”, ”Dela” eller ”Twittra”) på vår webbplats. Om du redan använder dessa plattformar kan de använda cookies via vår webbplats som kan kopplas till ditt konto hos den leverantören. Informationen kan sedan användas av dem för att anpassa vissa annonser eller funktioner på deras webbplatser utifrån din användning av tjänsten på den här webbplatsen.

5. Vi kan använda andra cookies från tredje part (från andra webbplatser, t.ex. Google) för att sammanställa och lagra anonym statistik om surfmönster eller webbplatsbeteende och bygga upp en demografisk profil. Dessa uppgifter samlas in tillsammans med andra besöksuppgifter för att skapa en sammanslagen analysrapport.