Skip to main content

Ägs av nordiska djurägare

Ägarna till VikingGenetics - djurägare i Finland, Sverige och Danmark - spelar en viktig roll för att skapa vårt avelsmål. Målet bestäms tillsammans med våra bearbetnings- och forskningsavdelningar.

VikingGenetics är ett av de ledande avelsföretagen i världen och ägs av 20 000 mjölk-och köttproducenter i Danmark, Sverige och Finland. Vi använder den senaste tekniken i ett effektivt avelsprogram och vi testar årligen 450 tjurar av mjölkraserna Holstein, VikingRed och Jersey. Vi bedriver också avelsarbete på köttraser, främst för att tillgodose behovet av köttrassemin på mjölkkor.

Faba

Faba anl. är ett landsomfattande tjänsteföretag, vars kärnverksamhet är att förbättra boskapens produktivitet. Tjänsteutbudet omfattar nötkreaturens fortplantning och förädling, och förbättring av deras hälsa samt sådan handel med förnödenheter och djur, som hör samman med dessa.

Andelslaget Faba är ett landsomfattande serviceföretag, vars tjänster och produkter hjälper att förbättra boskapens produktivitet. Urvalet av tjänster omfattar fortplantning, förädling och förbättring av boskapens hälsa, samt handel med förnödenheter och djur som stöder dessa.

Mer om Faba

VikingDanmark

VikingDanmark är en förening som ägs av de danska boskapsodlarna. Vårt främsta syfte är att hjälpa boskapsodlare att optimera sina gårdar och göra skillnad för deras resultat.

En av våra viktigaste uppgifter är att leverera sperma av tjurar med högt ekonomiskt värde till boskapsodlare. Vi har rikstäckande inseminering och rådgivning. Detta säkerställer nötkreatursbönder friska kor och maximal inkomst. VikingDanmark erbjuder strategisk rådgivning om avel och reproduktion i den enskilda besättningen i samarbete med besättningsägaren, anställda, inseminator och rådgivare.

Lue lisää VikingDanmarkista

Växa

Växa Sverige är landets största husdjursförening. Vi jobbar för en hållbar, lönsam och konkurrenskraftig lantbruksproduktion. Med vår rådgivning och service utvecklas din gård.

Växa Sverige ägs och arbetar för drygt 6 000 medlemmar som också är kunder och vi har runt 220 förtroendevalda. Vi är landets största husdjursförening med drygt 200 000 mjölkkor i Kokontrollen®.

Vi är ett modernt rikstäckande rådgivnings- och serviceföretag och vänder oss främst till mjölk- och köttföretagare, men många av våra tjänster passar även lantbruksföretag med andra verksamhetsinriktningar. Vi finns från norra Sverige till Halland i väst, Skåne, Småland och Blekinge i söder och Öland samt Gotland i öst.

Lue lisää Växasta